Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Kakovostno napisana priporočila vam bodo zagotovo pomagala pri iskanju prve ali nove zaposlitve. V tokratnem članku svetujemo delodajalcem – kako napisati dobro priporočilo in delavcem – koga, kdaj in kako prositi za priporočilo.

Priporočilo je (pisno) besedilo, v katerem tvorec izraža ugodno mnenje o kom/čem. Priporočila so lahko: zapisana v pisni obliki ali izražena ustno (neposredno drugemu delodajalcu, tudi po telefonu). Najpomembnejši element priporočila je vsebina, ki mora vsebovati (najmanj) podatke o kandidatovih delovnih izkušnjah, značajskih lastnostih in dosežkih. Priporočilo mora vsebovati verodostojne podatke, podpisati (in ne nujno napisati) ga mora direktor, njegov namestnik ali kadrovnik. Pri iskanju prve zaposlitve, zlasti če na delovnem področju še nimate izkušenj, lahko za priporočilo prosite profesorja/-e in/ali mentorja/-e ali pa zanj zaprosite podjetja, s katerimi ste sodelovali že med študijem.

Pisno priporočilo – da ali ne?

Pisno priporočilo je za bodočega delodajalca predvsem praktično. Kandidati ga lahko vključite že kot prilogo spremnemu pismu ob prijavi na delovno mesto in si tako zagotovite prednost pred drugimi kandidati, delodajalcem pa prikrajša čas, ki bi ga porabili za telefonske pogovore in iskanje mnenj, referenc o vas in vašem delu. Kandidatom priporočilo, ki je zapisano, omogoča neposreden vpogled v to, kaj je delodajalec napisal o njihovem delu – kaj je o njihovem delu v podjetju in osebnostnih lastnostih zapisal delodajalec. Priporočil, ki jih delodajalci o kandidatih pridobijo neposredno, je manj, izražena pa so v neformalnih okoliščinah (na delovnih srečanjih, delodajalci informacije sami poiščejo pri drugih podjetjih …).

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Kako napišemo priporočilo?

Priporočilo mora vsebovati podatke o podjetju (izdajatelju priporočila, kdo priporočilo izdaja – direktor, njegov namestnik ali kadrovnik) in podatke o kandidatu. Vse informacije, ki jih boste v priporočilo vključili, je skupaj s sobesedilom smiselno razdeliti na odstavke – vsebinsko zaokrožene celote. Za delavca lahko v priporočilu uporabite različne oblike naslavljanja: gospod Janez, gospod Novak, Janez Novak, Janez … odvisno od vrste poslovnega in osebnega odnosa.

V prvem odstavku priporočila mora biti opredeljen poslovni odnos delodajalca in kandidata ter opis delovnega mesta, ki ga je kandidat opravljal (s katerimi področji in nalogami se je ukvarjal). V tem delu vključimo tudi pomembnejše dosežke kandidata in njegov poseben prispevek podjetju.

Priporočilo nadaljujemo z natančnim orisom (subjektivnim opisom) delavca. Pri tem večinoma uporabljamo pridevnike: marljiv, priden, delaven, iznajdljiv … Ker je oris izrazito subjektiven, moramo vse naštete lastnosti podkrepiti z dokazi – posebej poudarimo tudi dosežke in nagrade, ki jih je delavec prejel. Če zapišemo, da je npr. Maja marljiva delavka, moramo pridevnik marljiva podkrepiti: Maja je marljiva delavka, saj je svoje naloge vedno opravljala dosledno in strokovno, pripravljena je bila delati nadure, pomagati sodelavcem in se stalno izobraževati. Izpostavimo kandidatova močna področja in dosežke, ki ga odlikujejo kot dobrega delavca. Navajanje površinskih in lažnih informacij ne škodi samo delavcu, temveč tudi ugledu podjetja, ki izdaja priporočilo. Pripravljeni moramo biti tudi na to, da lahko novi delodajalec stopi v stik s kandidatom in zaprosi za dodatne informacije.

V zadnjem odstavku zaokrožimo vsebino tako, da pojasnimo, kaj bi lahko kandidat s svojimi značajskimi lastnostmi in kompetencami prispeval novemu podjetju – katera področja kandidat obvlada in na katerih področjih priporočate dodatno izobraževanje. Navedite tudi odnos kandidata do sodelavcev in podjetja (kako kandidat dokazuje zvestobo podjetju, kako rešuje kritične situacije, na katerih področjih ni najboljši …).

Če ne hranite posebne evidence dosežkov svojih zaposlenih, za dodatne informacije prosite sodelavce ali kandidata samega. Priporočilo končajte z dobrimi mislimi, podpisom (tiskanim in lastnoročnim) ter žigom podjetja.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Koga prositi za priporočilo?

Za priporočilo prosite osebo, za katero ste prepričani, da bo napisala res verodostojno in kakovostno priporočilo – takšno, ki vam bo kar najbolj koristilo. Pričakovati je, da bodo prihodnji delodajalci pozorni na to, kdo priporočilo napiše – direktor ali sodelavec –, saj mora pišoči res dobro poznati vaše delovne navade, izkušnje in kompetence. Priporočila si priskrbite od tistih delodajalcev, pri katerih ste se s svojim delom resnično dokazali. Slabo priporočilo vam lahko bolj škodi kot koristi. Za priporočilo vedno prosite osebno – z delodajalcem se dogovorite za sestanek (tudi če delovnega mesta ne opravljate več) in predstavite konkretne razloge, zakaj želite priporočilo ravno od tega podjetja.

Ne kopičite priporočil. Kot prilogo spremnemu pismu dodajte samo tista priporočila, ki so ustrezna za delovno mesto, na katerega se prijavljate. Ker pisanje priporočil kot posebne vrste dokumenta zahteva piščev čas in nekaj spretnosti, lahko piscu stopite naproti in mu ponudite primer priporočila ali pa mu svetujete branje člankov rubrike Jezikovni spletovalec – Kako napišem priporočilo?. Ko priporočilo prejmete, se piscu (in podjetju) tudi zahvalite.

Ali so priporočila aktualna?

Odgovor na to vprašanje je dvosmeren: priporočila kot sestavni del spremnega pisma so v tujini zelo cenjena in pričakovana (zlasti pri poklicih, kjer morajo kandidati opravljati pripravništvo, ki je redko plačano). Nekatera podjetja vsakemu delavcu ob odhodu iz podjetja izročijo priporočilo kot izraz dobrih želja in uspehov tudi v prihodnje. V Sloveniji so priporočila kot sestavni del spremnega pisma redkejša. Če boste spremnemu pismu dodali priporočilo, ste zagotovo korak pred drugimi kandidati, ki se bojujejo za isto delovno mesto.

Delavci: da se informacije o vašem delu ne bi širile v obliki ljudskega izročila, si priskrbite čim več ustreznih, dobrih, verodostojnih priporočil. Delodajalci; če se vam bo ob zahtevku za priporočilo zameglil um – veste, kje najti nekaj napotkov za pisanje.