Uporabniki Roga so županu med drugim predlagali, naj namesto 15 milijonov, ki jih namerava vložiti v Rog, le z desetimi odstotki tega denarja kompleks toliko obnovi, da bo varen, preostalo pa nameni komu drugemu. Foto: BoBo
Uporabniki Roga so županu med drugim predlagali, naj namesto 15 milijonov, ki jih namerava vložiti v Rog, le z desetimi odstotki tega denarja kompleks toliko obnovi, da bo varen, preostalo pa nameni komu drugemu. Foto: BoBo
Tovarna Rog
Ljubljanski župan je napovedal, da bodo najprej porušil pet stavb, čez približno leto dni pa kompleks obnovili in prenovljeno stavbo namenili novi kulturni vsebini. Foto: BoBo
Za rušenje je predvidenih več objektov, v prihodnjem letu pa nadaljujejo z investicijo, saj je potrebno zagotoviti ekološko sanacijo in vso potrebno infrastrukturo za celovito obnovo, so še zapisali na Mol. Foto: BoBo

Ljubljanski župan vztraja pri tem, da bo letos najprej porušil pet stavb, ki so del kompleksa, in da se bo potem čez približno leto dni začela obnova s ciljem, da bi nekdanja tovarna koles ponudila novo kulturno vsebino, poroča današnji Dnevnik. Skupinam, ki trenutno delujejo v Rogu, je ponudil, da predstavijo svoje dejavnosti mestni občini in upajo na vključitev v novo programsko shemo, v vmesnem obdobju rušenja in obnove pa ohranijo dosedanje vsebine. Vsi ne morejo ostati v Rogu, pravi in dodaja, da vsi tega ne bi hoteli.


"Želimo le prostor za kreativno izražanje"

Jankovićeva ideja za uporabnike Roga ni sprejemljiva, saj se ne želijo raziti, ampak krepiti skupnost, ki so jo gradili zadnjih deset let. Prav tako se jim zdi nesprejemljivo, da bodo morali na novo prepričevati o kakovosti svojih programov. V t. i. ekonomsko vrednotenje kulture ne privoljujejo, piše Dnevnik, in poudarjajo, da njihov cilj ni biti najboljši ali dober, ampak imeti le kreativni in socialni prostor, v katerem se lahko izražajo, ne da bi porabljali denar.

Uporabniki prostorov nekdanje tovarne so županu med drugim predlagali, naj namesto 15 milijonov evrov, ki jih namerava vložiti v Rog, le z desetimi odstotki tega denarja kompleks toliko obnovi, da bo varen, preostalo pa nameni komu drugemu, saj so se pripravljeni odreči ugodju za to, da lahko svoje dejavnosti izvajajo svobodneje od razpisnih dejavnosti.

Župan jim je dal dve možnosti, in sicer pomagati rušiti prvih pet stavb in vsebine predstaviti v prenovljenem Rogu; če pa bodo poskušali rušenje preprečiti, pa dialoga ne bo. Za odločitev imajo čas do petka.

Načrt ljubljanske občine za prenovo območja predvideva evropsko podprt projekt Second Chance, ki ga sicer MOL vodi od leta 2007.

Kaj torej obsega načrt občine?
Na Mol so za STA pojasnili, da ščitijo javni interes, kar pomeni, da morajo z deli začeti v roku. Za projekt revitalizacije območja Roga imajo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Trenutno se pripravljajo na prvo fazo projekta, ki pomeni ekološko sanacijo in rušitev prizidkov tovarne Rog. Ostala dela se bodo nadaljevala v prihodnjem letu. V letu 2017 bodo začeli z obnovitvenimi deli; pričakujejo, da bo projekt zaključen leta 2019.

Z revitalizacijo tovarne Rog v Center Rog želijo vzpostaviti nov odnos do ustvarjalnosti in postaviti novo izhodišče za razvoj kulture v mestu. Z revitalizacijo vzhodnega dela mestnega središča bo vzpostavljeno novo središče, prijazno prebivalcem in obiskovalcem, zatrjujejo na Mol.

Z razvojnim projektom Second Chance so želeli preveriti izhodiščne načrte za prenovo nekdanje tovarne Rog. V triletnem raziskovalnem procesu so s številnimi sodelujočimi, tudi uporabniki Roga, ugotovili, da prva idejna zasnova ni več ustrezala potrebam časa in potencialnih uporabnikov. Zato so vizijo centra Rog preoblikovali z več poudarka na skupnostni rabi prostora, novih tehnologijah in novih oblikah upravljanja.

Center Rog, ki bo ustvarjalno stičišče ustvarjalcev, bo s svojim delovanjem omogočil povezovanje različnih umetniških praks in ustanov, nevladnih organizacij in posameznikov iz Slovenije in tujine. "Deloval bo kot razpoložljiv proizvodni, izobraževalni in družabni prostor komunikacije in sodelovanja med uporabniki in javnostjo," so zapisali na Mol.

Prostori bodo obenem namenjeni tudi drugim dejavnostim, poleg knjižnice, enote Mestne knjižnice Ljubljana, bo nekaj prostorov namenjenih ateljejem in studiem za razne dejavnosti - te bodo prilagodili odzivom ustvarjalcev.

Revitalizacija območja Roga poleg prenove tovarne Rog zajema tudi izgradnjo parkirišč v kleti in preureditev tovarniškega dvorišča v večnamenski park. Proizvodni prostori bodo zasnovani fleksibilno, da bodo omogočali večanje ali manjšanje posameznih ateljejev.

Stavba tovarne Rog bo v celoti obnovljena
Poleg nosilne, železobetonske konstrukcije z okenskimi odprtinami bo ohranjena v prvotni obliki in podobi južna fasada, ki bo ostalo glavno, vhodno pročelje Centra Rog vzdolž Petkovškovega nabrežja. K zadnji, severni fasadi bo prizidan zastekljen prizidek, kjer bodo zunanji hodniki, stopnišče, tovorno in osebno dvigalo zagotavljali enakovreden in pregleden dostop do vseh prostorov v centru. Zaradi specifičnih dejavnosti v centru Rog bodo v vse etaže zagotovili dostop s tovornim dvigalom.