Sodelavci inštituta so se odločili, da na letošnji Ta veseli dan kulture predstavijo izboljšave in obogatitve portala Fran, ki so morda na prvi pogled neopazne. Fran sicer združuje slovarje, slovenistične jezikovne vire in portale, ki so nastali ali še nastajajo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU-ja, ter slovarje, ki so v okviru dela na tem inštitutu dobili digitalno obliko.

Foto: ZRC SAZU
Foto: ZRC SAZU

Kot najočitnejši novosti na portalu so izpostavili nova slovarja, ki sta bila prej na voljo zgolj v analogni obliki. Gre za Slovar Pohlinovega jezika avtorja Marka Snoja, ki je izšel lani, in pravkar izdani Terminološki slovar betonskih konstrukcij Mitje Trojar in Mojce Žagar Karer (glavna urednika). Portal je nadalje bogatejši še za zbirki knjig Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Pleteršnikovo rokopisno zbirko zemljepisnih imen.

Do portala Fran lahko dostopate
na tej povezavi.

Jezikoslovci so letos poskrbeli tudi za posodobitve slovarjev. Tako je eSSKJ (spletni Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2021) je bogatejši za "več kot 750, točneje 754 novih iztočnic". Tudi ePravopis (spletni Slovenski pravopis 2014–2021) je prav tako doživel nekaj sprememb in kot sporočajo "se po korakih bližamo izidu novega Pravopisa 8.0".

Sorodna novica Fran z različico covid-19, ki zajema besedje v času izolacije

Dopolnitev nabora t. i. kriptobesedja
V letu 2021 pomembno prelomnico zaznamuje Sprotni slovar slovenskega jezika 2014–2021, saj je ob 163 novih besedah presegel 1000 iztočnic in jih zdaj obsega 1151. Glede na leto 2020 se je zmanjšal poudarek na covidu-19, in sicer z dobre polovice novih iztočnic na največ četrtino. Pri bolj splošnem besedju je prav tako izrazito v ospredju besedje, povezano s cepljenjem. Med tokrat pogostejšim t.i. nekovidnim besedjem izpostavljajo dopolnjen nabor t. i. kriptobesedja.

Sorodna novica Franček: slovarski portal po vzoru Frana, a za mlajše uporabnike

46 gesel, ki predstavljajo sinonime za postrv in brancina
Zanimiv letošnji dodatek k rastočemu spletnemu Novemu etimološkemu slovarju slovenskega jezika (2017−) obsega 46 gesel, ki predstavljajo sinonime za postrv in brancina. Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov se je letos povečal za 131 slovarskih iztočnic, pri čemer sta glavni novosti podatek o vrsti paremiološkega izraza in vključevanje frazeoloških replik v slovar. Slovar neglagolske vezljivosti v slovenščini, ki so ga na portal Fran umestili lani, je rasel tudi v letos - njegov obseg je s 121 iztočnic narasel na 247.

Tudi posodobitve zbirk in zbiranja statistike
Posodobitev so bile deležne zbirke Pravopisne kategorije ePravopisa (nove kategorije s seznami iztočnic), Jezikovno svetovanje, Terminološko svetovanje in vnašalni sistem ZRCola, ki uporabniku omogoča, da med pisanjem osnovne črkovne znake kombinira s poljubnimi diakritičnimi znaki in tako v besedilo na preprost način dodaja kompleksne znake. Osvežitev je doživela tudi stran, na kateri se zbirajo podatki o statistiki uporabe portala Fran.

Posodobitev portala Fran v tem letu je financiralo Ministrstvo za kulturo RS, pripravo slovarskih vsebin pa sta sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) in Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU).