Kvintet Ariart posebno pozornost posveča delom slovenskih skladateljev. Foto: Glasbena šola Krško
Kvintet Ariart posebno pozornost posveča delom slovenskih skladateljev. Foto: Glasbena šola Krško
Poleg železnega repertoarja kvintet izvaja številne priredbe in lahkotnejša dela. Foto: www.ariart.si
Goslarska delavnica Demšar je postala nenadomestljiva na številnih področjih glasbene kulture na Slovenskem. Foto: www.demsarvioline.si

Ariart so: flavtist Matej Zupan, oboistka Maja Kojc, klarinetist Jože Kotar, hornist Andrej Žust in fagotist Damir Huljev; nagrado jim bodo slovesno podelili 3. decembra v Društvu slovenskih pisateljev. Nagrado podeljuje izvršni odbor Društva glasbenih umetnikov Slovenije na predlog strokovne komisije, ki so jo sestavljali Volodja Balžalorsky, Nana Forte in Franc Križnar.

Edinstvena klasična zasedba pihal
Pihalni kvintet Ariart vse od leta 1996, ko je bil ustanovljen, bogati slovensko in tujo glasbeno sceno in diskografijo, tako s klasičnimi deli za to komorno zasedbo kot s posebno pozornostjo do sodobne, slovenske in celo zabavnoglasbenih del.

Umetniki so vodilni pihalci dveh simfoničnih orkestrov - Slovenske filharmonije in Simfonikov RTV Slovenija, poleg tega pa so dejavni tudi na pedagoškem področju. Odlikujejo se kot solisti vsak zase, hkrati pa je njihova komorno glasbena izbrušenost primerljiva z ansambli na svetovni ravni. Vse to dokazujejo številne domače in tuje strokovne glasbene kritike kot tudi odzivi poslušalstva in občinstva.

Ansambel je opozoril nase tako s številnimi koncerti doma in v tujini (Avstrija, Italija, Danska, Španija) kot tudi z rednimi snemanji za arhiv Radia Slovenija. Poleg klasičnih del za pihalni kvintet v koncertnem ciklu Ariartove Serenade z gosti izvajajo tudi komorna dela za večje in manjše pihalno-godalne sestave.

Priznanje mojstru goslarju
Goslar Vilim Demšar bo ob tej priliki prejel Betettovo listino za poglobljene dosežke na področju goslarstva in vsestranski prispevek k razvoju slovenske glasbene kulture.

Profesor Vilim Demšar izhaja iz družine goslarjev, njegov oče je bil znani goslarski mojster Blaž Demšar. Po šolanju je deloval kot profesor violine in kot violist v različnih poklicnih orkestrih, po letu 1982 pa se je posvetil izključno goslarstvu. Goslarska delavnica Demšar je kmalu postala nenadomestljiva na številnih področjih glasbene kulture na Slovenskem. Izdelava visokokakovostnih manjših šolskih inštrumentov je pomembno vplivala na raven poučevanja godal v Sloveniji. Na Demšarjeva godala igrajo številni študenti in profesionalni glasbeniki, zato jih je mogoče najti v vseh godalnih in orkestrskih zasedbah po Sloveniji.