Odlikovanje je prodekanu ljubljanske akademije Dušanu Bavdku konec preteklega meseca v imenu madžarskega predsednika izročil veleposlanik Madžarske v Sloveniji Andor David. Bavdek namreč že vrsto let tvorno skrbi za razvoj odnosov med akademijama ter med društvi skladateljev Slovenije in Madžarske, so zapisali v obrazložitvi.

Prodekan ljubljanske glasbene akademije Dušan Bavdek in veleposlanik Madžarske v Sloveniji Andor David. Foto: Madžarski kulturni inštitut Ljubljana
Prodekan ljubljanske glasbene akademije Dušan Bavdek in veleposlanik Madžarske v Sloveniji Andor David. Foto: Madžarski kulturni inštitut Ljubljana

Bavdek je med omenjenimi ustanovami pomagal vzpostaviti visoko stopnjo zaupanja in obogatiti ter razširiti medsebojno sodelovanje. Z vidnimi madžarskimi umetniki, prorektorjem Akademije Franza Liszta Gyulo Feketejem, predsednikom Madžarske skladateljske unije Matejem Hollosom, umetniškim direktorjem Madžarske nacionalne opere Andrasom Almasijem - Tothom in drugimi so ob pomoči Madžarskega kulturnega inštituta organizirali vrsto glasbenih dogodkov in izmenjav, ki so obogatile obe kulturni okolji.

Bogato razplasteno sodelovanje
"Njegovo delovanje tako krepi slovensko-madžarsko prijateljstvo, medsebojno poznavanje obeh kulturnih okolij ter izjemnih osebnosti madžarske in slovenske glasbe. Bogato razplasteno kulturno sodelovanje se bo z načrtovanimi in že potrjenimi skupnimi projekti nadaljevalo tudi v prihodnje," so še dodali v obrazložitvi.

Dušan Bavdek je v zahvali med drugim poudaril, da odlikovanje bolj kot priznanje sebi razume in sprejema kot priznanje akademiji, Društvu slovenskih skladateljev in Zvezi glasbene mladine Slovenije, ki so ob pomoči Madžarskega kulturnega centra in obeh veleposlaništev opravile vse delo in omogočile kulturne dogodke, izpeljane v sodelovanju z Akademijo F. Liszta in Madžarsko unijo skladateljev.

Na slovesnosti na Madžarskem kulturnem inštitutu je zapela Marija Keck. Foto: Madžarski kulturni inštitut Ljubljana
Na slovesnosti na Madžarskem kulturnem inštitutu je zapela Marija Keck. Foto: Madžarski kulturni inštitut Ljubljana

Več dogodkov in izmenjav
Tako akademija v Ljubljani kot v Budimpešti sta ob pomoči Madžarskega kulturnega instituta v Ljubljani organizirali množico glasbenih dogodkov in izmenjav. Med drugim so številni mladi madžarski in slovenski študenti glasbene umetnosti nastopili na izmenjalnih koncertih. Uveljavljeno je medsebojno obiskovanje poletnih šol ter sodelovanje madžarskih in slovenskih strokovnjakov na konferencah v obeh državah.

"Poseben pečat sodelovanju obeh glasbenih akademij daje sodelovanje Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani na festivalih sodobne opere v Budimpešti, kjer mladi umetniki predstavljajo lastno skladateljsko ustvarjalnost in lastno scensko operno poustvarjalnost," so še sporočili z ljubljanske akademije.