V Mariborski knjižnici opažajo, da nabor del ni zanimiv le tistim, ki bi radi prejeli potrdilo, ampak je tudi drugim bralcem vodilo pri izposoji.

Foto: AP
Foto: AP

Letošnji seznam prinaša 22 leposlovnih knjig, kdor želi sodelovati, ji mora prebrati sedem. Naslove je treba zapisati na poseben obrazec, ki je na razpolago v vseh enotah Mariborske knjižnice in na njeni spletni strani.

"Glavni namen Bralne značke za odrasle kot tudi drugih dejavnosti, ki se ukvarjajo z branjem pri odrasli populaciji, je širjenje bralne kulture, promoviranje kakovostne literature in tudi želja ponuditi knjige, ki bi brez posebne spodbude lahko ostale spregledane," pravi vodja projekta v Mariborski knjižnici Jasna Mlakar. "Okoli vsako leto posebej izbrane rdeče niti se lahko nabere zelo različna literatura, ki zadovolji različne bralne okuse in interese," dodaja.

V Bralno značko vključene knjige tudi sicer med pogosteje izposojanimi v knjižnici.
Lani so se razveselili rekordnega odziva, sicer pa število sodelujočih vsako leto niha. "Poudarila bi, da sem ne spadajo le tisti bralci, ki zadostijo merilom za opravljeno bralno značko, torej da izpolnijo poseben obrazec, v katerem navedejo naslove sedmih del s predpisanega seznama, ampak tudi tisti, ki se ne želijo uradno priključiti projektu, so pa veseli bralnih predlogov," je dodala. Knjige, ki so bile vključene v priporočilen seznam, so bile tudi sicer med pogosteje izposojanimi v knjižnici.

Nova sezona Bralne značke za odrasle se začenja s 1. marcem in končuje s 15. novembrom.
Sezono vsako leto slovesno končajo z literarnim dogodkom, na katerem udeležencem podelijo diplome in simbolična darila. A kot pavi Jasna Mlakar, je "največja vrednost projekta seveda tista duhovne narave, širjenje bralnih obzorij in užitki v druženju s pisano besedo."

Foto: EPA
Foto: EPA

Letošnji nabor knjig združujejo pod naslovom Evropska literarna družina, pri čemer v branje ponujajo dela pisateljev in pisateljic, ki so prejeli nagrado Evropske unije za književnost. Med njimi sta tudi slovenska avtorica in avtor.

Bralno značko za odrasle so v Mariborski knjižnici najprej izvajali v sodelovanju s Knjižnico Ivana Potrča Ptuj, od leta 2015 pa z lastnim priporočilnim seznamom, ki ga vsako leto oblikujejo tematsko. "V vseh letih delovanja Bralne značke za odrasle se je nabrala bogata bera knjižnih predlogov, ki sledijo vsako leto posebej izbrani rdeči niti. Bralci so se tako lahko poglabljali v leposlovna dela, ki se ukvarjajo z medgeneracijskimi razmerji, družinskimi odnosi, s povezavo med filmom in literaturo, našim mestom Maribor in drugimi zanimivimi tematikami," pravi vodja projekta.

Foto: Radio Maribor/Irena Kodrič Cizerl
Foto: Radio Maribor/Irena Kodrič Cizerl

"Izoblikovala se je skupina bralcev, ki se že vsa leta redno udeležuje Bralne značke za odrasle, številni med njimi pa si zadajo cilj, da preberejo vse knjige s seznama in o njih tudi zapišejo svoje vtise. Na splošno rečeno, so ljudje navadno veseli bralnih predlogov, ni pomemben vir, iz katerega črpajo, lahko so mediji, ljudje iz njihove okolice, revija Bukla ali pa naša Bralna značka za odrasle."