Projekt je nastal po zamisli režiserja Tomaža Pandurja, sicer prvega moža programskega sveta javnega zavoda Maribor 2012 - EPK. Foto: MMC RTV SLO
Projekt je nastal po zamisli režiserja Tomaža Pandurja, sicer prvega moža programskega sveta javnega zavoda Maribor 2012 - EPK. Foto: MMC RTV SLO

Društvo za razvoj humanistike Zofijini ljubimci, ki je že izrazilo nasprotovanje, da bi toliko denarja namenili "zgolj eni osebi, ki v zadnjih 15 letih v Mariboru ni naredila nič razen ene predstave", je v javnem pismu ponovno izrazilo svoje nasprotovanje. Po njihovem mnenju je podatek o naložbi, ki naj bi znašala 24 milijonov evrov, Kanglerjevo zavajanje. Kot so zapisali, je v študiji izvedljivosti, ki jo je pripravil Ekonomski inštitut Maribor in naj bi služila kot podlaga za odločitev mestnih svetnikov, zapisano, da celotni investicijski stroški znašajo 51.398.553 evrov.

V pismu nato Zofijini nadaljujejo, da naj bi bilo za nakup zemljišča namenjenih 2.583.932 evrov, za gradbena dela na objektu 46.001.091, opremo 448.539 in projektiranje 2.364.991.

Center kot "katalizator urbane regeneracije"
Kot smo že poročali, je Pandurjev projekt novega centra za uprizoritvene umetnosti izzval kar nekaj odzivov javnosti in medijev, ki so med drugim omenjali visoka finančna sredstva in podporo enemu samemu kulturniku. Mariborski župan Franc Kangler je sicer že pojasnil, da naj vsota, o kateri se je govorilo (50 milijonov evrov), ne bi bila resničen podatek, temveč naj po njegovih podatkih naložba znašala 24 milijonov evrov.

Enak podatek so potrdili tudi na občini Maribor, kjer med drugim pravijo, da je Evropski center uprizoritvenih umetnosti Maribor prvi objekt javnega značaja znotraj degradiranega postindustrijskega območja Magdalene in Studencev, na območju opuščene tekstilne tovarne. Poleg tega so mnenja, da bo zaradi svoje pojavnosti v širšem mestnem prostoru in aktivnosti v njem postal katalizator urbane regeneracije celotnega območja. Projekt je v skladu z mednarodno nagrajeno urbanistično zasnovo mesta Maribor, ki temelji na strategiji razvoja mesta navznoter kot dela splošnega cilja - trajnostnega razvoja.