Kot v javnem opravičilu piše Babnik Outtara, njeni nameni niso bili zlonamerni, ob tem pa dodaja: "Izražam globoko obžalovanje zaradi čustvenih bolečin, ki sem jih nehote povzročila s svojim literarnim delom."

Gabriela Babnik Ouattara. Foto: Mankica Kranjec
Gabriela Babnik Ouattara. Foto: Mankica Kranjec

Schmidt Snoj je založbi Litero in Mladinsko knjigo na prepise iz svoje knjige Samo en ples opozorila sama. Ob tem je zahtevala finančno odškodnino, umik iz prodaje in javno opravičilo. Založba Litera je knjigo Gabriele Babnik Ouattara umaknila iz prodaje in se pisateljici tudi opravičila. Obenem pa je sporočila, ne bo sodelovala pri promociji knjige.

Foto: Mladinska knjiga
Foto: Mladinska knjiga

V založbi javno priznali, da je šlo za prepisovanje
V javnem opravičilu so na Literi tedaj zapisali, da je Gabriela Babnik Ouattara "dobesedno prepisala 68 odstavkov iz knjige Samo en ples avtorice Maline Schmidt Snoj, ne da bi za prepis pridobila dovoljenje avtorice ali založbe Mladinska knjiga, s čimer so bile nedvomno kršene avtorske pravice Maline Schmidt Snoj". Ob tem je založba javno priznala, da "v tem primeru ni šlo za predelavo, pač pa za dobesedno prepisovanje Gabriele Babnik Ouattara iz knjige Maline Schmidt Snoj". Ob tem se je avtorici Malini Schmidt Snoj in založbi Mladinska knjiga javno opravičila, "da omenjenega plagiranja ni pravočasno zaznala".

Gabriela Babnik Ouattara je tedaj poudarila, da je svoji knjigi korektno navedla vire, iz katerih je črpala in predelala posamezne pasuse, pri tem pa opozorila, da "leposlovje ne navaja virov v opombah pod črto".

V primeru ponatisa bo vir naveden v dodatnih oznakah
V javnem opravičilu, ki ga je v petek posredovala v naše uredništvo, je zapisala, da se je pri pisanju svojega leposlovnega dela Za angele, da jim ne bo dolgčas, in sicer v poglavju Vera, med drugim nanašala na biografijo o Marti Paulin Schmidt Snoj – Samo en ples Maline Schmidt Snoj. "Knjiga Samo en ples je navedena kot vir ob koncu romana Za angele, da jim ne bo dolgčas, torej kot eno od “sobesedil(a), s pomočjo katerih je nastala ta knjiga," je zapisala. Nadaljuje, da roman na ta način izpolnjuje namen soočenja in napotitve, ni pa izpolnjena citatna soslednost, ki si jo je gospa Malina Schmidt Snoj želela. V primeru ponatisa knjige bodo poleg navedbe vira, in če to ne bo predstavljalo vsebinskega posega v roman, dodane še dodatne oznake, ki bodo zadostile zahtevam Maline Schmidt Snoj, napoveduje Babnik Ouattara.

Sorodna novica Zgodba Marte Paulin Schmidt - Brine: od obetavne moderne plesalke do partizanke

Avtorice ni prosila za dovoljenje
Priznava, da avtorice knjige Samo en ples ni zaprosila za dovoljenje za to, "da se v svoji zgodbi nanaša na podatke iz njene knjige, kar bi predhodno lahko storila in se s tem verjetno izognila nadaljnjemu pojasnjevanju, da razmerja med zgodovinsko in umetniško resnico ne razume kot razmerja identitete, ampak kot travmatično razmerje dveh vsaj delno različnih resnic".

V opravičilu še zapiše: "Sinteza zgodovinske resnice in svobodne literarne interpretacije, kot se pojavlja v mojem romanu, ki ga je založnik umaknil iz prodaje, avtorici knjige Samo en ples pa je bila plačana odškodnina za 0,4 avtorske pole besedila, naj bi služila globljemu vpogledu v usodo umetnic in umetnikov v času druge svetovne vojne, med njimi posebej plesalke Brine in padlega partizanskega pesnika Kajuha. Da se je gospa Malina Schmidt Snoj, ki je s knjigo Samo en ples ustvarila pomembno raziskavo, uprla moji fiktivni obdelavi te zgodbe, razumem. Spoštujem tudi njeno občutljivost, saj gre za njeno mater, katere spomin še vedno časti. Moji nameni pri moji fiktivni obdelavi te zgodbe, ali kot zapišejo v dopisu Mladinske knjige, ki je izdala knjigo Samo en ples, “smiselnem in dobesednem povzemanju” besedila Maline Schmidt Snoj, niso bili zlonamerni in izražam globoko obžalovanje zaradi čustvenih bolečin, ki sem jih nehote povzročila s svojim literarnim delom. Gospo Malino Schmidt Snoj prosim za razumevanje. Čutila sem potrebo po nanašanju na življenjsko zgodbo, Brinino hrepenenjskost, uporniškost, poskus pobega v Afriko, predvsem pa vere v umetnost ter moč negovanja in obnavljanja skozi umetnost, ne zato, da bi grdo pisala o materi Maline Schmidt Snoj, pač pa, da bi ji postavila literarni spomenik."

Sorodna novica Javno opravičilo založbe Litera glede romana Gabriele Babnik Ouattara, ki pa situacijo vidi drugače

Litera: "Knjiga sicer navedena, a zakon to povozi"
Kot smo poročali marca, je urednik Litere Orlando Uršič tedaj povedal, da je Gabriela Babnik Ouattara v svoji knjigi sicer navedla knjigo Maline Schmidt Snoj "kot medbesedilo, ki ji je pomagalo pri pisanju svoje knjige, a avtorsko pravo oziroma zakon o avtorskih in sorodnih pravicah to povozi". Priznal je, da Litera ni preverjala, ali gre za dobesedne prepise, da pa jih je na to opozorila Malina Schmidt Snoj.

Drugače je od začetka situacijo videla Babnik Ouattara. Kot je tedaj zapisala, sta si "naročnik in plačnik objave z naslovom Obvestilo o javnem opravičilu založbe Litera Mladinski knjigi s predmetno objavo uzurpira pravice, ki jih ima lahko le sodišče". Po njenih navedbah to načeloma velja tudi za medij, ki takšno besedilo objavi. "Objavljata namreč besedilo, ki je v bistvu zgolj njuna subjektivna sodba – in obsodba – čeprav vesta, ali bi morala vedeti, da je razširjanje takšne subjektivne, enostranske in neformalne sodbe lahko, še zlasti, če je objavljeno v sredstvih javnega obveščanja, kvalificirana oblika katerega od kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime," je takrat zapisal in dodala, da v isti okvir spada tudi zgolj zatrjevan očitek plagiata, ki je tudi inkriminirano dejanje.

Babnik Ouattara je takrat opozorila tudi, da Mladinska knjiga v svojem dopisu dosledno govori o dobesednem povzemanju in predelavi besedila Maline Schmidt Snoj, in ne plagiatu, kot je v svoji interpretaciji navedel urednik Uršič. Babnik Ouattara je tedaj izrazila prepričanje, da si Litera uzurpira pravice, ki jih ima le sodišče, je napovedala, da bo svoj avtorski in poslovni ugled branila in obranila po sodni poti.