Nedorečena ostajata tako vebina novega kulturnega centra kot tudi financiranje gradnje. Foto: RTV SLO
Nedorečena ostajata tako vebina novega kulturnega centra kot tudi financiranje gradnje. Foto: RTV SLO
Maks naj bi do sredine prihodnjega leta zrasel na območju nekdanje tovarne Merinka na desnem bregu Drave. Kot prva tovrstna zgradba na postindustrijskem področju Studenci bo Maks postal katalizator urbane regeneracije celotne okolice, napovedujeta arhitekta Sadar in Vuga. Foto: www.sadarvuga.com
Maks bo, tako Arhitekturni biro Sadar Vuga, integriral generični značaj industrijskega okolja, v katero bo umeščen, z vidnostjo zgradbe iz mestnega središča in izjemnim razgledom, ki ga bo ponujala. Foto: www.sadarvuga.com
Položen temeljni kamen za Maks

Čez dva tedna se bo začela gradnja objekta, ki naj bi bil naslednje leto osrednje prizorišče evropske prestolnice kulture (EPK). V najboljšem primeru bi vrata lahko odprl že junija. Trenutno še urejajo finančno konstrukcijo ter sklepajo pogodbo o finančnem najemu za gradnjo Maksa pri tuji banki.

Sveža sapa za zapuščeni del mesta
Podžupan Ujčič je v nagovoru priznal, da je objekt za marsikoga trn v peti, a Maribor po njegovih besedah nujno potrebuje nov prireditveni prostor. "To je spodbuda ne le za gradbeno industrijo, ki je trenutno v veliki krizi, ampak tudi za trajnostni razvoj mesta," je dejal. Objekt se namreč nahaja v trenutno precej zapuščenem industrijskem delu mesta na desnem bregu Drave, ki z gradnjo nove medicinske fakultete in urejanja dravskega nabrežja pridobiva novo podobo.

Bo na pomoč priskočil britanski Tate?
Direktorica UGM se nadeja, da bo objekt lahko odprl vrata že sredi prihodnjega leta, ko bo Maribor evropska prestolnica kulture. Kot je dejala, so novi prostori zanje "velik korak naprej k profesionalizaciji dejavnosti", saj bodo lahko izvajali atraktivnejši in mednarodno relevantnejši program, obenem pa tudi ustrezneje zaščitili in predstavljali domačo umetnost.

Za slovesno odprtje nove UGM se že dogovarjajo z britansko galerijo Tate, s pomočjo katere želijo postaviti pregledno razstavo o razvoju risbe od začetka 20. stoletja do danes.

Dva projekta sta postala eden
Galerijo bodo postavili na območju nekdanje tovarne Merinka na desnem bregu Drave, kjer je bil sprva načrtovan Maks kot osrednji prireditveni prostor za EPK prihodnje leto. Zaradi zapletov z lastniki zemljišča in madžarskimi arhitekti na Lentu, kjer je bila sprva predvidena nova galerija, ter nepripravljenosti države za sofinanciranje Maksa, so se na mariborski občini na začetku tega leta odločili, da UGM spojijo z Maksom.

V stavbi po idejni zasnovi arhitekturne pisarne Sadar & Vuga naj bi tako bili poleg galerije še večnamenska dvorana in drugi prostori, katerih vsebina pa še ni znana. Na zavodu Maribor 2012 računajo, da bodo konec leta 2012 lahko na tej lokaciji izvajali del programskega sklopa EPK Terminal 12.

Če bo šlo vse gladko
Če bo gradnja potekala po trenutno predvidenem terminskem načrtu, ki je odvisen tudi od datuma pridobitve evropskih sredstev od ministrstva za kulturo, bi na mariborski občini lahko v juniju 2012 pridobili uporabno dovoljenje.

Vrednost Maksa se ocenjuje na 17 milijonov evrov. Naložbo vodi mariborsko podjetje ZIM, ki je rušiti začel že konec marca, trenutno pa na gradbišču potekajo pripravljalna dela. radbeno dovoljenje zanj je bilo izdano že na začetku poletja, a z deli po besedah Kneza niso mogli začeti, saj je prišlo do odločitve za spojitev z UGM, zaradi česar je bilo treba urediti dokumentacijo še za galerijo.

Novi UGM naj bi stal 15 milijonov evrov, pri čemer naj bi deset milijonov prispevala država. Gradbeno dovoljenje zanj je bilo izdano 26. septembra.

Maribor bo dobil svojo Dnevno sobo
Celoten objekt bo obsegal 22.000 kvadratnih metrov ter zajemal tri nadzemne in eno podzemno etažo. Maks in UGM bo povezoval odprt skupen prostor, imenovan Mestna dnevna soba.

Položen temeljni kamen za Maks