Foto: fran.si/zajem zaslona
Foto: fran.si/zajem zaslona
Sorodna novica Ta veseli dan kulture: tudi uprizoritev Zabavljivih sonetov in utrinkov iz Prešernovega življenja

Zbirka obrnjenih starejših slovarjev je bogatejša za drugi najstarejši slovar, ki je vključeval slovenščino, t. j. Thesaurus polyglottus Hieronymusa Megiserja iz leta 1603. Obrnjeni slovensko-latinsko-nemški slovar je leta 1977 izdal Jože Stabej, spletna izdaja vsebuje ponekod popravljeno gradivo po izvirniku, dopolnjeno z novimi podatki, ki slovar povezujejo z drugimi starejšimi slovarji na Franu. Popravljeni in dopolnjeni spletni slovar prinaša 3021 geselskih sestavkov.

Rastoči eSSKJ je pridobil skoraj 550 enobesednih iztočnic s pripadajočimi stalnimi besednimi zvezami, frazeološkimi enotami in drugimi povezanimi vsebinami. Med novostmi velja poudariti nov, preglednejši in jasnejši sistem slovarskega označevanja vseh dosedanjih objav.

Prirastek Sprotnega slovarja slovenskega jezika znaša 172 iztočnic, od tega je 16 takih, ki so že opisane v drugih slovarjih, a so razvile nove pomene. Pri devetih novih iztočnicah – npr. femicid, ghosting in skimpflacija – je mogoče predlagati in glasovati za domače ustreznike. Vsi sestavki vključujejo etimološke osvetlitve.

Prirastek ePravopisa šteje 2120 novih slovarskih sestavkov. Uslovarjajo se nova, še nikoli kodificirana imena. Med novostmi tega leta sta tudi preglednejši prikaz pravorečnih podatkov za celotno paradigmo, kadar nastanejo izgovorne posebnosti, in uvedba normativnih pojasnil, v katerih so slovarske dvojnice besedilno pojasnjene in ovrednotene. Letos je bila ob dosedanjih 91 sklopih uvedena šesterica novih: Češčina, Estonščina, Finščina, Poljščina, Slovaščina in Imena upravnih (pokrajinskih) enot. Drugi sklopi Pravopisa pa so doživeli razširitve in posodobitve.

Podrobnejša predstavitev vseh novosti
bo 17. januarja ob 9. uri v Atriju ZRC.

Slovar neglagolske vezljivosti Andreje Žele je po novem dokončan in obsega 500 tipskih gesel s prikazom neglagolske vezljivosti v slovenščini. Po novem letu je napovedan še njegov izid v formatu pdf. Prirastek Slovarja pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov Mateja Meterca prinaša 120 novih iztočnic. Prevladujejo pregovori – od zelo znanih in pogostih do presenetljivih, tako rekoč neznanih sodobnih. Slovar pa prinaša tudi izraze drugih paremioloških žanrov (reke, antipregovore, nekonvencionalne replike …)

Letošnji prirastek Novega etimološkega slovarja slovenskega jezika znaša 60 gesel, v katerih Metka Furlan analizira sinonime za koloradskega, junijskega in majskega hrošča ter za škorpijona, ki so tako domačega kot tujega izvora. Miha Sušnik pa raziskuje besedi matura in univerza, ki izvirata iz avstro-ogrskih časov.

Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja je prvič zaživel tudi kot rastoči slovar. Od leta 2022 je na spletni strani dostopna prva knjiga slovarja, ki je leto prej izšla v knjižni obliki, letos pa je objavljenih novih 200 gesel iz črk E in F ter 130 kazalk. Delno je prenovljeno tudi oblikovanje geselskih sestavkov, s čimer se je slovar oblikovno približal drugim slovarjem na portalu Fran.

Foto: fran.si/zajem zaslona
Foto: fran.si/zajem zaslona

Terminološki slovarji so bogatejši za drugo, dopolnjeno in prenovljeno izdajo Botaničnega terminološkega slovarja. V Jezikovni svetovalnici je nastalo 213, v Terminološki svetovalnici pa 68 novih odgovorov. Objavljen je tudi novi Franček, kjer velja še posebej poudariti prirastek Šolskega slovarja slovenskega jezika s 502 slovarskima sestavkoma.

Po novem je mogoče Franov uporabniški vmesnik prilagoditi za slepe in slabovidne, za ljudi z disleksijo in ljudi z motnjo pozornosti, so še sporočili z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.