Lani je Sovretovo nagrado kot 78. prejemnik dobil Borut Kraševec za prevod Svete knjige volkodlaka ruskega pisatelja Viktorja Pelevina. Foto: Mladinska knjiga
Lani je Sovretovo nagrado kot 78. prejemnik dobil Borut Kraševec za prevod Svete knjige volkodlaka ruskega pisatelja Viktorja Pelevina. Foto: Mladinska knjiga

Sovretovo nagrado podeljujejo za prevode leposlovnih besedil, Jermanovo za prevode družboslovnih in humanističnih besedil, nagrado Radojke Vrančič pa za prevode mlajših prevajalcev. O nagradah, ki jih podeljujejo tako članom kot nečlanom društva, bo odločila komisija za nagrade in priznanja pri DSKP. Upoštevajo se prevodi z letnicami 2013, 2014 in 2015, predlogi za vse nagrade pa morajo biti opremljeni s kratko utemeljitvijo, izvodom prevoda in izvirnim besedilom.

Še nikoli podeljena Jermanova nagrada
Sovretovo nagrado za prevod leposlovnih besedil v slovenščino lahko prejme prevajalec za posamezen prevod ali za življenjsko prevajalsko delo. Lani je nagrado kot 78. prejemnik dobil Borut Kraševec za prevod Svete knjige volkodlaka ruskega pisatelja Viktorja Pelevina.

Precej nova je Jermanova nagrada, imenovana po filozofu in prevajalcu Franetu Jermanu, saj so jo ustanovili leta 2013. Namenjena je prevodom družboslovnih in humanističnih besedil v slovenščino. Društvo te nagrade doslej še ni podelilo, ker kljub velikemu številu dobrih del s področja, ki ga nagrada pokriva, tudi po večkratnih pozivih niso prejeli zadostnega števila predlogov, o katerih bi komisija za nagrade in priznanja lahko presojala.

Nagrada Radojke Vrančič je priznanje za mlade prevajalce, za prevode leposlovnih, humanističnih in družboslovnih del v slovenščino. Prejmejo jo lahko prevajalci do vključno 35. leta starosti bodisi za svoj dosedanji prevodni opus bodisi za posamičen monografsko objavljen prevod. Lahko gre tudi za prevodni prvenec. Lani sta nagrado prejela Staša Pavlović in Andrej Pleterski.

Predloge sprejemajo do 19. junija, nagrade pa bodo podelili jeseni.