Celovita prenova gledališča je bila vključena v nacionalni program za kulturo 2014‒2017. Foto: BoBo
Celovita prenova gledališča je bila vključena v nacionalni program za kulturo 2014‒2017. Foto: BoBo

Projekt obravnava vse potrebno za to, da se bo lahko začela investicija v obnovo.

Prenova bo dvofazna
Prenova osrednjega nacionalnega gledališča v Ljubljani bo potekala v dveh fazah, in sicer zaradi zahtevnosti in velikosti projekta.

V prvi fazi bo pripravljena projektna dokumentacija do ravni projekta za izvedbo, vključno s pripravo ustrezne investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije za odrsko tehniko, meritvami obstoječega objekta in konstrukcijsko analizo objekta.

Druga faza bo zajemala izvedbo vseh potrebnih gradbenih, obrtnih in inštalacijskih del, arheoloških in restavratorskih del, tehnološke in pohištvene opreme ter stroškov začasne namestitve SNG-ja Drama Ljubljana v času gradnje, ki je ocenjena na tri leta, so sporočili po seji pristojnega vladnega odbora.

Mednarodni arhitekturni natečaj
Celovita prenova gledališča je bila vključena v nacionalni program za kulturo 20142017, na mednarodnem arhitekturnem natečaju pa je bil izbran projekt, ki so ga podpisali Matija Bevk, Vasa J. Perović, Samo Bojnec, Valentin Tribušon, Urban Petranovič, Mitja Usenik, Irene Salord Vila in Andrej Ukmar.

Arhitekturne rešitve za prenovo so bile v Drami tudi že na ogled na razstavi, ki so jo odprli septembra 2017.