Foto: Založba
Foto: Založba

Slovenski rojaki na Madžarskem so dobili zanimivo knjižno delo: prevod svetovne uspešnice Mali princ v prekmurskem jeziku, ki je v precejšnji meri znan tudi rojakom v Porabju. Na predstavitvi knjige so ugotovili, da je državna meja, ki jih še vedno ločuje, zgolj umetna.

Prekmurskemu oziroma porabskemu Malemu princu se reče Mali kralič, prevod pa je delo študenta slovenistike Akoša Dončeca iz porabske vasice Verica.

Mali princ v prekmurščini

Prekmurščina, nikakor ne le "nerazumljivo narečje"

Ob letošnjem prekmurskem prazniku ob stoletnici združitve z matico želijo poudariti, da prekmurščina ni zgolj manjvredno in večini v Sloveniji nerazumljivo narečje. "Zdi se mi, da bi bila v tem letu priložnost, da se tudi širši javnosti prekmurščina predstavi kot knjižni jezik," je prepričana lektorica Maja Hajdinjak.

"Obstaja želja Porabcev in nas Prekmurcev, da bi govorili o enotnem ljudstvu in enotnem jeziku. Tisti onstran meje niso krivi, da so ostali tam," pravi urednik knjige Branko Pintarič.

Tudi avtor prevoda Malega princa govori o enotnem kulturnem prostoru. "Mi smo sprejeli prekmurski knjižni jezik, še vedno imamo stare prekmurske molitvenike, napisane v podolinskem narečju. Razlike niso velike, ta etnična skupnost med Muro in Rabo je enotna."

Sicer pa Dončec, ki preučuje kar nekaj jezikov oziroma narečij, snuje slovnico sodobne prekmurščine, saj se je ta v zadnjih dveh stoletjih bistveno spremenila.