Radio Ljubljana je bil tedaj druga radijska postaja v Kraljevini SHS in podlaga za razvoj radia v Sloveniji. Največ zaslug za slovenski radio ima inženir Marij Osana (1880–1958).

Po prihodu partizanskih enot v Ljubljano 9. 5. 1945 se je z rednimi oddajami začel oglašati Radio svobodna Ljubljana in jih nadaljeval kot Radio Ljubljana kot en program v trajanju do 13 ur. Med tem časom, vse od 1939 do 1952, so na Tavčarjevi 17 (Kolodvorski 1) postopno gradili novo radijsko hišo po načrtih Otona Gasparija in Tomaža Štruklja. Foto: SOJ RTV SLO/Adrijan Pregelj
Po prihodu partizanskih enot v Ljubljano 9. 5. 1945 se je z rednimi oddajami začel oglašati Radio svobodna Ljubljana in jih nadaljeval kot Radio Ljubljana kot en program v trajanju do 13 ur. Med tem časom, vse od 1939 do 1952, so na Tavčarjevi 17 (Kolodvorski 1) postopno gradili novo radijsko hišo po načrtih Otona Gasparija in Tomaža Štruklja. Foto: SOJ RTV SLO/Adrijan Pregelj
Zanos radioamaterjev je pred 90 leti omogočil nastanek Radia Slovenija

Oče slovenske radiofonije je že leta 1924 začel v Ljubljani poskusno oddajati prek oddajnika, ki ga je naredil sam. 8. marca 1925 pa se je zgodil nov pomemben korak, ko so radioamaterji iz Ljubljane prenašali prek svojega oddajnika program na Bled. 26. januarja 1926 je inž. Marij Osana organiziral prenos koncerta iz Glasbene matice, takrat pa je bilo samo še vprašanje časa, kdaj bo začel oddajati Radio Ljubljana. 1. septembra 1928 je tako začel Radio Ljubljana poskusno delovati, oddajal je na valovni dolžini 578 m, in to z močjo 2,5 kW, 28. oktobra istega leta pa se je začel redni radijski program Radia Ljubljana.

Že od začetka je radio oddajal več, kot je bilo dogovorjeno, saj se je program začel že opoldne in je trajal do polnoči. Novembra 1928 je postajo dnevno poslušalo 3000 'abonentov' in gotovo še vsaj toliko poslušalcev, postajo je bilo mogoče slišati 1100 km daleč. Iz zapisov in statistik je mogoče razbrati, da je imel Radio Ljubljana v prvih trinajstih mesecih svojega oddajanja 2420 ur programa. Npr. leta 1997 pa je Radio Slovenija skupno oddajal 22.284 ur programa.

90 let Radia Slovenija in 60 let Televizije Slovenija

Radijskih tonskih zapisov iz časa nastanka radia v arhivih na Slovenskem ni. Večina radijskih oddaj je potekala v živo, saj je to narekovala takratna tehnologija, tako da so tudi plošče sprva vrteli pred mikrofonom in je bila kakovost zvoka zato zelo slaba. Pozneje, ko je že bilo mogoče snemati, pa so ohranjeni le kakšni govori ali koncertni posnetki. Tako o nastanku radia največ izvemo iz zapisnikov Prosvetne zveze, Vestnika prosvetnih zvez, časopisov iz časa nastanka radia, objavljenih sporedov, predvsem pa iz dveh takratnih revij, namenjenih radiu: Radio Ljubljana (od 1929) in Naš val (od 1934).

Radio danes
Nacionalni radijski programi imajo sedež v Ljubljani in oddajajo v slovenščini – 1. program Radia Slovenija, Val 202 (drugi program), ARS (tretji program). Regionalne postaje imajo sedež v regionalnih RTV-centrih, oddajajo pa v slovenščini ali v jezikih manjšin, dostopne pa so samo v regijah nastanka, Radio Koper/Capodistria (deluje od leta 1949), denimo, oddaja v slovenščini in italijanščini, Radio Maribor (deluje od 11. maja 1945) s sedežem v Mariboru oddaja v slovenščini, Pomursko-madžarski radio s sedežem v Lendavi oddaja v madžarskem jeziku, zadnja leta pa v okviru RTV Slovenija uspešno deluje tudi Radio Slovenija International s sedežem v Mariboru. Oddaja v nemškem in angleškem jeziku.

90 let Radia