Prejemnici Veronikine nagrade Miriam Drev in Iva Jevtić

Na drevišnji podelitvi v Narodnem domu Celje so izročili še zlatnik poezije za življenjski opus, ki ga je za pesniški opus in ustvarjalno žlahtnjenje slovenskega jezika prejela Silvana Paletti. Doroteji Drevenšek pa je pesem Bitje iz treh komponent prinesla malo veroniko za najboljšo dijaško pesem.

Miriam Drev je dejavna tudi kot pisateljica, kritičarka in prevajalka. Foto: Wikipedia
Miriam Drev je dejavna tudi kot pisateljica, kritičarka in prevajalka. Foto: Wikipedia

Miriam Drev (1957) je nagrado prejela za zbirko Zdravljenje prednikov, ki je izšla pri založbi Hiša poezije. Pesnica po navedbah žirije v svoji zbirki s prepletom narativnih, liričnih in analitičnih prvin rahločutno in slogovno izbrušeno razpira okruške iz življenja staršev, starih staršev, sorodnikov ter vseh, katerih usode se razraščajo v njej sami, kajti "shranjeni smo drug v drugem".

V zbirki smo priča nadgradnji avtoričine poetike, obenem pa sodi zaradi cele vrste vprašanj, ki jih s pomočjo bogatega podobja pretanjeno odpira pred bralstvom, zbirka med pomembnejše v produkciji sodobne slovenske poezije, še piše v utemeljitvi.

Nagrajenka je za STA dejala, da je počaščena, saj je to priznanje njenemu večletnemu ustvarjanju, tako na njeni osebni ravni kot na ravni zbirke, ki je v ospredju. Meni, da bo zbirka po nagradi prišla v roke več ljudem. "To si avtorji vedno želimo, vedno je zaželeno, da ko nekaj nastane, pride do drugih. Ko neka pesniška zbirka izide, ni več avtorjeva, ampak je od bralcev," je še dejala Miriam Drev.

Nagrajena pesniška zbirka Ive Jevtić, naslovljena Milost. Foto: Mestna občina Celje
Nagrajena pesniška zbirka Ive Jevtić, naslovljena Milost. Foto: Mestna občina Celje

Ivi Jevtić (1976) pa je Veronikino nagrado prinesla zbirka Milost, ki je izšla pri založbi Kud AAC Zrakogled. Po mnenju žirije njena zbirka v slovensko pesništvo prinaša veliko neprecenljivih novosti. Ne samo da je naslovna beseda – milost – kar pesniški princip in tematsko nadaljevanje njene prve pesniške zbirke, naslovljene Težnost, tudi same pesmi so grajene na poseben način.

Pesmi v tej zbirki iščejo vrzeli, ki jih lahko zapolnijo le dovolj občutljivi bralci, hkrati pa se prav v teh prostorih briše meja med individualnim in kolektivnim. Vse izpostavljeno kaže, da je Milost velika dragocenost sodobne slovenske pesniške zakladnice, je še zapisala žirija.

Iva Jevtić za STA dejala, da je bila presenečena, ko je prejela informacijo, da je dobitnica Veronikine nagrade. Ocenila je tudi, da je nagrada potrditev ne samo njenega dela, ampak vsega dela, vloženega v zbirko.

Strokovno komisijo so letos sestavljale literarna zgodovinarka in teoretičarka Alojzija Zupan Sosič (predsednica), lanska Veronikina nagrajenka, prevajalka, doktorica angleške in ameriške književnosti Kristina Kočan ter pisateljica, prevajalka in publicistka Pia Prezelj. Članice komisije so izbirale med pesniškimi zbirkami, ki so izšle v obdobju med lanskim junijem in letošnjim majem.

Slavnostni govornik na drevišnji podelitvi je bil predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC-ju SAZU-ju Kozma Ahačič. Veronikine nagrade od leta 1997 podeljuje celjska občina, lavreatinja ali lavreat pa prejmeta posebno listino občine in denarno nagrado 4000 evrov bruto. V nekaterih letih sta nagrajeni dve pesniški zbirki.