V parlamentarno proceduro so predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi so na začetku preteklega meseca vložili poslanci SMC-ja s podporo poslanske skupine SD-ja in poslancema DeSUS-a. Foto: EPA
V parlamentarno proceduro so predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi so na začetku preteklega meseca vložili poslanci SMC-ja s podporo poslanske skupine SD-ja in poslancema DeSUS-a. Foto: EPA
Dragan Matić
Po besedah prvopodpisanega pod predlogom zakona Dragana Matića bi država na podlagi uvedbe tega predloga zakona v skladu z javnofinančnimi zmožnostmi v državnih proračunih zagotovila dodatnih 122,6 milijona evrov, in sicer za obdobje od leta 2018 do 2024. Foto: BoBo

Dotični predlog zakona je državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Draganom Matićem. "V SMC-ju menimo, da mora biti ohranjanje in krepitev slovenske kulturne identitete ter dostopnost do kulturnih dobrin in kulturne dediščine opredeljeno dolgoročno," je ob vložitvi predloga zakona dejal Matić.

Matić je takrat dejal še, da bi država na podlagi uvedbe tega predloga zakona v skladu z javnofinančnimi zmožnostmi v državnih proračunih zagotovila dodatnih 122,6 milijona evrov, in sicer za obdobje od leta 2018 do 2024. Kulturnim spomenikom v lasti države bi bilo, kot pravi, namenjenih 20,5 milijona evrov, kulturni dediščini preostalih lastnikov pa 11,5 milijona evrov, javni kulturni infrastrukturi v državni lasti 62 milijonov evrov in javni kulturni infrastrukturi lokalnih skupnosti 11,5 milijona evrov.


Sanacija, odkup, enakomeren razvoj ...
Gre za dodatna sredstva, s katerimi bodo med drugim poskrbeli za sanacijo ogrožene kulturne dediščine in odkup del sodobne umetnosti ter tako tudi zagotavljali enakomeren razvoj na področju kulture, dostopnost kulturnih dobrin, nadaljnjo izvedbo tistih programov v kulturi, za katere je treba nujno zagotoviti sredstva.

Infrastruktura in trajna digitalna hramba
Sredstva bodo namenjena za sanacijo najbolj ogroženih in najpomembnejših enot kulturne dediščine, ureditev osnovnih prostorskih razmer za nekatere osrednje javne zavode s področja kulture, za podporo razvoju sodobnih knjižničnih storitev v potujočih knjižnicah in ohranjanje in obnovo slovenske filmske, glasbene, baletne in plesne dediščine ter trajno hrambo digitalnih kulturnih vsebin.

Med kulturno dediščino in sodobno umetnostjo
Z urada vlade za komuniciranje so sporočili še, da je treba poskrbeti tudi za konkurenčnost slovenskega jezika v digitalnem okolju. Tako da so tukaj še gradnja infrastrukture za slovenski jezik v digitalnem okolju, ohranjanje dosežene in izenačevanje stopnje razvojnih standardov prostorskih pogojev ter opreme ljubiteljske kulture po lokalnih skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti ter odkupi predmetov kulturne dediščine in sodobne umetnosti.