Dobitnik Valvasorjeve nagrade za življenjsko delo Andrej Medved je določil smeri razvoja Obalnih galerij in odločilno prispeval k novemu, filozofskemu pogledu na likovno umetnost. Foto: BoBo
Dobitnik Valvasorjeve nagrade za življenjsko delo Andrej Medved je določil smeri razvoja Obalnih galerij in odločilno prispeval k novemu, filozofskemu pogledu na likovno umetnost. Foto: BoBo
Niko Matul
Z nagrado za enkratne dosežke bodo nagradili še Metko Dariš iz Slovenske kinoteke, ki je prepričala s projektom Niko Matul: filmska scenografija - retrospektiva filmov in razstava. Foto: MGML
Ksevt
'Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij kot inovativna muzejska ustanova doma in v svetu promovira slovenske raziskovalce in slovensko znanje o vesolju, si prizadeva za demokratične cilje in mir, odpira možnosti mladim raziskovalcem ter povezuje Vitanje z vsem svetom,' priše v obrazložitvi. Foto: RTV SLO

Kot dolgoletni kustos in vodja Obalnih galerij Piran je usmerjal, oblikoval in vodil razstavni program ter s tem udejanjal vizijo razvoja sodobne umetnosti. "Določil je smeri razvoja Obalnih galerij in odločilno prispeval k novemu, filozofskemu pogledu na likovno umetnost. Doma in v svetu je ustvarjal nove možnosti za mlade slovenske in tuje ustvarjalce in jim odpiral vrata v sodobno javnost. Je izjemno dejaven ustvarjalec, avtor številnih strokovnih in filozofskih del, priznan pesnik in esejist. Je človek, čigar javno izrečeno strokovno in osebno stališče nekaj pomeni," je zapisano v utemeljitvi nagrade.
Slovensko muzejsko društvo bo prvič podelilo tudi tri Valvasorjeve nagrade za enkratne dosežke, dve častni Valvasorjevi priznanji in Valvasorjev nagelj. Slovesna podelitev bo v Radovljiški graščini.
Tri nagrade za enkratne dosežke
Valvasorjevo nagrado za enkratne dosežke za lansko leto prejmejo Darja Pirkmajer, Rolanda Fugger Germadnik, Jure Krajšek in Stane Rozman iz Pokrajinskega muzeja Celje za projekt revitalizacije in umestitve muzejskih vsebin v Knežji dvor v Celju. Projekt je prepričal z interdisciplinarnostjo, interpretativnostjo in usmerjenostjo v potrebe lokalne javnosti. Prispeva h kulturnemu povezovanju in sooblikuje identitete mesta, pa tudi regije in države, piše v obrazložitvi.
Za enkratne dosežke je nagrajen tudi Gorenjski muzej Kranj za stalno razstavo Prelepa Gorenjska v gradu Khislstein, ki je "sad profesionalno opravljenega muzeološkega dela, krojenega po meri in potrebah lokalnega prebivalstva. O aktualnih temah govori na preprost in razumljiv način. V obiskovalcu vzbuja sočustvovanje in razmišljanje."
Z nagrado za enkratne dosežke bodo nagradili še Metko Dariš iz Slovenske kinoteke, ki je prepričala s projektom Niko Matul: filmska scenografija - retrospektiva filmov in razstava. Kot piše v utemeljitvi, so projekt odlikovale kontekstualne in interpretativne vsebine, ki so upoštevale najnovejša spoznanja muzeološke stroke, pri katerih je posebna pozornost namenjena skrbi za različne skupine obiskovalcev, pravi meri pri obsegu in zahtevnosti besedil ter dvojezičnosti.
Izvirne zvočne kreacije
Častni Valvasorjev nagrajenec je Boštjan Perovšek, ki si je naziv prislužil z izjemnimi dosežki s področja ustvarjanja zvočnih prostorov za potrebe muzejskih postavitev. Njegovi zvočni prostori niso le izvirna kreacija, temveč tudi primer edinstvene, kreativne interpretacije dediščine, piše v obrazložitvi.
Priznanje prejmeta tudi Marta Matul in Barbara Matul Kalamar za Slovenski kinoteki podarjeno zapuščino Nika Matula, saj bi brez nje, piše v utemeljitvi, v slovenski filmski zgodovini ostala nepremostljiva in nedopustljiva vrzel.
KSEVT, promotor slovenskih raziskovalcev
Valvasorjev nagelj gre Kulturnemu središču evropskih vesoljskih tehnologij KSEVT, ki kot inovativna muzejska ustanova doma in v svetu promovira slovenske raziskovalce in slovensko znanje o vesolju, si prizadeva za demokratične cilje in mir, odpira možnosti mladim raziskovalcem ter povezuje Vitanje z vsem svetom.
Podelili bodo tudi diplomo, ki jo bodo prejeli donatorji razstave Vrata: Prostorski in simbolni prehodi življenja v Slovenskem etnografskem muzeju.