Pri pisanju življenjepisa lahko zaidemo v dve skrajnosti: napišemo ga lahko slogovno slabo, vsebinsko dolgočasno in neustrezno ali pa ga opremimo s preveč informacijami, ki se med seboj ponavljajo, za delodajalca niso bistvenega pomena, morda celo s podatki, ki so lažni. Prepričani smo, da bomo z današnjim spletovanjem rešili vsaj eno prijavo na delovno mesto – morda vašo?

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Življenjepis, potek življenja (CV) in Europass

Življenjepis lahko oblikujemo kot uradno besedilo, ki vključuje vsem znane kategorije – glavo, jedro in zaključek. Ob uradnem življenjepisu pa se je oblikoval tudi nov način pisanja življenjepisa, v katerem pomembne podatke, dogodke in dosežke našega življenja z izpolnjevanjem že vnaprej pripravljenih kategorij oblikujemo v nepovezano besedilo. Za takšno obliko življenjepisa se je uveljavilo ime CV (potek življenja – curriculum vitae). Za Slovence kot člane Evropske unije je pri iskanju zaposlitve (predvsem zunaj meja RS Slovenije) večinoma obvezen Europass, ki je dogovorjena oblika življenjepisa, oblikovana po principu CV-ja – v vnaprej določene kategorije vpisujemo svoje podatke, izobrazbo, izkušnje, kompetence, stopnje znanja jezika/-ov … Europass pri iskanju zaposlitve posameznikom poleg življenjepisa ponuja štiri dokumente, s katerimi se na preprost in razumljiv način predstavijo delodajalcem v Evropski uniji. Vedno več delodajalcev ob prijavi na delovno mesto pričakuje, da zaradi preglednosti in jasnosti vseh kategorij oddate življenjepis, napisan v obliki CV-ja.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Uradni življenjepis – starodobnik?

Ne glede na to, za katero obliko življenjepisa se odločite, vsebuje ta enake kategorije. Uradni življenjepis, napisan na belem listu papirja, formata A4, v glavi življenjepisa vsebuje podatke o tvorcu, kraju in datumu pisanja ter podatke o naslovniku, ki mu je življenjepis namenjen (navadno delodajalec). Glavi sledi zadeva (ŽIVLJENJEPIS) in jedro, v katero vključimo vse kategorije, ki so sestavni del vsakega življenjepisa: podatki o izobrazbi, dodatna znanja in veščine, neformalna izobraževanja, delovne izkušnje, interesi.

Življenjepis je objektivno in uradno besedilo, zato vanj emotikoni, ekspresivni izrazi, metafore in pretirana uporaba pridevnikov zagotovo ne spadajo. Vseskozi bodimo pozorni na upoštevanje pravopisnih in slovničnih pravil, saj je to pomemben del funkcionalne pismenosti in eden izmed ključnih dejavnikov, ko se bo delodajalec odločil, ali vas povabi na razgovor ali ne. Uradni življenjepis zaključimo z odstavkom o naših ambicijah in željah ali pa ga preoblikujemo v uvod k motivacijskemu pismu, ki ga priložimo življenjepisu in prijavi na delovno mesto. Ob desnem robu zapišemo tiskano ime in priimek ter se lastnoročno podpišemo.

Življenjepisu lahko dodamo tudi fotografijo. Obvezna sestavina življenjepisa so zagotovo priloge, ki jih navedemo na koncu dokumenta ob levem robu. Za naštevanje prilog uporabimo alinejne pomišljaje (−). Pomembno je, da se o vseh prilogah, ki so navadno dokazila in jih delodajalec ob prijavi na delovno mesto zahteva, natančno pozanimamo.

Pomemben del prilog so zagotovo priporočila, ki jih, če jih dodajate, omenite tudi v jedru. Čeprav nam spletne aplikacije za ustvarjanje dokumentov ponujajo lažjo in hitrejšo možnost »tipkanja« življenjepisa, pa nekateri delodajalci še vedno zahtevajo uradni življenjepis – tako preverijo vaše poznavanje pisanja uradnih besedilnih vrst in funkcionalno pismenost, saj pisanje uradnega življenjepisa zahteva tudi določeno mero slogovne izurjenosti.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

CV in Europass – sodobnika

CV in Europass CV omogočata hitrejše in preglednejše ustvarjanje življenjepisa. Ustvarjanje življenjepisa s pomočjo »sodobnikov« je za uporabnike brezplačno. S klikom na posamezne kategorije enostavno vpišete svoje podatke: osebne podatke, vrsto prijave (na katero delovno mesto, štipendijo, razpis … se prijavljate), delovne izkušnje, izobraževanje in usposabljanje ter kompetence. Kategorija kompetence združuje šest podkategorij, ki se nanašajo na različna področja: znanje maternega jezika, tujih jezikov, komunikacijske, vodstvene/organizacijske, strokovne in digitalne kompetence. Europass CV uporabnikom omogoča, da določijo raven jezikovnih kompetenc maternega in tujih jezikov (predvsem pri prijavi na delovno mesto zunaj meja RS). CV-ju lahko dodate še fotografijo, priloge, dodatne kompetence in podatek o vozniškem dovoljenju.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Šest načel dobrega življenjepisa

Pred pisanjem življenjepisa zberite vse podatke in informacije, ki jih želite vključiti. Pri tem ne pozabite, da si delodajalec za branje vašega življenjepisa vzame dobro minuto časa, zato pazite na pravilnost podatkov, natančno sledite razpisnemu postopku (vključite zahtevane priloge in dokazila) in upoštevajte pravopisna ter slovnična pravila – na delodajalca morate narediti dober vtis.

Ne lažite o izobrazbi in kompetencah – ni vredno

Raziskave kažejo, da vsaj tretjina ljudi ob prijavi na delovno mesto priredi podatke o izobrazbi, delovnih izkušnjah ali kompetencah. Zakaj? Ker računajo na to, da delodajalec ne bo preverjal njihove usposobljenosti. Vmesne delovne izkušnje in kompetence, ki jih kandidati lahko dokažejo, prekrijejo lažne podatke o usposobljenosti. Kljub goreči želji, da bi bili prepoznani kot ustrezen kandidat za delovno mesto, ne prirejajte podatkov. Delodajalec ob sprejemu išče točno določen profil kandidata za delovno mesto. Tudi če boste sprejeti na delovno mesto, boste morali opravljati delo, skladno z vašimi »kompetencami«.

V življenjepis ne trosite informacij o …

nezaupanju v vašo usposobljenost za delovno mesto, akademskih neuspehih, preteklih boleznih, slabih izkušnjah z delodajalci, blatenju prejšnjega delodajalca, zahtevah o plačilu in pogodbah, prostočasnih dejavnostih in zasebnem življenju.

Življenjepis lahko prilagodite prijavnemu mestu

V življenjepisu posebej poudarite tiste kompetence, ki so zahtevane v prijavi. Zastarela izobraževanja in kompetence, ki ne ustrezajo delovnemu mestu, odstranite iz življenjepisa. Pozanimajte se o dejavnostih podjetja, udeležite se dogodkov, srečanj, konferenc, ki jih organizirajo … Izkoristite neformalno izobraževanje!

Fotografija – da ali ne?

Življenjepisu lahko dodamo fotografijo, vendar pazimo na to, da bo ta ustrezna. Najprimernejše so fotografije, ki jih imamo na osebnih dokumentih. Fotografije z zabave, počitnic, družinskih dogodkov s kozarcem vina v roki, Facebooka … niso primerne.

Priporočila in spremna pisma – češnja na vrhu torte

Priporočila ljudi, s katerimi ste dobro sodelovali, so lahko odločilen dejavnik pri prijavi na delovno mesto. Priporočila so lahko napisana na papirju ali po elektronski pošti posredovana neposredno prihodnjemu delodajalcu. Za osebnejši pristop k prijavi na delovno mesto priložite spremno pismo, ki naj vsebuje od 50 do 200 besed. V njem zapišite, zakaj pišete podjetju, predstavite kvalifikacije, svoj osebni prispevek podjetju in se priporočite za razgovor. Omenite tudi življenjepis, ki ga prilagate spremnemu pismu.

Zdaj se lotite pisanja svojega življenjepisa. Ko ga pišete prvič, je delo težavno, vendar verjamem, da boste v tem članku našli veliko pomembnih in koristnih napotkov. Če pa se v tem času prijavljate na delovno mesto, vam želim veliko sreče in uspeha!