Pesnica, slavistka, pisateljica, publicistka, pedagoginja, novinarka Neža Maurer se je rodila decembra leta 1930 v Podvinu pri Polzeli. Foto: BoBo
Pesnica, slavistka, pisateljica, publicistka, pedagoginja, novinarka Neža Maurer se je rodila decembra leta 1930 v Podvinu pri Polzeli. Foto: BoBo

Tako je povedal polzelski župan Jože Kužnik, ki je vrednost naložbe, ta naj bi trajala tri mesece, ocenil na okoli 100.000 evrov.

Kulturni spomenik lokalnega pomena
Člani občinskega sveta polzelske občine so maja leta 2001 sprejeli odlok o razglasitvi rojstne hiše pesnice in pisateljice Neže Maurer za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika.

Izpričuje način življenja, gospodarjenje in bivanje v preteklosti
Hiša, v kateri se je pesnica in pisateljica rodila decembra leta 1930, stoji v Podvinu pri Polzeli in po nekaterih podatkih naj bi izvirala iz 18. stoletja. Je ena redkih še ohranjenih tovrstnih hiš na polzelskem območju, ki izpričuje način življenja, gospodarjenje in bivanje v preteklosti.

Neža Maurer: "Slovenci smo zaverovani vase, kar ni lepo, je pa koristno"

Rojstni dom slovenske pesnice ima zaradi kulturnih, etnoloških, zgodovinskih in arhitekturnih ter naselbinskih lastnosti poseben pomen za občino Polzela. Zaradi gradbenorazvojnega, prostorskega, likovnega in tipološkega kriterija je hiša, katere kletni del je grajen iz kamenja, gornji pa iz tesanih brun, ovrednotena kot kulturni spomenik.