Boris Pahor se je rodil 26. avgusta 1913 v Trstu. Foto: BoBo
Boris Pahor se je rodil 26. avgusta 1913 v Trstu. Foto: BoBo

Boris Pahor je leta 1966 s somišljeniki ustanovil revijo Zaliv. Ves čas njenega obstoja, torej do leta 1990, je bil njen urednik in vodilni avtor. "S svojimi besedili in uredniškim delom je bistveno prispeval k intelektualni rasti Slovencev, ki so tedaj živeli v jugoslovanskem, precej manj svobodnem svetu kot Slovenci za mejo ter razseljeni po svetu," so zapisali pri Inštitutu Nove revije, zavodu za humanistiko.

Naslovnica zbornika Most čez Zaliv. Foto: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko
Naslovnica zbornika Most čez Zaliv. Foto: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

Zavzemanje za tradicionalno demokratično politiko
Pahor je v reviji Zaliv zagovarjal tradicionalno demokratično politiko proti enopartijskemu sistemu nekdanje skupne domovine. V Jugoslaviji je odmeval intervju, objavljen v posebni izdaji revije, brošuri Edvard Kocbek: pričevalec našega časa. V pogovoru s Pahorjem in Alojzom Rebulo je Kocbek obsodil zunajsodni poboj 11.000 slovenskih domobrancev, ki so jih Britanci vrnili Jugoslaviji.

Dve leti prej ustanovljena revija Most
Od začetka leta 1964 do konca leta 1992 je v Trstu na tri mesece izhajala tudi revija Most, ki je pod vodstvom Aleša Lokarja in Vladimirja Vremca poskrbela za številne izzivalne misli in izmenjavo mnenj. Pri Mostu so si prizadevali tudi za zbliževanje z italijanskimi ustvarjalci in misleci ter so zato za sodelovanje pridobili več italijanskih avtorjev. Od leta 1971 je bila revija dvojezična in tako so vsa slovenska besedila bila objavljena tudi v italijanskem prevodu in obratno.

Odnos med revijama Zaliv in Most je bil precej napet, osnovne ambicije pa enake – pri obeh publikacijah so delovali v smeri kritičnega osvetljevanja kulturnega in družbenega dogajanja ter razkrinkavanja tako imenovanih tabutem, ki jih je v matični domovini vzpostavil režim enoumja, so še zapisali pri Inštitutu Nove revije, zavodu za humanistiko.

Po lanskem simpoziju z enakim naslovom
Zbornik Most čez Zaliv je uredila Alenka Puhar, besedila pa so ob njej prispevali še Vladimir Vremec, Drago Štoka, Lev Detela, Loredana Umek, Feliks Bister, Lojze Peterle, Miha Glavan, Tomaž Ivešić, Ivo Jevnikar in Marjan Frankovič. Publikacija vključuje tudi pogovora s Pahorjem kot urednikom in z arhitektom Borisom Podrecco, ki je oblikoval revijo Most ter zanjo tudi marsikaj napisal in narisal.

Most čez Zaliv bodo 4. aprila predstavili v Društvu slovenskih izobražencev v Trstu. Borisu Pahorju bo zbornik izročila Alenka Puhar, sicer tudi pobudnica lanskega simpozija z enakim naslovom. Na obisk pri Pahorju jo bosta pospremila Ivo Jevnikar, ki je za simpozij opisal delo Stanka Janežiča, in v. d. direktorja Muzeja slovenske osamosvojitve Željko Oset.

Lani izšel tudi zbornik Boris Pahor: pisatelj brez meja
Ob 108. rojstnem dnevu se je Pahorju poklonilo tudi 26 tržaških avtorjev – od novinarjev, književnikov in prevajalcev do profesorjev in kulturnikov – z zbornikom Boris Pahor: pisatelj brez meja, ki je izšel lani.