Sindikati in avtorji od Sazasa zahtevajo izredno revizijo poslovanja, ker naj bi ta nova pravila delitve honorarjev sprejel brez njihove vednosti. Foto:
Sindikati in avtorji od Sazasa zahtevajo izredno revizijo poslovanja, ker naj bi ta nova pravila delitve honorarjev sprejel brez njihove vednosti. Foto:

Kot poroča časnik Delo so zahtevo za izredno revizijo poslovanja v navzočnosti odvetnika vložili predstavniki Zveze vseh glasbenih sindikatov, predstavniki sindikata glasbenikov Slovenije, predstavniki društva pesnikov Slovenije in nekateri avtorji. Po neuradnih informacijah pa naj bi temu v naslednjih dneh sledili tudi skladatelji resne glasbe. Predstavniki Sazasa so zahtevo sprejeli.

Sazas postopa skrivaj
Takšno ravnanje glasbenikov naj bi po poročanju časnika Delo spodbudila tudi neuspešna junijska skupščina, na kateri so potrdili nov način sprejemanja novih pravil. Glasbeniki trdijo, da jih je Sazas oblikoval na skrivaj, brez njihove vednosti, zlasti diskriminatorna pa so menda do nekaterih avtorjev.

Glasbenikom pritrdili pravniki
Temu so pritrdili tudi nekateri pravniki, ki so potrdili, da pravila o delitvi honorarjev niso bila znana vsem, pač pa le nekaterim. Člani naj bi bili denimo z njimi seznanjeni šele na junijski skupščini in še to le zato, ker so informacije o nenavadni delitvi prišle v javnost nekaj dni pred omenjeno skupščino. Pravniki poleg tega trdijo, da bi moral Sazas kot kolektivna organizacija za vsako poslovno leto najkasneje v šestih mesecih po koncu leta sprejeti oziroma pridobiti letna poročila organov upravljanja in nadzora o zbranih avtorskih honorarjih in nadomestilih, njihovi delitvi, poslovanju kolektivne organizacije in poročilo revizijske gospodarske družbe o opravljenem pregledu računovodskih izkazov. Ker pa je Sazas skupščino sklical šele julija, po mnenju pravnikov zakonskih pravil ni upošteval, saj je zamudil zakonsko določene roke.

Združenje Sazas bi moralo prav tako uradu za intelektualno lastnino poslati letno poročilo in poročilo revizijske gospodarske družbe, skupaj z mnenjem pooblaščenega revizorja o pravilnosti in skladnosti poslovanja kolektivne organizacije s tem zakonom in notranjimi akti kolektivne organizacije. Vendar tega še niso storili, prav tako še ni ukrepal urad za intelektualno lastnino, čemur se čudijo tudi avtorji.