Ureditev Škofje Loke na pobudo Petra Fistra velja za vzorčni primer za specifične metode načrtovanja prenove starega mestnega jedra. Foto: RTV SLO
Ureditev Škofje Loke na pobudo Petra Fistra velja za vzorčni primer za specifične metode načrtovanja prenove starega mestnega jedra. Foto: RTV SLO

Univerzitetni diplomirani inženir arhitekture in redni profesor na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani bo Steletovo nagrado za življenjsko delo prejel 31. marca v Narodni galeriji. Peter Fister je mnogo doprinesel h korpusu znanja o slovenski arhitekturni dediščini, ukvarjal se je z revitalizacijo starih urbanih in ruralnih kompleksov, med drugim je raziskoval zgodovino arhitekture in prostorskega planiranja ter s spomeniškim varstvom stavbne dediščine.

Škofja Loka - vzorna ureditev starega mestnega jedra
Leta 1940 rojeni lavreat je med drugim nosilec predmetov Razvoj arhitekture in Prenova arhitekture in konzervatorstvo je k promociji ohranjanja arhitekturne dediščine prispeval tudi kot avtor več razstav; omenimo naj le postavitve o Koštaboni, starem jedru Izole in starem mestnem jedru Škofje Loke. Med temami, ki zanimajo Petra Fistra, je tudi vgrajevanje avtohtone arhitekturne istovetnosti v prostorsko projektiranje. Ob tem velja poudariti, da je na njegovo pobudo postala prenova starega mestnega jedra Škofje Loke vzorčni primer za specifične metode načrtovanja, ki jo je strokovna komisija Sveta Evrope podprla kot enega izmed dveh vzorcev za srednjo in vzhodno Evropo.

Slovensko konservatorsko društvo je izbralo tudi dobitnike Steetovih priznanj za leto 2007. Za izjemna prizadevanja pri vodenju celovite prenove Špitala v Gornji Radgoni prejme nagrado Neva Sulič Urek, Barbka Gosar Hirci bo nagrajena za izjemna prizadevanja pri projektu obnove oltarne slike sv. Miklavža med sv. Mohorjem in Fortunatom, Matjaž Brojan pa za dolgoletna prizadevanja na področju promocije kulturne dediščine na Radiu Slovenija.