Viljem Černo je znan slovenski prosvetni delavec, knjižničar in etnolog v Beneški Sloveniji. Foto: BoBo
Viljem Černo je znan slovenski prosvetni delavec, knjižničar in etnolog v Beneški Sloveniji. Foto: BoBo
Naslovnica pesniške zbirke Ko polno je noči srce
Pesmi so napisane v terski slovenščini, hkrati pa so glasovno in besedno zavestno približane slovenskemu knjižnemu jeziku. Foto: Mohorjeva Družba Gorica

Nagrado vstajenje podeljujejo zamejskim in zdomskim pesnikom, pisateljem in znanstvenikom. Iz lanske izvirne knjižne bere je žirija v sestavi Lojzka Bratuž, Robert Petaros, Zora Tavčar, Diomira Fabjan Bajc, Neva Zaghet, Magda Jevnikar in Marij Maver pregledala 19 del z letnico izdaje 2013.

Pesniško zbirko Ko pouno noći je sarcé - Ko polno je noči srce sta izdali Goriška Mohorjeva družba in Kulturno društvo Ivan Trinko. Njenemu avtorju, Viljemu Černu, sicer znanemu kulturnemu delavcu iz videmske pokrajine, bodo nagrado izročili na slovesnosti v ponedeljek, 28. aprila, v Peterlinovi dvorani v Trstu.

Moderen pristop, poln bolečine
"V njih ni najti nič folklornega, preprostega in naivnega, temveč izrazito moderen pristop, poln bolečine. Osrednja tema Černovega pesniškega sveta je zemlja, ki so jo ljudje s trpljenjem obdelovali in vanjo polagali k večjemu počitku svoje drage. Zemlja ima dušo in nosi v sebi lepoto trav, cvetja, drevja in v njej pesnik začuti, da je tudi on del te narave, ki jo ljubi, kakor jo ljubijo tudi vsi njegovi bratje, tudi tisti, ki so odšli v širni svet," je v utemeljitvi nagrade zapisal član komisije Marij Maver.

Černove pesmi tematizirajo hribovski svet zahodnega, karnajsko-terskega dela Beneške Slovenije, kjer tečeta reki Ter in Karnahta. Napisane so v terski slovenščini, z le malo furlanizmi in italijanizmi. Glasovno in besedno so zavestno približane slovenskemu knjižnemu jeziku, izvirnik pa dopolnjujejo še različice v slovenščini, furlanščini in italijanščini.