Kot so o nagrajencu Tonetu Škrjancu zapisali v utemeljitvi nagrade, bi v slovenski poeziji težko našli pesnika, čigar pesmi bi se v tolikšni meri kot njegove izpisovale v znamenju telesa oziroma telesnosti.
Kot so o nagrajencu Tonetu Škrjancu zapisali v utemeljitvi nagrade, bi v slovenski poeziji težko našli pesnika, čigar pesmi bi se v tolikšni meri kot njegove izpisovale v znamenju telesa oziroma telesnosti. "Zavest o enkratnosti in krhkosti telesa in teles Škrjančevo poezijo razpira v smeri etičnega." Foto: ARS / David Konečný
Agata Tomažič
Prvo nagrado za knjižni potopis krilata želva bo prejela Agata Tomažič. Foto: MMC/Miloš Ojdanić

Prvič bodo podelili tudi nagrado krilata želva za knjižni potopis, ki jo prejme Agata Tomažič za delo Zakaj potujete v take dežele? Slavnostna podelitev nagrad in priznanj bo 8. junija na festivalni Akademiji Poetična Slovenija.

Tone Škrjanec sodi med tiste pesnike, ki so s svojim delom najodločilneje vplivali na slovensko poezijo ob prelomu stoletja, je v utemeljitvi nagrade velenjica - čaša nesmrtnosti zapisal Peter Semolič. "Za njegovo poezijo je značilna pozornost na jezik, sploh na samo besedo, ki se kaže v stilski dovršenosti in kratkih stavkih, neredko krajših od enega verza; mešanje različnih zvrsti jezika, tako na ravni leksike kot na ravni skladnje, ter vseskozi rafinirano navzoča družbena angažiranost oziroma kritičnost ter poudarjena čutnost."

V slovenski poeziji bi težko našli pesnika, čigar pesmi bi se v tolikšni meri kot njegove izpisovale v znamenju telesa oziroma telesnosti. "Zavest o enkratnosti in krhkosti telesa in teles Škrjančevo poezijo razpira v smeri etičnega." Škrjanec je v zadnjem desetletju izdal tri samostojne pesniške zbirke, ki po presoji sosveta Lirikonfesta zaznamujejo novejšo slovensko umetniško literaturo. Sicer je v dvajsetih letih prej izdal še šest zbirk, njegove pesmi so redno objavljane v revijah in antologijah.

Poljska književna prevajalka in slavistka Joanna Pomorska je nagrajena za večletno posredovanje slovenske literature in jezika na Poljskem, vzpostavljanje slovensko-poljskih književno-jezikovnih stikov ter mednarodno povezovalno delo, ki pomembno vključuje sodobne slovenske književne ustvarjalce.

Lirikonov zlat pa bo pripadel slovenskima književnima prevajalkama Katji Zakrajšek in Urški Zupanec za vrhunske revijalne prevode iz novejše britanske poezije v slovenščino, objavljene v festivalni antologiji Rp. Lirikon21. Poleg Semoliča so strokovno-umetniški sosvet Lirikonfestovih nagrad in priznanj 2017 sestavljali še Ivo Stropnik, Urška Zupančič, Amans Nesciri in Klara Pavšer, v žiriji za nagrado krilata želva pa tudi Jurij Smole in Matjaž Šalej.