Tako bo videti ljubljanska Drama po ceoviti prenovi. Foto: ZAPS
Tako bo videti ljubljanska Drama po ceoviti prenovi. Foto: ZAPS

Investicija prenove ljubljanske Drame je ocenjena na 43 milijonov evrov, pogodba za projektiranje in pripravo dokumentacija pa je bila z birojem Bevk Perović arhitekti sklenjena junija lani. Arso je zahtevo ljubljanske Drame za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg prejel 7. oktobra lani, 15. novembra je bila še dopolnjena, piše v obrazložitvi sklepa.

Ministrstvo za kulturo je z uvrstitvijo projekta celovite prenove Drame v načrt razvojnih programov 2019-2022 zagotovilo sredstva za pripravo projektne in investicijske dokumentacije ter druga potrebna pripravljalna dela v vrednosti 2.739.000 evrov, in sicer 1.343.000 evrov v letu 2019 in 1.396.000 evrov v 2020, so sporočili z ministrstva.

Pri agenciji za okolje so na podlagi prejete dokumentacije ugotovili, da za nameravani poseg glede na njegove značilnosti, lokacijo in morebitne vplive ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Kot še piše, mora namreč v skladu z zakonom o varstvu okolja nosilec nameravanega posega v okolje od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov in pridobiti omenjeno soglasje.

Sredstva za samo prenovo še niso zagotovljena
Kot so še pojasnili na ministrstvu za kulturo, sredstva za samo prenovo trenutno še niso zagotovljena. Kot morebiten vir financiranja navajajo zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi, po katerem bi se sredstva zagotavljala med letoma 2021 in 2027, ali kohezijska sredstva.

Junija lani se je začela prva faza celovite prenove, saj so takrat podpisali pogodbo za projektiranje in pripravo dokumentacija z birojem Bevk Perović arhitekti, ki je leta 2017 zmagal na javnem natečaju. Ravnatelj Drame Igor Samobor je tedaj napovedal, da bo priprava dokumentacije končana v letu 2021, gradnja pa naj bi se začela leta 2022.

Novi prizidek Drame, ki bo nadomestil obstoječega. Foto: ZAPS
Novi prizidek Drame, ki bo nadomestil obstoječega. Foto: ZAPS

Samobor je zdaj potrdil, da projektiranje in pridobivanje ustrezne dokumentacije potekata v skladu s časovnico, ki so jo predstavili lani poleti. Dodal je, da bodo v času od pridobitve gradbenega dovoljenja do izselitve iz objekta junija 2022 prenovili skladišče v Šentvidu, kamor bodo preselili opremo in trenutne funduse, ki so v Drami. Hkrati pa bodo pripravili nadomestno lokacijo, kjer bodo v času prenove izvajali program. Slavnostno odprtje prenovljene zgradbe bi po načrtih morali dočakati jeseni 2025.

Novi prizidek v enakih gabaritih kot stari
Historični del Drame bodo prenovili v skladu s spomeniškovarstvenimi standardi, obstoječi prizidek pa bodo porušili. Na njegovem mestu bodo zgradili novega, ki bo v enakih gabaritih kot obstoječi. Poleg tega bodo znova vzpostavili trg pred Dramo. Po prenovi bo Drama razpolagala s štirimi odri – Velikim odrom, Malo Dramo ter eksperimentalnim in vadbenim odrom. Veliki oder bo zaradi varovanja kulturne dediščine ostal nespremenjen, odrska tehnika pa bo posodobljena. Mala Drama, ki zdaj sprejme okoli 100 gledalcev, se bo s prenovo preselila v klet in bo lahko po novem sprejela do 200 gledalcev.

Celovita prenova Drame bo predvidoma trajala tri leta, so še sporočili z ministrstva za kulturo.