O prepovedi sklepanja avtorskih in svetovalnih pogodb, ki jo je na začetku marca sprejela vlada, je minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk povedal, da so pripravili seznam izjem na področju kulture, ki ga bo vlada obravnavala po sprejetju rebalansa proračuna. Foto: BoBo
O prepovedi sklepanja avtorskih in svetovalnih pogodb, ki jo je na začetku marca sprejela vlada, je minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk povedal, da so pripravili seznam izjem na področju kulture, ki ga bo vlada obravnavala po sprejetju rebalansa proračuna. Foto: BoBo
Slovenski filmski center
Financiranje uradništva Javne agencije za knjigo in Slovenskega filmskega centra je po navedbah ministra državo stalo okoli pol milijona evrov za eno in 600.000 evrov za drugo agencijo, kar se bo zdaj zmanjšalo na okrog 200.000 evrov na agencijo. Foto: MMC RTV SLO
Center sodobnih plesnih umetnosti
Beseda je tekla tudi o Centru sodobnih plesnih umetnosti. Ta po besedah ministra ni zaživel, zato ga v teh težkih časih ne nameravajo postavljati na noge z dodatnimi sredstvi. Foto: www.cspu.si
Žiga Turk o varčevanju v kulturi

JAK-u in SFC-ju so zmanjšali sredstva za financiranje uradništva na znesek, kakršnega bi potrebovala, če bi njuna dejavnost potekala v okviru ministrstva, obe ustanovi pa bosta ohranili avtonomijo in programska sredstva.

Kot je minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pojasnil na predstavitvi varčevalnih ukrepov, ki se nanašajo na delovna področja njegovega ministrstva, je financiranje uradništva obeh agencij stalo približno pol milijona evrov za eno in 600.000 evrov za drugo agencijo, kar se bo zdaj zmanjšalo na okrog 200.000 evrov na agencijo.

Centra za sodobni ples ne bodo postavljali na noge
Po Turkovih besedah sta bili obe agenciji ustanovljeni s ciljem, da pri svojem delovanju združujeta javna sredstva s sredstvi, ki jih pridobita na trgu, in sicer ne le za svoje delovanje, temveč tudi za financiranje knjige in filma. O Centru sodobnih plesnih umetnosti je Turk povedal, da ni zaživel, zato "ga v teh težkih časih ne nameravajo z dodatnimi sredstvi postavljati na noge".

Pri avtorskih pogodbah pripravili seznam izjem
Pri samozaposlenih bo plačevanje prispevkov postalo odvisno od premoženjskega stanja samozaposlenih. Kot merilo bodo poleg premoženjskega stanja upoštevali še vrhunskost. Pripravili so tudi seznam izjem na področju kulture pri sklepanju avtorskih in svetovalnih pogodb, vlada pa jih bo obravnavala po sprejetju rebalansa proračuna.

Javni zavodi ne bodo ogroženi
Pri programih se na področju kulture sredstva zmanjšujejo za od 15 do 20 odstotkov, kar izhaja iz vzporednih varčevalnih ukrepov vlade. Po ministrovih besedah se posledic, ki jih prinaša krčenje sredstev, zavedajo, vendar se, kot je dodal Turk, sredstva za plače zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture ne nižajo v smislu strukturnega krčenja. Varčevalni ukrepi ne bodo ogrozili nobenega javnega zavoda v kulturi, nekoliko pa bodo prizadeti programi. Zatrdil je še, da na področju vlaganj na celotnem horizontalnem polju vlade sofinanciranje slovenskega deleža pri naložbah, ki so sofinancirane z evropskimi sredstvi, ne bo prizadeto.

Na ministrstvu so se pogovarjali tudi o modernizaciji javnih zavodov v kulturi in se v ta namen sestali s skupino, ki je pripravila predloge na tem področju. Minister pravi, da so predlogi dobri in bi jih večinoma veljalo upoštevati, predvsem na področju zaposlovanja. Poleg tega bi bilo treba preveriti, kateri javni zavodi so dovolj veliki, da obstanejo, in katere bi bilo mogoče združiti, in to ne samo na področju kulture, ampak tudi znanosti.

"Z manj neracionalnosti bodo institucije hitreje napredovale"
Minister upa, da bodo po zaslugi krize odpravili nekatere neracionalnosti v sistemu šolstva, znanosti in kulture. Prepričan je, da ko bodo začeli učinkovati tudi drugi ukrepi te vlade, namenjeni oživljanju gospodarstva, bodo ustanove, očiščene vsega balasta, lahko veliko hitreje napredovale.

Žiga Turk o varčevanju v kulturi