Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Predvsem kadar javno nastopamo, predavamo, pišemo besedila, se pogosto spontano odločimo za obliko kateri, saj morda v primerjavi z zaimkom ki, marsikomu zveni bolj knjižno.

Učitelj, kateri se je upokojil, je še zmeraj zelo priljubljen.

Ljudje, katere dobro poznaš, so na fotografiji na hodniku.

Politik, kateri potuje v Rim, se pripravlja na srečanje z italijanskim predsednikom.

Boris, katerega lastnina je poškodovana, išče storilca.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Kdaj je uporaba zaimka kateri ustrezna?

Za izražanje svojine v rodilniku
Zaimek kateri uporabljamo, ko želimo izraziti svojino: Slikarka, katere izdelki so navdušili, se razstave ni mogla udeležiti. Zvezek, katerega platnice so poškodovane, je v torbi. Slika, katere avtor še vedno ni znan, je v muzeju. Pri izražanju svojine z zaimkom kateri moramo paziti, da se nanaša na osebe ženskega spola oz. neživo, saj za osebe moškega spola v ednini uporabljamo zaimek čigar (in ne kateri): Domen, čigar pes se je izgubil, me je prosil za pomoč. Dedek, čigar vnuki so prišli na obisk, je pripravil presenečenje. Čigar izraža lastnino moške osebe, na katero se nanaša.

Če samostalnik zaznamuje moški spol, ki je rabljen v množini, je raba zaimka čigar nepravilna: Prijatelji, čigar avti stojijo pred stavbo, bodo plačali kazen. Pravilno bi bilo: Prijatelji, katerih avti stojijo pred stavbo, bodo plačali kazen. Tako je pravilno tudi: Izobraževanja so se udeležili tisti, katerih nadrejeni so to odobrili.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Kadar ne govorimo o osebah, je zaimek kateri pravilen: Telefon, katerega zaslon je počen, je v predalu.

Lahko pa se izognemo rabi omenjenega zaimka in poved preoblikujemo: Telefon s počenim ekranom je v predalu.

S predlogom
Zaimek kateri uporabljamo tudi s predlogom: Govoril je le o izdelkih, o katerih je imel negativno mnenje. Obiskal sem prijatelja, s katerim se že dolgo nisva videla. Fotografiral je hiše, pred katerimi so poležavali psi. Orodje, s katerim obdelujem zemljo, je dedkovo. Čas, o katerem piše, je večini dobro znan.

Dvoumnost
Zaimek kateri uporabimo tudi takrat, ko se želimo izogniti nejasnostim oz. pomena ne moremo razbrati iz sobesedila: Tomaž je srečal prijatelja, ki mu je zaupal skrivnost. Če bi želeli povedati, da je bil Tomaž tisti, ki je prijatelju zaupal skrivnost, bi se poved pravilno glasila: Tomaž je srečal prijatelja, kateremu je zaupal skrivnost.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Jože Toporišič v Slovenski slovnici navaja, da je raba zaimka kateri namesto ki v drugih primerih stilno manj ustrezna, torej pri besedilih, v katerih se želimo izraziti stilno nevtralno.

Kateri je tudi vprašalni zaimek, ki sprašuje po vrsti in določnosti ter se ujema v spolu in številu: V katerih mestih ste bili? V kateri hiši živiš?

Zaimek ki
Oziralni zaimek ki uporabimo v vseh sklonskih oblikah. V odvisnih sklonih mu spol, sklon in število izražajo oblike osebnega zaimka; sklanja se torej: ki, ki ga, ki mu itd. Kolesar, ki je pripeljal z leve, je povzročil nesrečo. Kolesarka, ki mu vsak dan pomaha, je padla. Zvezek, ki ga že tako dolgo iščeš, je ostal v pisarni. Programer, ki je na poti v pisarno, dobro pozna projekt.

Če povzamemo, oziralni zaimek kateri uporabljamo po naslednjih načelih: v zvezi s predlogi (Veje, v katere se je zapletel ...), za izražanje svojilnosti (Prebral je knjigo, katere naslova se ne spomni), kadar bi bil ki nejasen (Prijatelj mojega sošolca, ki ...).

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO