Rimskodobni deblak, ki so ga arheologi lani dvignili iz Ljubljanice, je sicer že nekaj časa v restavratorski delavnici, zato pa so na ribnikih v Verdu v sklopu delavnic izdelali njegovo rekonstrukcijo. Gre za del širšega projekta, v katerem študenti arheologije in drugi prostovoljci z izključno ročnim orodjem izdelujejo zgodovinska plovila, ki so nekoč plula po Ljubljanici. Foto:
Rimskodobni deblak, ki so ga arheologi lani dvignili iz Ljubljanice, je sicer že nekaj časa v restavratorski delavnici, zato pa so na ribnikih v Verdu v sklopu delavnic izdelali njegovo rekonstrukcijo. Gre za del širšega projekta, v katerem študenti arheologije in drugi prostovoljci z izključno ročnim orodjem izdelujejo zgodovinska plovila, ki so nekoč plula po Ljubljanici. Foto:
Deblak
Rekonstrukcijo deblaka, ki so ga avgusta lani dvignili iz Ljubljanice, so gradili izključno z ročnimi orodji, del teh so rekonstruirana rimskodobna tesarska orodja. Tako je nastal čoln iz hrastovega debla, ki meri v dolžino štiri metre, na njem pa je prostora za od tri do štiri osebe. Foto: ZVKDS

Celodnevna prireditev se je na ribnikih v Verdu začela ob 9.00, končala pa se bo na Špici v Ljubljani, kjer deblak pričakujejo ob 18.00.

Deblak, značilen rimski ribiški čoln, so v sklopu večletnega projekta Deblak, s katerim na podlagi rekonstrukcije zgodovinskih plovil promovirajo reko Ljubljanico in njeno dediščino, izdelali pod strokovnim vodstvom Skupine STIK in Zavoda za podvodno arheologijo. Grajen je izključno z ročnimi orodji, del teh so rekonstruirana rimskodobna tesarska orodja. Tako je nastal čoln iz hrastovega debla, ki meri v dolžino štiri metre, na njem pa je prostora za od tri do štiri osebe.

Med 9. in 11. uro se lahko obiskovalci ob ribnikih na Verdu sprehodijo med petimi postojankami; med drugim bodo lahko obiskali rimski vojaški tabor ter rimsko tržnico in kuhinjo.

Vabljeni na plovbo (tudi če nimate svojega deblaka)
Ob 11.00 bodo na vrsti blagoslov, krst in splavitev deblaka, ki ga bodo po brunih premaknili do Ljubljanice ter splavili v reko. Na Špici se bo dogajanje začelo že ob 17.00, med drugim napovedujejo predstavitev rimske vojske, sprejemu in blagoslovu deblaka pa bo sledil glasbeni nastop.

Plovbo po Ljubljanici z deblakom bodo pospremila strokovna vodstva po najpomembnejših arheoloških lokacijah tega dela Ljubljanice, zato organizatorji vabijo udeležence prireditve, da se jim pridružijo s svojimi čolni.

Začetek nove tradicije
Zavod za podvodno arheologijo želi z večletnim projektom Deblak predstaviti rekonstrukcijo zgodovinskih plovil, ki so nekoč plula po Ljubljanici. V okviru projekta nameravajo vsako leto na Vrhniki izdelati eno plovilo iz določenega obdobja, to obdobje pa predstaviti skozi različne vidike življenja takratnih graditeljev in uporabnikov plovil. Vsakoletni zaključek dogodkov bo splavitev plovila po nekdanji rečni poti - Ljubljanici.

Izvirnik je seveda v varnih rokah
Izvirni deblak, ki so ga lani poleti na Vrhniki potegnili iz Ljubljanice, je v rokah konservatorjev. Je doslej največji na slovenskih tleh, okoli 15 metrov dolgo rimsko plovilo pa je, kot kaže, tudi eden izmed največjih deblakov v Evropi. Po končanih restavratorskih postopkih bo svoje mesto našel v Doživljajskem razstavišču Ljubljanica, ki ga občina Vrhnika ureja v prostorih Kulturnega centra Vrhnika.