Daljnovod v Velenju. Foto: Rok Omahen
Daljnovod v Velenju. Foto: Rok Omahen

Velik del Slovenije ima električno energijo po zaslugi Šaleške doline. Šoštanjska termoelektrarna danes zagotavlja 35 % slovenskih potreb po elektriki, leta 1931 pa je bila v tej vlogi Termoelektrarna Velenje, ki je obratovala med letoma 1928 in 1971.

Stara velenjska elektrarna. Foto: Rok Omahen
Stara velenjska elektrarna. Foto: Rok Omahen

Serija Poletje 1931
Serija Poletje 1931 prinaša kratek pregled pomembnejših pa tudi povsem vsakdanjih dogodkov, ki so odmevali v naših krajih ter zunaj meja domovine pred devetdesetimi leti, oziroma natančneje poleti leta 1931. Besedilo v narekovajih je iz izvirnih časopisov iz tistega časa (Slovenec, Slovenski narod, Jutro, Jugoslovan in Mariborski večernik Jutra), ki so vsi dostopni na spletnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije.

Termoelektrarna Šoštanj. Foto: Rok Omahen
Termoelektrarna Šoštanj. Foto: Rok Omahen

Stara velenjska termoelektrarna je imela skupno inštalirano moč le dobrih 7 MW, kar je v primerjavi s skupno inštalirano močjo Termoelektrarne Šoštanj s 1.029 MW malo. Ustreznejša bi bila zato primerjava s staro ljubljansko elektrarno, ki je bila sicer skoraj tri desetletja starejša od velenjske in je imela skupno inštalirano moč okoli 4 MW.

Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

Elektrika pride v Črnuče
Besedilo iz današnjega prispevka je bilo prvotno objavljeno v časopisu Slovenec, 1. avgusta 1931: "Že lansko jesen so začeli graditi mogočni daljnovod za visoko napetost iz Velenja do Črnuč. Letošnjo pomlad in poletje so postavljali na vsej 70 kilometrov dolgi progi z veliko naglico visoke lesene drogove in nad 120 železnih drogov. V zadnjih mesecih so še napeli vse tokovodne žice, s čemer je bil daljnovod gotov. Daljnovod je grajen za napetost 60.000 voltov in teče iz Velenj mimo Št. Petra v Savinjski dolini, mimo Gomilskega čez Vransko in Trojane, mimo Blagovice, Lukovice in Domžal na Črnuče."

110 kilovoltni daljnovod v Črnučah. Foto: Rok Omahen
110 kilovoltni daljnovod v Črnučah. Foto: Rok Omahen

"Danes so priklopih daljnovod na velenjsko centralo in sicer na napetost 5000 volt. Dočim je bilo prijemanje žic do sedaj brez vsake nevarnosti, je dotikanje žic odslej smrtnonevarno in se prizadeto občinstvo opozarja, naj pazi, da ne bo nesreč. Z današnjim dnem je dobila velenjski električni tok vas Črnuče. Že danes ponoči je gorela na končnem drogu daljnovoda močna električna žarina [žarnica], ki jo je napajal tok iz Velenj. Električni tok iz Velenj bodo uporabljali sedaj tudi pri gradbi velike transformatorske postaje, ki jo gradijo že vse poletje v bližini Črnuč."

Transformatorska postaja Črnuče. Foto: Rok Omahen
Transformatorska postaja Črnuče. Foto: Rok Omahen

Elektrifikacija Slovenije se nadaljuje
"15. avgusta pa bo priključen velenjski električni tok na vse kolodvore v Ljubljani, ki bodo torej v mestnem pomeriju [območju] prvi konsumenti velenjskega električnega toka. Koncem meseca septembra bo dograjena glavna transformatorska postaja na Črnučah in takrat bodo odklopili začasno napetost 5000 voltov in priklopih na daljnovod napetost 35.000 voltov. Transformatorska postaja bo električni tok visoke napetosti transformirala na nižjo napetost. Od tu bo tekel tok po sedej tudi že dograjenem posebnem vodu v Domžale, odkoder bo oskrbovana vsa bližnja in daljna okolica Domžal z električnim tokom."

"Prvi korak k elektrifikaciji Slovenije je s tem storjen. Upamo, da bo mogoče doseči Kranjskim deželnim elektrarnam ugoden in za vse prebivalstvo Slovenije koristen sporazum z ljubljansko mestno elektrarno, s čemer bo do popolne elektrifikacije Slovenije le še en korak."

Rok Omahen je dokumentalist-raziskovalec iz TV arhiva in dokumentacije RTV Slovenija. rok.omahen@rtvslo.simoja