V predstavi pod režijsko taktirko Diega de Bree nastopajo Alojz Svete, Janez Škof, Jernej Šugman in Boris Mihalj. Za glasbene vložke za klavirjem skrbi Jože Šalej. Foto: SNG Drama Ljubljana/Peter Uhan
V predstavi pod režijsko taktirko Diega de Bree nastopajo Alojz Svete, Janez Škof, Jernej Šugman in Boris Mihalj. Za glasbene vložke za klavirjem skrbi Jože Šalej. Foto: SNG Drama Ljubljana/Peter Uhan
Posebna uprizoritev predstave, s katero Drama konec marca gostuje tudi na kolumbijskem festivalu XIII Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, je pomembno uvodno dejanje sodelovanja med osrednjim slovenskim gledališčem in primarno nevladno organizacijo za pomoč brezdomcem. Foto: SNG Drama Ljubljana/Peter Uhan

"Kot pobudniki tega sodelovanja želimo brezdomcem, ki so čedalje bolj družbeno zapostavljeni in izključeni, v teh mrzlih dneh na široko odpreti naša vrata in tudi opozoriti javnost, pristojne državne organe in različne kulturne ustanove, da je vključevanje brezdomcev v kulturno življenje zelo pomemben vidik njihove demarginalizacije in aktivnega vračanja v družbeno življenje. Da ne bi samo pridigali, pa smo kar takoj prešli od besed k dejanjem, saj verjamemo, da morajo pri tem pomembno vlogo odigrati osrednje nacionalne kulturne (in seveda tudi druge) institucije. Ogled predstave Ko sem bil mrtev in v prijetno druženje odet pobeg pred mrazom v Mali drami bo le prvo dejanje našega sodelovanja s Kralji ulice, ki se bo seveda nadaljevalo tudi v prihodnje," je povedal umetniški vodja SNG Drama Ljubljana Eduard Miler.

"Brezdomstvo je kompleksen družbeni problem, ki je povezan z večplastno družbeno izključenostjo, stigmatiziranostjo in posameznikovo nedostopnostjo do različnih virov družbene moči. V društvu Kralji ulice delujemo na nizkopražni ravni, kar pomeni, da sprejemamo naše uporabnike takšne, kot so, in izhajamo iz krepitve njihovih virov moči. Delujemo na podlagi majhnih korakov in doživetja uspeha na tistih področjih, ki posameznikom trenutno največ pomenijo, in jim pripisujejo veliko vrednost, kar predstavlja dobro odskočno desko za reševanje bolj kompleksnih in težjih problemov. V ta namen omogočamo našim uporabnikom v sklopu projekta Univerza pod zvezdami aktivno udeležbo ter sodelovanje na raznih delavnicah (gledališka, likovna, glasbena, reciklažna ipd.), debatah, obiskih kulturnih prireditev ipd., kjer prek participacije, kreativnosti in sodelovanja krepijo občutek lastne vrednosti, ustvarjalnosti ter doživljajo najprej majhne uspehe, kar jim daje motivacijo za nadaljnje korake v urejanju svojih življenj. Sodelovanje s SNG Drama Ljubljana je pomembno in zelo zanimivo poglavje te naše zgodbe," pa pravi Iztok Koren, vodja Univerze pod zvezdami v okviru društva Kralji ulice.

Predstavo, ki se približuje svoji stoti ponovitvi, si bodo povabljenci lahko ogledali ob 18.00. Utrip v Drami bo s kamero preverjala tudi ekipa Televizije Slovenija.