Dopolnjeni predlog proračuna za leto 2022 ne spreminja višine sredstev za kulturo – a po novem bodo morala ta sredstva kriti tudi načrtovani Muzej osamosvojitve Slovenije. Foto: Živa Brglez
Dopolnjeni predlog proračuna za leto 2022 ne spreminja višine sredstev za kulturo – a po novem bodo morala ta sredstva kriti tudi načrtovani Muzej osamosvojitve Slovenije. Foto: Živa Brglez

Z mirnim protestnim performansom pred ministrstvom za kulturo, ki je sicer spominjal na vojsko, so aktivisti sporočili, da se ne strinjajo z namero vlade, da prerazporedi sredstva ministrstva za zagon projekta Muzeja osamosvojitve Slovenije.

Vlada prerazporedila denar za ustanovitev Muzeja osamosvojitve Slovenije

Muzej ... ali "propagandna institucija"?
V protestnem pismu so zapisali, da bi uresničitev te namere pomenila, da bo slovenski kulturni sektor, s tem pa tudi delavke in delavci v kulturi, ki "že tako trajno trpijo zaradi dolgoletne finančne podhranjenosti", izgubili še dodatna sredstva, ki bi jih ministrstvo moralo omogočiti za njihovo delovanje.

Ob tem so spomnili, da je slovenski film še vedno ustavljen, do novih sredstev iz razpisov, štipendij in podobno pa je po njihovih besedah skoraj nemogoče priti. Zato, kot so zapisali, ostro nasprotujejo, da se iz tega denarja "financira še takšna ustanova, za katero je že zdaj jasno, da bo služila predvsem kot propagandna institucija za trenutno oblast in nekatere posameznike, ki se slovenski javnosti predstavljajo kot osamosvojitelji".

Protestno pismo za ministra Simonitija in državno sekretarko Fridl Jarc so aktivisti predali varnostniku na ministrstvu za kulturo. Foto: Živa Brglez
Protestno pismo za ministra Simonitija in državno sekretarko Fridl Jarc so aktivisti predali varnostniku na ministrstvu za kulturo. Foto: Živa Brglez

Dodali so tudi, da sredi največje zdravstvene krize v zgodovini, ki kulturnemu sektorju povzroča neobvladljivo finančno škodo, ne bodo dopustili, da se "na račun tega siromaši že tako bizarno premajhen proračun za kulturo".

V protestnem pismu, ki so ga namenili ministru za kulturo Vasku Simonitiju in državni sekretarki Ignaciji Fridl Jarc, predali pa so ga varnostniku na ministrstvu, so izrazili prošnjo, naj znova premislita in se nato odločita za odstop.

Zagon projekta Muzej osamosvojitve Slovenije je vlada predvidela v tem tednu v dopolnjenem predlogu državnega proračuna za leto 2022.

Protestniki so za rekvizite uporabili otroške igrače, ki asociirajo na vojsko. Foto: Živa Brglez
Protestniki so za rekvizite uporabili otroške igrače, ki asociirajo na vojsko. Foto: Živa Brglez

Še vedno sporna tema: Metelkova 6
Ministrstvo se na najnovejši protest še ni odzvalo, je pa zato danes "v izogib nadaljnjim nejasnostim in podtikanjem", kot so se izrazili, v sporočilu za javnost podalo pojasnila v povezavi s stavbo na Metelkovi ulici 6 v Ljubljani.

Ministrstvo se naslanja na argument, da nevladnim organizacijam ni dolžno zagotavljati prostorov, je pa to dolžno javnim zavodom, ob tem navaja prostorsko stisko prirodoslovnega muzeja. Foto: BoBo
Ministrstvo se naslanja na argument, da nevladnim organizacijam ni dolžno zagotavljati prostorov, je pa to dolžno javnim zavodom, ob tem navaja prostorsko stisko prirodoslovnega muzeja. Foto: BoBo

V uvodu pojasnjujejo okoliščine, ki so privedle do brezplačnega najema prostorov v stavbi. Kot so zapisali, je bila večina pogodb sklenjenih leta 1997 na osnovi javnega razpisa za obdobje treh let. Ker po preteku treh let ni prišlo do objave novega javnega razpisa, so bili k vsem pogodbam sklenjeni aneksi. Ti so določili, da najemniki še naprej uporabljajo poslovne prostore, in sicer do objave novega javnega razpisa za oddajo prostorov. Ta ni bil objavljen, zato je po obligacijskem zakoniku obveljala teorija realizacije pogodb, kar pomeni, da obstaja fikcija sklenitve najemnih razmerij za nedoločen čas.

Nihče ni prostorov zasedal nezakonito, a ministrstvo najemno razmerje sme odpovedati
Najemnino so po navedbah ministrstva najemniki plačevali do leta 2002, nekateri tudi do 2004. Leta 2002 je namreč začel veljati 75. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Zujik), ki je določil, da se "javna kulturna infrastruktura daje v upravljanje ali v uporabo kulturnim izvajalcem brezplačno, a pod pogojem, da prevzemajo obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov in drugih pogodbeno dogovorjenih stroškov". Najemniki, ki so kljub temu plačevali najemnino do leta 2004, so od ministrstva za kulturo zahtevali povrnitev najemnin, nato pa za to obdobje izvedli pobot.

Vendar, kot opozarjajo na ministrstvu, obstoj fikcije sklenitve najemnega razmerja za nedoločen čas ne pomeni, da ministrstvo ne more najemnega razmerja odpovedati. "Nobeno najemno razmerje ne more biti trajno, saj bi takšno razmerje kršilo lastninsko pravico najemodajalca," so zapisali in dodali, da bo ministrstvo pri odpovedi najemnih razmerij postopalo povsem skladno z zakonodajo.

Minister Vasko Simoniti načrtuje na Metelkovi prirodoslovni muzej

Ključna razloga: obnova in predaja prirodoslovnemu muzeju
Kot razloga za odpoved najemnih razmerij na ministrstvu znova navajajo dotrajanost stavbe na Metelkovi 6 ter da te prostore potrebujejo, saj jih bo preuredilo v prirodoslovni muzej. Dodajajo, da so sredstva za obnovo zagotovljena, prenovo in preureditev v muzej pa sta načrtovala že prejšnja ministra.

Problematičen podnajem
Na ministrstvu tudi opozarjajo, da je v pogodbah določeno, da se najemnih prostorov brez soglasja najemodajalca ne sme oddajati v podnajem, a da je več najemnikov to določbo kršilo in oddalo prostore brez soglasja ministrstva v podnajem drugim najemnikom. Takšen podnajem po navedbah ministrstva "predstavlja hujšo kršitev najemnih pogodb, hkrati pa kaže, da veliko najemnikov poslovnih prostorov sploh ne potrebuje, saj jih drugače ne bi oddajalo". Ministrstvo tudi poudarja, da nekateri uporabniki poslovnih prostorov sploh ne izpolnjujejo več pogojev za brezplačno uporabo, saj nimajo statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture.

Pripravljeni začeti postopke sodne odpovedi
Kot so še zapisali, je ministrstvo oktobra vsem najemnikom poslalo pobudo o sporazumni odpovedi, če te ne bodo sklenili, bo skladno z zakonom o poslovnih stavbah začelo postopke sodne odpovedi. "Pri sodni odpovedi je zakonski rok eno leto. Zato so povsem neresnični očitki, da se uporabnike stavbe izseljuje v času epidemije," so zapisali.

"Skladno s sklepom odbora za kulturo DZ-ja je namen, da se na Metelkovi 6 čim prej uredijo prostori za prirodoslovni muzej, hkrati pa se iščejo možnosti, da bi do ustreznih prostorov zase prišli tudi dosedanji upravičeni uporabniki, pri čemer se računa tudi na samoiniciativnost deležnikov," so sklenili na ministrstvu.