Iz Inštituta za dediščino Sredozemlja so sporočili, da se ob pogledu na strnjeno rimskodobno poselitev ob obali (na zemljevidu) nehote vsili primerjava z območjem Neapeljskega zaliva, kjer so se bohotile luksuzne letne rezidence rimskih patricijev. Rimski pesnik Horacij je o gostoti poselitve tam zapisal, da
Iz Inštituta za dediščino Sredozemlja so sporočili, da se ob pogledu na strnjeno rimskodobno poselitev ob obali (na zemljevidu) nehote vsili primerjava z območjem Neapeljskega zaliva, kjer so se bohotile luksuzne letne rezidence rimskih patricijev. Rimski pesnik Horacij je o gostoti poselitve tam zapisal, da "…bo ribam zaradi ogromnih stavb ob obali morje kmalu premajhno", geografa Strabona pa je zaliv v senci Vezuva opisal kot "tako pozidan, (…) da daje vtis velikega mesta". Foto: Inštitut za dediščino Sredozemlja Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem

Ob terenskem površinskem pregledu parcel je "spletno" najdbo potrdilo tudi drobne arheološko gradivo: deli slikanega ometa, tegule (strešna kritina) in celo novec, ki so ga našli sosedje že pred leti.

Med Sečovljami in Debelim rtičem veliko vil
Spletni pregledovalnik GERK, s pomočjo katerega so našli rimsko vilo, prikazuje zračne posnetke določenega območja, podložene s katastrom. Odkritje je bilo pričakovano, saj je ob obali med Sečovljami in Debelim rtičem znano lepo število rimskih podeželskih vil, med katerimi izstopa vila maritima v Simonovem zalivu pri Izoli in rimska vila na terasi pod servitskim samostanom v Kopru.

Inštitut za dediščino Sredozemlja Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem deluje kot multidisciplinarna raziskovalna skupina, ki na regionalni in mednarodni ravni koordinira ter izvaja raziskave in skrbi za razvoj vsebin in programov, ki se v najširšem pomenu navezujejo na dediščino.

Območje Kopra poseljeno v zgodnji rimski dobi
Sodelavci Inštituta za dediščino Sredozemlja Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem so pred kratkim poročali prav o odkritju pomembnih najdb pri izkopavanjih v servitskem samostanu v Kopru. Na dnu izkopnih polj so odkrili zelo pomembne najdbe, in sicer ostanke arhitekture s sledovi mozaičnih tal iz obdobja med rimskima cesarjema Avgustom in Klavdijem, ki dokazujejo poselitev na območju današnjega Kopra v zgodnji rimski dobi v Istri.
Namen Inštituta za dediščino Sredozemlja je, kot so zapisali na spletni strani, ob strokovnih analizah ter koordinaciji konservatorskih posegov na dediščini predvsem njeno vrednotenje in prezentacija, tako na ustrezni znanstveni ravni, kot tudi v obliki javnih manifestacij.