"Franček bo za otroke neka vstopna točka, začetek dela s slovarji. Če besede, ki jo bodo iskali na Frančku, tam ne bo, jih bo portal samodejno preusmeril na portal Fran," je povedal Kozma Ahačič, namestnik predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC-ja SAZU-ja in koordinatorja projekta. Foto: Mladinska knijga
Kozma Ahačič
"Knjižni jezik pomeni vzpostavitev neke napol umetne tvorbe in ta umetna tvorba sama po sebi zahteva premislek o jeziku, učenje tega novega knjižnega jezika in vodi vsak narod v intelektualni razvoj," je o naravi knjižnega jezika povedal Ahačič, ko je bil gost oddaje Profil na Televiziji Slovenija. Foto: BoBo

Portal Franček bo na spletnem mestu www.franček.si med drugim prinašal nov šolski slovar slovenskega jezika, ki bo namenjen učencem do 5. razreda devetletke in bo vseboval okoli 2.000 geselskih sestavkov.

"Franček bo za otroke neka vstopna točka, začetek dela s slovarji. Če besede, ki jo bodo iskali na Frančku, tam ne bo, jih bo portal samodejno preusmeril na portal Fran," je povedal Kozma Ahačič, namestnik predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC-ja SAZU-ja in koordinatorja projekta.

Slovarji, nepogrešljivi spremljevalci izobraževanja
Na inštitutu upajo, da bo portal sčasoma postal pripomoček za osnovno- in srednješolske učitelje in profesorje slovenskega jezika, s katerim bodo učence in dijake poskušali navaditi rabe slovarjev in jezikoslovnih priročnikov.

V okviru portala Franček bo delovala tudi jezikovna svetovalnica za učitelje, ki bo razlagala jezikovne dileme, s katerimi se najpogosteje srečujejo učitelji in profesorji slovenskega jezika. Vključen bo tudi nabor gradiv za pouk slovenskega jezika v osnovnih in srednjih šolah z opisom učnih metod, so še sporočili z inštituta.

Sodelovanje več institucij po vsej državi
Vse od začetka bo v projekt Franček vključenih 58 učiteljev z 19 različnih vzgojno-izobraževalnih zavodov iz različnih regij Slovenije. V petek je potekalo prvo srečanje, ki se ga je poleg sodelujočih raziskovalcev z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC-ja SAZU-ja, Univerze v Mariboru, Univerze v Ljubljani in podjetja Amebis, udeležilo 43 učiteljev.

Tudi za odrasle in tujce, ki se učijo slovenščine
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC-ju SAZU-ju nov jezikovni portal pripravlja v sklopu projekta ministrstva za kulturo. V celoti bo projekt, ki ga sofinancirata država in EU, zaživel čez štiri leta.

Po besedah Ahačiča bo glavno poslanstvo portala mladim razložiti, kako so jim slovarji lahko v pomoč. Portal Franček bodo lahko uporabljali tudi preostali odrasli, ki bodo iskali preprostejše razlage, in tujci, ki se slovenskega jezika šele učijo, so še sporočili z ZRC-ja SAZU-ja.