Ogled scenografije za opero Mesečnica za slepe in slabovidne v SNG-ju Maribor, ki je del projekta Senzorična umetnost – umetnost na otip. Foto: SNG Maribor
Ogled scenografije za opero Mesečnica za slepe in slabovidne v SNG-ju Maribor, ki je del projekta Senzorična umetnost – umetnost na otip. Foto: SNG Maribor
V okviru projekta bo pripravljen tudi letak v brajlici, ki bo tako videčim kot slepim služil kot sporočilni medij, s pomočjo katerega bodo lažje sledili uprizoritvi. Foto: SNG Maribor
Milan Mugerle, predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor s skupino, ki je obiskala generalko za opero. Foto: SNG Maribor

Vsi ljudje zaradi svojih omejitev nimajo enakega dostopa do informacij in kulturnih dobrin, kar poskušajo spremeniti s projektom Senzorična umetnost – umetnost na otip, s katerim na praktični ravni odpravljajo komunikacijske ovire, na katere naletijo slepi in slabovidni.

Pobudnik je Borut Ambrožič
Projekt je nastal na pobudo predsednika zveze Slovenska unija pacientov in člana Sveta invalidov MO Maribor Boruta Ambrožiča, v njem pa sodelujejo Zveza SUP, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor ter Slovensko narodno gledališče Maribor (SNG Maribor).

V okviru tega projekta je skupina slepih in slabovidnih obiskala vajo operne predstave Mesečnica v SNG-ju Maribor. Spremljali so nastanek predstave, obiskali zakulisje, otipali kostume in rekvizite ter prisostvovali na uprizoritvi.

Premierna uprizoritev Mesečnice je na odru Velike dvorane SNG-ja Maribor napovedana drevi. Več o predstavi lahko preberete tukaj.

V okviru projekta so pripravili tudi letak v brajlici, ki služi kot sporočilni medij. Z njegovo pomočjo bodo slepi in slabovidni lažje sledili uprizoritvi.

10 odstotkov ljudi je invalidnih
Vsak šesti prebivalec Evropske unije trpi za lažjo ali težjo obliko invalidnosti, kar pomeni, da se približno 80 milijonov posameznikov pogosto ne more v celoti vključiti v družbo. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je skoraj 10 odstotkov oz. 600 milijonov ljudi na svetu invalidnih.

Ravno zato so v Strategijo Evrope 2020 vključili okvir za ukrepanje, ki zagovarja popolno gospodarsko in družbeno udeležbo invalidov. Evropska strategija je usmerjena v izboljševanje dostopa do fizičnega okolja, prevoza, informacijskih in komunikacijskih tehnologij in sistemov ter drugih objektov in storitev, so zapisali v SNG-ju Maribor.

Temeljne pravice so invalidom kratene
Še vedno obstajajo velike ovire, ki invalidom preprečujejo, da bi v celoti uveljavljali svoje temeljne pravice, in omejujejo njihove možnosti, da bi enako kot drugi sodelovali v družbi. Dostopnost zajema tudi dostop do informacij oz. komunikacij in s tem omogoča vključitev v vse sfere človekovega življenja, tudi kulturne.