Hugo Wolf (1860–1903). Foto: Wikipedia
Hugo Wolf (1860–1903). Foto: Wikipedia

V Slovenj Gradcu leta 1860 rojeni Hugo Wolf je eden največjih skladateljev poznega 19. stoletja. In čeprav je bilo za Korošce svojevrstno presenečenje, ko je ministrstvo za kulturo konec leta 2019 razglasilo leto 2020 za Wolfovo leto, saj je šlo za 160. obletnico skladateljevega rojstva, in ne kakšno "bolj okroglo obletnico", so tako na Koroškem kot širše zastavili bogat program prireditev.

"Ko smo v januarju začeli izvajati prireditve, si nihče od nas ni mislil, da bo covid-19 tako močno posegel v naše vsakdanje življenje. Kljub številnim oviram smo lahko z izvedbo prazničnega leta zadovoljni, saj smo izpeljali večino prireditev," je Wolfovo leto ocenil Tadej Pungartnik, direktor Koroškega pokrajinskega muzeja, pod okrilje katerega spada pred slabim desetletjem obnovljena skladateljeva rojstna hiša v središču Slovenj Gradca.

Februarska slavnostna akademija
Prav v njegovem rojstnem kraju so februarja – torej še pred izbruhom epidemije novakoronavirusne bolezni 19 v Sloveniji – izvedli slavnostno akademijo, na kateri je muzikolog Matjaž Barbo med drugim poudaril, da se Slovenci premalo zavedamo, da je Wolf eden največjih skladateljev poznega 19. stoletja.

Zaradi epidemije je sicer odpadla prireditev ob 160. obletnici rojstva 13. marca, osrednja spominska slovesnost je bila namesto meseca maja izvedena konec avgusta. Na njej je v Slovenj Gradcu ob navzočnosti predsednika republike Boruta Pahorja nastopil Simfonični orkester RTV Slovenija s solistko Nuško Drašček Rojko, slovesnost pa je RTV Slovenija prenašala v živo.

Ob 160. obletnici rojstva Huga Wolfa: Simfonični orkester RTV Slovenija, Nuška Drašček Rojko in Simon Krečič, prenos slovesnosti iz Slovenj Gradca

Prvič od leta 1993, odkar poteka vsako leto v Slovenj Gradcu, pa je prav lani, v jubilejnem letu, odpadla tradicionalna mednarodna solopevska šola, ki jo vodi Breda Zakotnik. Sicer pa so se na Koroškem in drugje po državi zvrstili še drugi koncerti, glasbene delavnice, Wolfov poletni festival in drugi dogodki.

Krepitev skladateljeve prepoznavnosti
"Skoraj vse leto smo se morali prilagajati in upoštevati različne ukrepe. Pozitivni odzivi ljudi, ki so uživali na koncertih, pa so nam dajali moč, da smo se res potrudili z izvedbami, čeprav v precej spremenjenih okvirih. Najpomembnejše pa je, da smo v širši javnosti okrepili prepoznavnost našega skladatelja, njegove rojstne hiše in njegovih del," je povedal Pungartnik.

Pred 160 leti se je rodil skladatelj Hugo Wolf

Direktor Koroškega pokrajinskega muzeja je v nadaljevanju ocenil še, da je 160. obletnica Wolfovega rojstva z vidika promocije zelo pomembna tako za Koroški pokrajinski muzej kot tudi za Mestno občino Slovenj Gradec. "Uspešna izvedba projekta nas vsekakor zavezuje k nadgradnji programskih vsebin v prihodnjih letih," je še dodal.

Del programa prenesen v leto 2021
Predsednik Društva Huga Wolfa Slovenj Gradec Marko Košan pa je dejal, da bi se ob drugačnih okoliščinah dalo storiti še več. Društvo je skupaj z drugimi institucijami sodelovalo pri pripravi in izvedbi programa, ki bo deloma, kot napoveduje Košan, izveden tudi letos. Ocenil je, da je program prav gotovo tudi v širšem, slovenskem merilu opozoril na pomen Huga Wolfa kot skladatelja svetovnega pomena.

Slovenci končno bolje spoznavamo Huga Wolfa

Izdaji Wolfovih del, ki sta na poti
Društvo je pred koncem preteklega leta sodelovalo tudi pri pripravi dveh izdaj Wolfovih stvaritev, ki bosta izšli v kratkem.

Na pobudo pianistke Maje Kastratovik so v sodelovanju s Koroškim pokrajinskim muzejem pripravili notno izdajo dveh zgodnjih kratkih Wolfovih klavirskih del. Skladbi sta namenjeni učencem glasbenih šol na nižji stopnji. Notno izdajo bo pospremil album s slikovnim gradivom in opisom skladateljevega življenja, priložena bo še zgoščenka s posnetki obeh skladb in izbranih Wolfovih samospevov. Kot je povedal predsednik Wolfovega društva, bodo komplete izdaje razdelili glasbenim šolam po državi.

Na pobudo skladatelja in zborovodje Ambroža Čopija pa je v izdaji tudi celotni Wolfov zborovski opus, ki je bil leta 2003 že posnet v studiih RTV Slovenija, takrat s Komornim zborom RTV Slovenija, je sklenil Košan.

Hugo Wolf
Wolf in Tartini