Čeprav so na seji sprejeli sklep, da sta za Ljubljano potrebna tako Muzej sodobne umetnosti s stalnimi zbirkami kot tudi razstavišče, ostaja veliko vprašanj še vedno odprtih. Foto: RTV SLO
Čeprav so na seji sprejeli sklep, da sta za Ljubljano potrebna tako Muzej sodobne umetnosti s stalnimi zbirkami kot tudi razstavišče, ostaja veliko vprašanj še vedno odprtih. Foto: RTV SLO
Moderna galerija v Ljubljani
Badovinčeva meni, da je zgolj koordinatorska vloga za Moderno galerijo podcenjujoča, zagato pa vidi tudi v tem, da je formalno-pravni status razstavišča nejasen. Foto: RTV SLO/M. K.
Igor Prodnik
Prodnik in Simoniti za nastalo stanje med drugim krivita tudi zakonodajo, ki - kar zadeva delovanje Filmskega sklada - ni dovolj precizna. Novi zakon o Filmskem inštitutu kot javnem zavodu naj bi bistveno izboljšal delovanje domače filmske produkcije. Foto: RTV SLO

Na 14. seji nacionalnega sveta za kulturo je beseda tekla predvsem o tem vprašanju. Medtem ko direktorica Moderne galerije Zdenka Badovinac zagovarja prvo možnost, je minister za kulturo Vasko Simoniti bolj naklonjen razstavišču.

Glede stanja na Filmskem skladu RS-a pa je v. d. direktorja sklada Igor Prodnik na seji dejal, da je v mesecu in pol rešil vse, česar njegov predhodnik ni, seveda v skladu s tem, kar dopušča obstoječi zakon.

Na Metelkovi dodatni prostori za Moderno galerijo
Pobudnica točke dnevnega reda Muzej sodobne umetnosti in Zbirka 2000+ Renata Salecl je uvodoma dejala, da vprašanje in z njim povezana težava, čemu naj bi bili namenjeni prostori na Metelkovi 22, ki jih je v upravljanje dobila Moderna galerija, traja že več let. Moderna galerija naj bi imela na Metelkovi dodatne prostore: knjižnico, restavratorski center, pisarne, hkrati pa naj bi bila tudi koordinator razstavišča.

Simoniti: Na Metelkovo raje razstavišče
Saleclova je predlagala, "da se stvari premaknejo z mrtve točke". Ministru Simonitiju se zdi odprtje razstavišča na Metelkovi, ki bi ga programsko vodila skupina strokovnjakov, dobra rešitev. Badovinčeva je ob tem opozorila, da Moderna galerija, kjer bo kmalu stekla obnova, poseduje vsega 4.000 kvadratnih metrov prostora, ki obsega tudi knjižnico, pisarne in restavratorski prostor. Tudi po obnovi ne bo razstavni prostor nič večji, težava ostaja: v fondu galerije je kar 17.000 artefaktov, razstavijo pa lahko le en odstotek.

Badovinčeva: Kam z zbirko 2000+?
Direktorica galerije se zato zavzema za Muzej sodobne umetnosti, "prostor, kjer se umetnost šele definira" in kjer bi nazadnje svoje mesto našla tudi zbirka 2000+, prva take vrste na svetu, ki predstavlja dialog med zahodno- in vzhodnoevropsko sodobno umetnostjo. Razstavišče te vloge ne more opraviti, je prepričana Badovinčeva.

Na to temo se je oglasil tudi predsednik sveta Moderne galerije, soustanovitelj zbirke 2000+ in "predstavnik kapitala" Franci Zavrl, ki se zavzema za javno-zasebno partnerstvo. "Država bi nam morala iti naproti, ne pa da vidi samo probleme," se je pritožil Zavrl in dodal, da ga vse skupaj frustrira.

Muzej moderne umetnosti je že imel podporo ministrstva, zdaj je spet nima, je nadaljeval Zavrl in opozoril, da Moderna galerija ima zasnovo, medtem ko je ministrstvo za kulturo nima. Simoniti je nato zavrnil Zavrlove očitke, češ da ministrstvo nima posluha za javno-zasebna partnerstva, zdijo se mu "imenitna", zato je predlagal, da se na to temo v kratkem pripravi javna razprava.

Predsednik sveta Janez Pipan se je spraševal, zakaj se morata muzej in razstavišče "srečati na istem terenu in se stepsti", ko pa bi lahko obstajala oba, na dveh različnih lokacijah. Katerih, še ni jasno, potrebni bi bili pogovori z ljubljansko občino.

NSK ministrstvo poziva na dialog z galerijo
Na seji so tako sklenili, da Nacionalni svet za kulturo podpira program koncepta Muzeja sodobne umetnosti, kot ga predlaga Moderna galerija, in ministrstvo za kulturo poziva, naj bo z Moderno galerijo v dialogu. Projekt naj ministrstvo pripelje do uresničitve na predvideni lokaciji na Metelkovi. Če se obe strani sporazumeta o skupni lokaciji, mora biti Moderna galerija pri oblikovanju programa razstavišča povsem avtonomna. Svet sicer podpira tudi odprtje razstavišča za sodobno umetnost, kot ga predlaga ministrstvo, vendar na drugi lokaciji.

Spet o Filmskem skladu
Program današnje seje je obsegal tudi točko Poročilo ministrstva za kulturo o nadzoru na Filmskem skladu RS-a, ki so ga poleti zahtevali na parlamentarnem odboru za kulturo, šolstvo in šport. Kot je dejal član sveta Miran Zupanič, je poročilo zelo natančno, vsebuje mnogo podatkov, a ključna vprašanja ostajajo, poročilo "ne detektira stanja".

Člani odbora so se dotaknili tudi točke Predlog resolucije Nacionalnega programa za kulturo 2008-2011. Strinjali so se, da so bile upoštevane številne pripombe, nekaj nezadovoljstva pa je sprožil uvod v program, ki naj bi bil preabstrakten. Zupanič je dodal, da bi moral biti program za državo bolj zavezujoč.