Na njeno zadnje pismo je ministrstvo v odgovoru potrdilo domneve o nezakonitosti, a svet JAK-a je v sredo na zaprti seji direktorici Renati Zamida izrekel zaupnico.

Zadnji veljavni strateški načrt agencije je potekel 31. decembra lani, novega bi svet in ministrstvo morala potrditi z mnenjem in sprejeti do konca lanskega leta. Foto: EPA
Zadnji veljavni strateški načrt agencije je potekel 31. decembra lani, novega bi svet in ministrstvo morala potrditi z mnenjem in sprejeti do konca lanskega leta. Foto: EPA

To ni bil prvi poziv Gabriele Babnik ob nezakonitem ravnanju trenutnega vodstva: "Na sejah kot tudi v pismu, na JAK poslanem novembra lani, sem opozarjala, da javna agencija deluje netransparentno in onstran polja zakonitosti." Glede JAK-a in trenutnega vodstva meni, da gre za vprašanje, ali je nekdo, ki ne spoštuje zakonskih določil, primeren za javno funkcijo.
V pismu je ministra opozorila, da JAK trenutno nima veljavne dolgoročne strategije razvoja, opozorila je tudi na samovoljo agencije v povezavi z delovnimi štipendijami in na oddajanje dela stavbe JAK-a v najem.

O vsebini zadnje, sredne seje JAK-a Gabriela Babnik ne more in po odloku predsednika sveta Slavka Pregla ne sme govoriti, lahko pa poda svoje mnenje. "Podatki, ki bi jih bila dolžna varovati, bi morali biti zapečateni z mero zaupnosti in internosti. Nezakonitost poslovanja pa to zagotovo ni," dodaja.

Direktorica JAK-a Renata Zamida je odziv na očitana ravnanja napovedala v ponedeljek. Foto: Val 202/Jože Suhadolnik
Direktorica JAK-a Renata Zamida je odziv na očitana ravnanja napovedala v ponedeljek. Foto: Val 202/Jože Suhadolnik

Zadnji veljavni strateški načrt agencije je potekel 31. decembra lani, novega bi svet in ministrstvo morala potrditi z mnenjem in sprejeti do konca lanskega leta. Strategija, o kateri so člani sveta razpravljali 8. januarja, vendar še brez pripomb ministrstva, je, kot je zapisala Gabriela Babnik, evidentno neveljavna.

Minister za kulturo Poznič ji je v odgovoru na pismo in sklicujoč se na zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo zapisal: "Če direktor ne sprejme načrta do izteka veljavnosti prejšnjega, je to razlog za njegovo razrešitev." Dodal je, da je ministrstvo predlog strategije JAK-a za obdobje 2020–2024 prejelo šele 23. decembra, vendar je pri tem treba upoštevati, da je sprejemanje strateškega načrta proces, ki združuje več deležnikov, zato bi bilo zmotno pričakovati, da oddaja strategije v mnenje že pomeni njeno potrditev. Ministrstvo je v zakonskem roku pripravilo mnenje in ga poslalo na JAK.

Gabriela Babnik je še opozorila, da ni v skladu z zakonom o agenciji niti s sklepom o njeni ustanovitvi niti ravnanje glede delovnih štipendij. Do teh so upravičeni vrhunski avtorji leposlovja in humanistike. JAK je štipendije ukinil leta 2017, ker bi se sicer, kot ji je bilo pojasnjeno, "podvajali ukrepi". "Naloga o podeljevanju delovnih štipendij se ne more povezovati z nalogo o izvajanju knjižničnega nadomestila, kot ga določa zakon o knjižničarstvu," je zapisala Barbara Jaki.

Gabriela Babnik med drugim opozarja, da agencija trenutno nima veljavne dolgoročne strategije razvoja, prav tako na samovoljo JAK-a v povezavi z delovnimi štipendijami in na oddajanje dela stavbe JAK-a v najem. Foto: BoBo
Gabriela Babnik med drugim opozarja, da agencija trenutno nima veljavne dolgoročne strategije razvoja, prav tako na samovoljo JAK-a v povezavi z delovnimi štipendijami in na oddajanje dela stavbe JAK-a v najem. Foto: BoBo

Ministrstvo: Za vrnitev delovnih štipendij v program
Poznič se je v odgovoru strinjal, da sta podeljevanje delovnih štipendij in izvajanje knjižničnega nadomestila različni nalogi agencije in da ne gre za podvajanje nalog. Ker iz programa dela in finančnega načrta JAK-a za leto 2020 izhaja, da JAK tudi v letos ne predvideva podelitve delovnih štipendij za vrhunske ustvarjalce, bodo na ministrstvu predlagali, da se podeljevanje delovnih štipendij vključi v program, je dodal Poznič.

Ministrstvo zaprosilo za mnenje KPK
Gabriela Babnik je prav tako opozorila na vprašanje transparentnosti oddaje prostorov JAK-a v najem zasebniku. Kot je zapisala, bi direktorica za to morala imeti soglasje organa JAK-a in ustanovitelja, vendar člani sveta niso bili seznanjeni z vsemi okoliščinami in pogoji oddaje prostorov. V pojasnilu ministra piše, da bi morala agencija, ker naj bi pogodbena vrednost pravnega posla znašala najmanj 45.000 v petih letih, pred sklenitvijo posla pridobiti predhodno pisno soglasje ministrstva. "Pravni posli, ki so sklenjeni brez predhodnega pisnega soglasja pristojnega organa, so nični." Kot še piše, je ministrstvo v povezavi z oddajo prostorov glede morebitnega konflikta interesa zaradi oddaje prostorov v najem članu sveta JAK-a za mnenje zaprosilo Komisijo za preprečevanje korupcije.

Na ministrstvu so pojasnili, da so navedbe članice sveta JAK-a Gabriele Babnik proučili in na ugotovljene nepravilnosti opozorili predsednika sveta. Dodali so, da je v skladu z zakonom o javnih agencijah in aktom o ustanovitvi Jaka za nadaljnje ukrepanje pristojen svet agencije, ki s svojimi odločitvami prevzema polno odgovornost za nezakonito delovanje. Ministrstvo bo tudi v prihodnje ravnalo v skladu s svojimi pristojnostmi. Sprožilo bo notranji nadzor in o ugotovitvah obvestilo urad za nadzor proračuna ministrstva za finance, so še zapisali.

Delovne štipendije, do katerih so upravičeni vrhunski avtorji leposlovja in humanistike, je JAK ukinil leta 2017. Foto: BoBo
Delovne štipendije, do katerih so upravičeni vrhunski avtorji leposlovja in humanistike, je JAK ukinil leta 2017. Foto: BoBo

Član sveta Orlando Uršič je zapisal, da je svojo vlogo v svetu JAK-a od vsega začetka mandata jemal z največjo mero odgovornosti. "Ko pa je prišlo na dan, da je direktorica ravnala nezakonito, sem bil zelo kritičen, tudi na zadnji seji sveta, kjer smo svetniki sprejeli sklep, da je šlo za kršenje zakonov vsaj v dveh točkah. Ob glasovanju o zaupnici direktorici pa se je izkazalo, da jo štirje člani kljub temu podpirajo. Sam je nisem podprl zato, ker sem pismo ministrstva, da so bile ugotovljene kršitve zakona, vzel zelo resno. Ali sem za nastalo stanje polno odgovoren, kar pomeni, da lahko grem zaradi tega v zapor, je pa vprašanje, ki me bo preganjalo kar nekaj noči."

Ministrstvo za kulturo je v povezavi z oddajo prostorov glede morebitnega konflikta interesa zaradi oddaje prostorov v najem članu sveta JAK-a za mnenje zaprosilo Komisijo za preprečevanje korupcije. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić
Ministrstvo za kulturo je v povezavi z oddajo prostorov glede morebitnega konflikta interesa zaradi oddaje prostorov v najem članu sveta JAK-a za mnenje zaprosilo Komisijo za preprečevanje korupcije. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Član sveta agencije Staš Ravter je povedal, da "ne podpira nezakonitega delovanja znotraj JAK-a".
Po mnenju Gabriele Babnik sta ob vsem naštetem problematična tudi črpanje kohezijskih sredstev in priprava na gostovanje Slovenije kot častne gostje na frankfurtskem knjižnem sejmu leta 2022. JAK kljub temu, da je iz integralnega proračuna od leta 2015 za organizacijsko pripravo že prejel 1,3 milijona evrov, še ni oblikoval programskega sveta za frankfurtsko gostovanje.

"Frankfurt je ogrožen do mere, kolikor je ta nacionalni projekt personalizirana ena oseba v vlogi direktorice. JAK je bil ustanovljen zato, da bi področje knjige zaščitili pred strankarsko, ideološko politiko. Prav zato mora biti njeno delovanje zakonito. Vsak odmik od tega je odmik v partikularnost in koruptivnost. Taki odmiki so z vidika interesa področja knjige nesprejemljivi," je sklenila.

Direktorica JAK-a Renata Zamida je odziv na očitana ravnanja napovedala v ponedeljek.