Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Spodnji primeri niso izmišljeni, so pa dober primer pogostih pravopisnih napak. Postavite se v vlogo "tečnega" popravljavca pravopisnih napak in popravite vse, kar se popraviti da.

Letni sestanek bo v sredo 17.2.2021 ob 9.00 uri.

Na pregled pridi ob 16h.

Ljubljana, 02.02.2021

Pritožbe sprejemamo do srede 17. februar 2021.

Razpored učiteljskih zborov: 17. febr., 13. mare., 11. apri. in 20. ma.

Od 5. Marca do 15. Aprila zaprto!

Če ste odkrili manj kot 13 napak, boste morda morali malce obnoviti znanje o zapisovanju datuma in ure. Ne, ne, pravopisna pravila se niso spremenila, ste se pa pri zapisovanju časa polenili, zato vas bomo danes spravili spet v formo – 5 pravil, 5 minut, akcija!

1. Datum zapisujemo nestično in brez vrivanja ničel
Poglejte datum na zadnjem uradnem dopisu na svoji službeni mizi in preverite, ali je zapisan stično ali pa celo z nepotrebnimi ničlami. Datum v slovenščini pišemo nestično, torej s presledkom za vsako sestavino.

17. 2. 2021 (in ne 17.2.2021)

Če je dan v mesecu ali mesec v letu enomestno število, pred njega radi vrivamo ničle, ker se nam zdi, da tam nekaj manjka. Ne bojte se, nič ne manjka, zato le brez ničel v datumu.

2. 2. 2021 (in ne 02.02.2021)

Stični zapis in zapis z vrivanjem ničel sta se v pisni komunikaciji pojavila zaradi dveh "preventivnih ukrepov". Prvič: zaradi preprečevanja ponaredb dokumentov (mimogrede, danes imamo verjetno učinkovitejše metode) in drugič: zaradi lažjega izpolnjevanja elektronskih obrazcev/razvrščanja dokumentov (vnaprej pripravljenih računalniških nastavitev ne moremo spreminjati, zato tam zamižite na eno oko).

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

2. Zapis meseca: s številko, besedo ali kar okrajšano?
Pri zapisovanju meseca v datumu imamo več svobode (vsaj nekje, si mislite). Lahko se odločimo za številski zapis, pri čemer pazimo na nestičnost in nepotrebne ničle.

2. 2. 2021 (in ne 2.2.2021/02.02.2021)

V rabi je pogost tudi zapis meseca z besedo. Urejevalnik besedil piko skoraj vedno razume v skladenjski rabi (npr. kot konec povedi), zato za njo zapisano besedo samodejno zapiše z veliko začetnico, kar je napačno. Pika v tem primeru zaznamuje števnik (drugi).

2. februar 2021 (in ne 2. Februar 2021)

Če nam pri pisanju primanjkuje prostora, lahko z besedo zapisani mesec okrajšamo, in sicer na prve tri črke (apr., jun.), februar in september na prve štiri (febr. in sept.), maj izpišemo (maj).

2. febr. 2021 (in ne 2. feb. 2021)

3. Zapis meseca z besedo – pazite na rodilnik
Če se odločimo, da mesec zapišemo z besedo, moramo paziti še na ustrezen sklon – največkrat rodilnik – ki je odvisen od sobesedila.

Pritožbe sprejemamo do srede, 17. februarja 2021.

Ljubljana, dne 17. februarja 2021.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

4. Zapisovanje ure: 8.00, ob 8. uri, 8h
Tudi pri zapisovanju ure imamo več možnosti. V rabi je najpogostejši digitalni zapis z vmesno piko, ki ločuje ure od minut. Pazimo, da je zapisana pika stična (na levi in desni). Pojavlja se tudi zapis z dvopičjem (8:00), ki se mu v uradnih vabilih raje izognimo.

8.00, 8.45, 8.23 (in ne 8. 00)

Zelo pogost je zapis tipa ob 8. uri. Pri tem opozorimo, da je takšen zapis možen samo, ko gre za polne ure.

ob 7. uri, 14. uri, 21. uri (in ne ob 7.45 uri, 14.10 uri, 21.12 uri)

Če želimo prihraniti nekaj prostora, lahko uporabimo tudi nadpisan zapis, pri katerem simbol za uro ali minute zapišemo privzdignjeno.

8h ali 815

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

5. Zapisovanje datuma in ure – izmuzljiva vejica

Pri pisanju vabil moramo biti dosledni tudi pri rabi vejice. Najbolj težavni sta vejici za zamejitev datuma, ki je v večini navedb (tudi v primeru spodaj) pristavek – z njim natančno pojasnimo, katero sredo bo sestanek.

Letni sestanek bo v sredo, 17. 2. 2021, ob 9. uri.

Pazite – če ime dneva ni izpostavljeno (kot v zgornjem primeru), vejice ne pišemo:
Letni sestanek bo 17. 2. 2021 ob 9. uri.

Pri zapisovanju kraja in datuma v dopisih ne pozabimo, da ju moramo ločiti z vejico.
Ljubljana, 17. 2. 2021

Ljubljana, 17. februar/februarja 2021

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

ZAPISOVANJE ČASA NI VEČ ZAPLETENO
Če ste pozorno prebrali današnji članek in zraven vsaj malo potelovadili z možganskimi celicami, ste zagotovo našli vse napake v primerih na začetku članka. Primerjajte svoje rešitve z našimi.

Letni sestanek bo v sredo, 17. 2. 2021, ob 9. uri.

Na pregled pridi ob 16h.

Ljubljana, 2. 2. 2021 (zapis kraja in datuma na uradnem dopisu)

Pritožbe sprejemamo do srede, 17. februarja 2021.

Razpored učiteljskih zborov: 17. febr., 13. mar., 11. apr. in 20. mar.

Od 5. marca do 15. aprila zaprto!

Bo treba še malo povaditi ali ste že samozavestni pri zapisovanju časa v slovenščini?