Kot je v pobudi zapisal Bevk, so "z velikim razočaranjem, grenkobo in neželenim presenečenjem" spremljali odločitev nove vladne večine, da kot enega prvih ukrepov ob začetku pandemije uveljavi sklep o začasnem zadržanju proračuna, ki za številne zaposlene in samozaposlene v kulturi pomeni, da so čez noč ostali brez prihodkov. Hkrati je ministrstvo za kulturo na Javno agencijo za knjigo RS (JAK) naslovilo dopis, s katerim naj bi se zadržalo izplačevanje knjižničnega nadomestila.

Z zadrževanjem sredstev za že podpisane dogovore in že opravljeno delo je po njegovih besedah vlada "povzročila veliko krivico in hudo stisko, hkrati pa slovensko kulturo in kulturne ustvarjalce potisnila še bolj na družbeni rob".

Vlada je na pobudo poslanca Bevka odgovorila, da so posledice ob epidemiji prizadele celotno državo, zato je bilo treba zaradi zagotovitve sredstev za nujne in splošne socialne in fiskalne ukrepe zagotoviti sredstva, ki jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Foto: BoBo
Vlada je na pobudo poslanca Bevka odgovorila, da so posledice ob epidemiji prizadele celotno državo, zato je bilo treba zaradi zagotovitve sredstev za nujne in splošne socialne in fiskalne ukrepe zagotoviti sredstva, ki jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Foto: BoBo

Na vlado je naslovil pobudo, da nemudoma sprosti zadržana finančna sredstva za že opravljeno delo v sektorju kulture, zagotovi produkcijsko sposobnost kulturnega sektorja tudi med epidemijo, zagotovi nemoteno izvajanje programov in investicij v kulturi ter da ministrstvo nemudoma vzpostavi vključujoč in stalen dialog z javnimi zavodi in agencijami, ki podpirajo in omogočajo delovanje in razvoj slovenske kulture.

Vlada zanika, da je ustavila knjižno in filmsko produkcijo
Vlada je v odgovoru zapisala, da je iz pisne pobude mogoče razumeti, da ta izhaja iz novinarskega prispevka o JAK-u in SFC-ju v Dnevniku na prvem programu RTV Slovenija 6. aprila, ki, kot zatrjuje vlada, temelji na neresničnih trditvah. V povezavi z navedenim prispevkom je ministrstvo tudi že podalo zahtevo za popravek neresničnih trditev, ki je bil objavljen v oddaji Dnevnik 7. aprila.

Kot piše v vladnem odgovoru, ministrstvo ni pozvalo JAK-a in SFC-ja, da ustavita knjižno in filmsko produkcijo. Prav tako ne drži, da sta agenciji prejeli poziv, temveč sta prejeli priporočilo o prevzemanju novih obveznosti in kako naj vodita javne razpise v času izrednih razmer covid-19 do sprejetja rebalansa proračuna za leto 2020.

Nemotenega izvajanja programov in investicij v kulturi se do rebalansa proračuna za leto 2020 ne da zagotoviti, saj ni razpoložljivih sredstev. Foto: BoBo
Nemotenega izvajanja programov in investicij v kulturi se do rebalansa proračuna za leto 2020 ne da zagotoviti, saj ni razpoložljivih sredstev. Foto: BoBo

V povezavi s knjižničnim nadomestilom pa vlada pojasnjuje, da je bilo v ta namen letos dodeljenih 476.300 evrov, vendar zaradi upoštevanja 6. člena zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni covid-19 JAK ne more izdati odločb.

Dodajajo, da bi se sicer agencija za rešitev nastalega položaja in stiske literarnih ustvarjalcev lahko oprla na tretji odstavek omenjenega člena ter jim zaradi nujnosti zadeve izdala odločbe, ki so že mesec dni pripravljene in čakajo na odpremo.

Kot poudarja vlada, tako ne drži, da bi ministrstvo na kakršen koli način poseglo v izplačevanje knjižničnega nadomestila ali ustavilo knjižno produkcijo.

Nemotenega delovanja še ne bo
V povezavi z zagotovitvijo produkcijske sposobnosti kulturnega sektorja tudi med epidemijo in zagotavljanjem nemotenega izvajanja programov in investicij v kulturi vlada odgovarja, da morata tako vlada kot ministrstvo upoštevati razpoložljiva proračunska sredstva ter da je ministrstvo dolžno izvajati sklepe vlade.

Od 14. marca dalje je izvrševanje proračuna začasno zadržano. Na podlagi ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe pri vseh neposrednih proračunskih uporabnikih pa je ministrstvo moralo v proračunsko rezervo prerazporediti 11 milijonov evrov integralnih sredstev. Nemotenega izvajanja programov in investicij v kulturi se zato vse do rebalansa proračuna za leto 2020 ne da zagotoviti, saj ni razpoložljivih sredstev.

Glede dialoga z javnimi zavodi in agencijami pa vlada pojasnjuje, da je resorno ministrstvo ves čas v stiku z njimi ter da analizira možnosti izvajanja in financiranja glede na razpoložljiva proračunska sredstva in dejansko stanje.