Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Avtorju naslednjih primerov pravilna raba predlogov zagotovo predstavlja trd oreh. Odkrijete njegove napake?

Ko pride z Ljubljane, se ukvarja s otroki, zato jo težko dobiš na telefon.

Bi se prijavila za to delovno mesto, ker si strokovnjakinja iz tega področja?

Mož ne ve, da sem spet nakupovala prek spleta.

V diplomski nalogi se ukvarja s Zoisovim delom, trenutno pa sodeluje z STA.

Odpravljam se v Vrhniko h dedku.

Iz mojega vidika je lažje priti iz Bleda.

Ste med iskanjem napak vsaj enkrat pomislili: "Kako gre že tisto pravilo …"?

Nič hudega, z obnovitvijo preprostih pravil za rabo predlogov boste postali pravi predložni mojstri. Predlogi v stavkih niso nosilci pomena. Čemu potem sploh služijo? Z njimi poimenujemo okoliščine: prostor (v vazi), čas (med odmorom), način (po slovensko), vzrok (za lakoto).

1. s/z in k/h: kratki predlogi, a toliko težav
Tisti, ki jim jezikovna pravila ne ležijo, imajo sila radi, da pravila konkretiziramo in predstavimo čim preprosteje. No, pa dajmo.

Predlog s uporabljamo pred nezvenečimi nezvočniki ali poenostavljeno: iz stavka T a s u h i š k a f e c p u š č a odstranimo samoglasnike (črke, ki niso odebeljene). Ostanejo črke, pred katerimi pišemo predlog s: t, s, h, š, k, f, c, p, č.

Predlog z pišemo pred vsemi drugimi črkami.

Raba predlogov k in h je še preprostejša: predlog h uporabljamo pred črkama k in g (spomnite se na enoto za kilogram – kg), predlog k pa pred vsemi drugimi črkami.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

2. s/z – na in v – iz: zagonetna predložna para
Predlogi nastopajo tudi v predložnih zvezah ali parih. Tak primer sta para s/z – na in v – iz. Poglejmo si primer:

Živim V Mariboru, zato sem se pripeljala IZ Maribora.

Če bi živela NA Bledu, bi se pripeljala Z Bleda.

Pri teh predložnih parih lahko upoštevamo prostorsko logiko ali zemljepisno lego. Če smo pri zemljepisnem imenu v dvomih (v/na Grosuplje), pa upoštevamo rabo, ki se je poslužujejo domačini.

Povzpnemo se NA Triglav in se spustimo S Triglava. Naslednji dan se z vlakcem odpeljemo V Postojnsko jamo, IZ nje pa moramo kar peš.

Lahko pa preprosto sledimo pravilom.

Če delujemo NA področju športa, smo strokovnjak S tega področja.

3. Prek ali preko spleta
Predloga prek in preko sta dvojnici, čeprav ju lahko ločujemo glede na pomen.

prek = več kot Za zdravljenje je plačal prek 8000 evrov.

preko = čez Zaradi ukrepov ne smemo preko občinske meje.

Prek in preko pa nikakor ne smemo uporabljati za izražanje sredstva ali posrednika. Namesto njiju uporabimo predlog po.

Nakupujem po spletu (ne: prek spleta).

Sporočilo ti pošljem po elektronski pošti (ne: prek el. pošte).

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

4. Z ali iz vidika
Obnovili smo kar nekaj pravil za pravilnejšo rabo predlogov. Kaj pa storiti, ko se ne moremo ravnati po analogiji zgornjih pravil?

Z zornega kota/vidika/stališča starša je šolanje na daljavo drugačno.

Pojavi se vprašanje: ali ne rečemo »pojdi V kot«? Predložni par predlogu V je torej IZ! Res je, vendar ne, ko te besede uporabljamo v pomenu »stališče« ali »merilo za presojanje česa«. Zato uporabljamo predlog s oz. z.

Prijavi se NA/ZA prosto delovno mesto.

Naj vas razveselimo – pravilno je oboje.

5. s ali z STA: predlogi ob kraticah
Kako pa postaviti predloge pred besedami, katerih prve črke se izgovorijo drugače, kot se zapišejo?

s/z Zoisom [s cójzom] – kateri predlog uporabiti, če predlog s pišemo pred c, z pa pred z?

Preprosto: zapis predloga se vedno ravna po črki.

s STA, z Zoisom, s SDK, s SMS-om/-jem

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Predlogi za predlaganje predlogov so končani

Kako zanimiv in pester je naš slovenski jezik, kajne? Čeprav se včasih jezimo, ko si moramo ob vsakem pravilu zapomniti še kakšno izjemo, je prav, da skrbimo za svojo pisano besedo. Tudi predlogi niso noben strah in trepet, zato smo prepričani, da že veste, kateri predlogi so bili v začetnem zapisu rabljeni napačno.

Ko pride iz Ljubljane, se ukvarja z otroki, zato jo težko dobiš k telefonu.

Bi se prijavila za (tudi na) to delovno mesto, ker si strokovnjakinja s tega področja?

Mož ne ve, da sem spet nakupovala po spletu.

V diplomski nalogi se ukvarja z Zoisovim delom, trenutno pa sodeluje s STA.

Odpravljam se na Vrhniko k dedku.

Z mojega vidika je lažje priti z Bleda.

Še trije predložni namigi za boljšo rabo:

  1. Stranko pokličemo k telefonu in ne na telefon.
  2. Razočarani smo nad izidom in ne z izidom.
  3. Dvomimo o uspešnosti in ne glede uspešnosti.