Vlado pozivajo, naj to stori v čim krajšem času, ukrepi pa naj veljajo od 1. marca do razglasitve konca epidemije.

Na ministrstvu za kulturo so v svojem odzivu zapisali, da je v teh dneh na prvem mestu zdravje vseh. Posebne pomoči za samozaposlene v kulturi pa ne predvidevajo. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić
Na ministrstvu za kulturo so v svojem odzivu zapisali, da je v teh dneh na prvem mestu zdravje vseh. Posebne pomoči za samozaposlene v kulturi pa ne predvidevajo. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić

Kot so zapisali v Svizu, so se številni samozaposleni v danih razmerah znašli v resni nevarnosti, da ostanejo brez vseh sredstev za preživetje, samozaposleni na področju kulture pa so že sicer prekarizirani, zato je nujno poskrbeti, da bodo ustvarjalci in ustvarjalke, ki so socialno ogroženi in na robu preživetja, prejeli potrebno pomoč.

"Država je že opredelila, kako bo pomagala podjetjem in gospodarstvu, medtem ko na samozaposlene povsem pozablja ter niso zaenkrat vključeni v nobenega od interventnih ukrepov," so opozorili v sindikatu.

Interventnega zakona za samozaposlene v kulturi ne bo

S tem so se pridružili Združenju dramskih umetnikov Slovenije, ki je pred dnevi pozvalo k ureditvi problematike samozaposlenih v kulturi in umetnosti. Podprli pa so tudi skupino za pomoč samozaposlenim v kulturi, ki je z javnim pismom novega ministra Vaska Simonitija pozvala, naj poskrbi, da bodo samozaposleni v kulturi oproščeni plačila obveznih prispevkov za socialna zavarovanja, in za finančno pomoč tistim, ki so nenadoma ostali brez dela.

Za začasno ureditev bolniškega nadomestila
Poleg tega Sviz poziva, naj se v času epidemije za samozaposlene začasno uredi bolniško nadomestilo v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) tudi v primeru, ko oseba ni potrjeno okužena s koronavirusom, a je po presoji zdravnika obolela. Kot so zapisali v sindikatu, se tistih, ki nimajo dovolj hudih simptomov – v nasprotju z navodilom Svetovne zdravstvene organizacije – ne testira več.

"Obstoječi predpisi namreč določajo, da pravica do nadomestila za odsotnost z dela zaradi bolezni za samozaposlene na račun ZZZS velja od 31. delovnega dne bolezni dalje, kar je v trenutnih razmerah povsem nerealno. Ob tem sicer Sviz navaja izjemo, ki je določena z zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo, da samozaposleni v kulturi lahko zaradi bolezni prejme dnevno nadomestilo (25 evrov) za delovne dni do vključno 30. delovnega dne bolezni v breme ministrstva za kulturo. Vendar pa je to omejeno na največ enkratno zadržanost z dela zaradi bolezni v posameznem letu, ob dodatnem pogoju, da bolezen traja najmanj 31 delovnih dni," so zapisali v sindikatu.

Samozaposleni kulturniki pozivajo Simonitija k interventnim ukrepom

Izplačilo delovnih štipendij
Podpirajo tudi predlog pospešitve izplačila delovnih štipendij in vnaprejšnjega izplačila sredstev za že odobrena projektna sredstva, ter soglašajo s pozivom, naj javni zavodi zaradi odpovedi programa ne prenehajo s plačevanjem zunanjih sodelavcev, temveč sodelovanje nadaljujejo v prilagojeni obliki.

"V tem kontekstu bi se veljalo zgledovati po Italiji, ki je samozaposlenim za mesec marec že namenila po 600 evrov za blažitev posledic izpada dohodka, ob tem pa so tako samozaposlene kot samostojne umetnike oprostili plačevanje prispevkov za socialno varstvo vse do 18 mesecev, pod pogojem, da so se njihovi prihodki zmanjšali najmanj za tretjino," so še zapisali v Svizu.

Na ministrstvu za kulturo so ponovno poudarili, da stremijo k temu, da se čim več vsebin uredi v okviru interventnih zakonov.