Foto: Radio Maribor/Aljaž Mejal
Foto: Radio Maribor/Aljaž Mejal

Projekt se po novem imenuje Center Rotovž in med drugim vključuje še vzpostavitev prehoda do Gosposke in Lekarniške ulice.

"Smo v sklepni fazi. Pripravili smo vse ustrezne projektne naloge, arhitekti pa pripravljajo zaključno idejno zasnovo, na osnovi katere bomo začeli zbirati projektne pogoje in naprej projektirati," pravi podžupan Gregor Reichenberg.

Osrednji položaj na trgu naj bi še vedno ohranila knjižnica, ki bi se nahajala v novogradnji na lokaciji sedanje osrednje enote knjižnice, od katere bi ohranili samo obokano klet, in v novo zgrajeni etaži pod Rotovškim trgom.

V prostorih na vzhodni strani trga, torej nasproti knjižnice, bodo postavili razstavišče Umetnostne galerije Maribor (UGM). "Govorimo o vzpostavitvi mestne galerije, kjer bi omogočili takšne varnostne razmere, da bi omogočali gostovanje občutljivejših razstav. UGM namreč trenutno ne more gostiti takšnih razstav, ker nima ustreznega varovanja oziroma uravnavanja temperature prostorov," je pojasnil Reichenberg.

Mariborska občina in knjižnica enotni, da ta ostane na Rotovškem trgu

Omenjeno razstavišče bi nadomestilo sedanji UGM Studio na Trgu Leona Štuklja. "Ta se je še do nedavnega imenoval Razstavni salon Rotovž, saj je bil preseljen tja z Rotovškega trga. To zgodbo bi radi znova obrnili in vsebine te dislocirane enote UGM vrnili na Rotovž," je dodal.

"Razmišljamo o artkinu z okoli 80 sedeži"
Tretji del nove ureditve Rotovškega trga naj bi bila manjša kinodvorana, ki naj bi se nahajala v nekdanji Rotovški kleti na južni strani trga. "Razmišljamo o artkinu z okoli 80 sedeži, ki bi ponujal nekomercialni program, torej takšen, ki ni konkurenca trenutno obstoječim kinematografom v mestu," je še povedal podžupan.

Poslopje sedanje Pionirske knjižnice bo ostalo nedotaknjeno, prav tako projekt ne posega v prostore mestne hiše na južni strani trga, pod katerimi pelje podhod do letos obnovljenega Glavnega trga s Kužnim znamenjem.

Med najnovejšimi spremembami projekta obnove trenutno zelo dotrajane knjižnice in Rotovškega trga je tudi ureditev prehoda na trg z Gosposke in Lekarniške ulice. Trenutno je namreč dostop do trga mogoč le s Slomškovega in Glavnega trga, z novimi prehodi pa ga želijo tesneje povezati s preostalim območjem za pešce. "Vzpostavili smo torej tudi povezavo vzhod–zahod in tako bo ta objekt širše vpet v mestni prostor," meni Reichenberg.

Na seznamu prednostnih infrastrukturnih projektov v državi
V prvotnem projektu izgradnje nove knjižnice, ki so ga predstavili že pred več kot desetimi leti, sta bili predvideni pod Rotovškim trgom dve etaži, a so eno umaknili. S tem so po besedah podžupana pocenili projekt, manjkajoče prostore pa bodo knjižnici zagotovili drugje v mestu. "Za določene programe knjižnice, ki niso nujno potrebni v samem središču mesta, na primer knjigoveznica, iščemo nadomestne prostore, trenutno na Teznu," je dodal.

Projekt nove Mariborske knjižnice je na seznamu prednostnih infrastrukturnih projektov v državi, zato na Mestni občini Maribor pričakujejo pomoč države pri njegovi uresničitvi. V preteklosti so jim različne vlade že obljubljale sofinanciranje, a te obljube na koncu iz različnih razlogov niso bile uresničene.