Foto: MMC RTV SLO

Spol in število seveda povzročata (ne povzroča) težave, saj sta skupaj "dva", ne "eden". V slovenščini se povedek (kaj kdo dela, kaj se dogaja) in osebek (kdo ali kaj) ujemata v osebi in številu, če del osebka omogoča izražanje spola, tudi v spolu. Danes pa bomo pogledali, kakšne zanke lahko v jeziku nastavljajo spoli, če "jih je več".

Umetnost (ž. ed.) je mnogo spremenila (ž. ed.). Roman (m. ed.) je prelep (m. ed.). Limone (ž. mn.) so (ž. mn.) v kuhinji. Ko je v osebku le en samostalnik, ni težko določiti oblike povedka (število in spol osebka se ujemata z osebno glagolsko obliko).

Moški + moški, ženski + ženski, srednji + srednji

Foto: MMC RTV SLO

Osebek pa je lahko sestavljen tudi iz več delov (telefon in ključ). Ko je osebek priredno zložen, izberemo glagolsko obliko v dvojini ali množini, odvisno od števila jeder in njihovega števila:

Odprtost in zagnanost ga je že večkrat rešila. → Odprtost in zagnanost sta ga že večkrat rešili.
Elektrika in kurjava jo je stala celo premoženje. → Elektrika in kurjava sta jo stali celo premoženje.
Računalnik in tiskalnik ne dela. → Računalnik in tiskalnik ne delata.
Sovraštvo in strah je le prah. → Sovraštvo in strah sta le prah.
Telefon in ključ je bil na mizi. → Telefon in ključ sta bila na mizi. (Dve jedri: telefon + ključ = dvojina)

Ker so v vseh naštetih primerih osebki iz dveh jeder v ednini (en telefon in en ključ), je povedek zmeraj v dvojini (in ne v ednini). V obeh jedrih osebka smo imeli samostalnika istega spola, zato se ta spol ohrani tudi v povedku. Kljub temu Toporišič v Slovenski slovnici navaja tudi nekaj posebnosti, kot je npr.: Groza in strah (= velika groza) prevzame vso vas.

Sta se sladkor in moka razsipala ali razsipali?

Foto: MMC RTV SLO

Kaj pa se zgodi, če je osebek sestavljen (moka in kruh) in sta jedri različnih spolov (moka – ženski, kruh – moški)?
Sta se sladkor in moka razsipali (ženski) ali razsipala (moški)?
Oves, pšenica in koruza so hitro zrasli ali zrasle?
Mesta in države so se hitro razvijali ali razvijale?
Radii in televizije so bili pokvarjeni ali so bile pokvarjene?
So bili kabineti in učilnice prazni ali so bile prazne?

Slovnica v takšnem primeru ponuja dve rešitvi:
a) Povedek je lahko v moškem spolu (Moka in kruh sta se podražila).
b) Povedek se ravna po spolu samostalnika, ki stoji bliže povedku (Kruh in moka sta se podražili).
Pravilni so torej vsi zgoraj našteti primeri, vendar prevladuje moška oblika

"Skrita števila"

Foto: MMC RTV SLO

Tvoja prijatelja in ti boš prišel k nam. → Tvoja prijatelja in ti boste prišli k nam. (Povedek je v množini, saj gre za 3 osebe).
Vrata in okno sta zaprta. → Vrata in okno so zaprti.
Tla in pečica sta umazana. → Tla in pečica so umazani.
Sanje in upanje ga vodita. → Sanje in upanje ga vodijo.
Pljuča in grlo sta ji povzročala težave. → Pljuča in grlo so ji povzročali težave.

Zakaj se v zgornjih primerih uporablja množina? Čeprav sta v vseh povedih le dva samostalnika (npr. vrata in okno), ne moremo samostalnikov le prešteti (vrata + okno = dvojina), saj je npr. samostalnik vrata množinski (vrata so). Če tej "množini" prištejemo še okno, imamo še zmeraj množino. Tukaj torej velja pravilo: edninsko + needninsko jedro = povedek v množini.

Ko je osebek v dvojini ali množini in iz več jeder različnega spola, imamo glede spola prav tako dve možnosti (kot omenjeno zgoraj): a) moški spol, b) ravnamo se po spolu najbližjega samostalnika:
Knjige (ž) in časopisi (m) so pripravljeni (m). Časopisi (m) in knjige (ž) so pripravljene (ž). V drugem primeru je samostalnik knjige (ženski spol) bliže povedku, zato je ta v ženskem spolu.

Omenjena pravila kažejo, kako matematični so lahko jeziki. V našem primeru bi lahko v obliki računov prikazali mogoče kombinacije jeder v osebku (ž. ed. + ž. ed. = ž. dv., ž. ed. + m. ed. = m. dv. ali m. ed. + ž. ed. = ž. dv.). To je v svojih člankih nastavil že Franc Marušič in navedel, da osebki s tremi samostalniškimi zvezami ponujajo 729 mogočih kombinacij, saj slovenščina pozna 3 slovnične spole in 3 števila. Ob upoštevanju nekaj drugih kategorij je kombinacij še več.

Za zaključek še nekaj pravilnih kombinacij:

Telefon in ključ sta bila na mizi. Telefon (m) in knjiga (ž) sta bila (m) na mizi. Telefon (m) in knjiga (ž) sta bili (ž) na mizi. Jajca (s) in limone (ž) so se podražili (m). Jajca (s) in limone (ž) so se podražile (ž).

V kvizu najdete odgovore na vprašanja, ki jih ponuja slovenska slovnica.