Arheologi so na pomoč poklicali enega največjih poznavalcev numizmatike Petra Kosa, ki je pojasnil, da gre za keltsko imitacijo staterja oz. novca Aleksandra Velikega s podobo Nike in Atene. Datira v 1. polovico 3. stoletja pr. n. št. Foto: ZRC SAZU
Arheologi so na pomoč poklicali enega največjih poznavalcev numizmatike Petra Kosa, ki je pojasnil, da gre za keltsko imitacijo staterja oz. novca Aleksandra Velikega s podobo Nike in Atene. Datira v 1. polovico 3. stoletja pr. n. št. Foto: ZRC SAZU
Po končani strokovni obdelavi in znanstveni objavi bodo najdbe predali Belokranjskemu muzeju v Metliki. Foto: BoBo
Zlatnik s Pezdirčeve njive

Prve arheološke raziskave na Pezdirčevi njivi so se začele poleti 2016, končale pa letos aprila, ko so v štirih dneh skupno izkopali 15 grobov. Večinoma datirajo v 4. stoletje pred Kristusom, nekateri pa, kot nakazujejo bronaste fibule iz latenske dobe, celo že v 3. stoletje pred Kristusom, je na današnji predstavitvi povedala znanstvena sodelavka pri terenskih raziskavah Lucija Grahek z Inštituta za arheologijo ZRC-ja SAZU-ja.

Bronast pas, na katerem je bil pritrjen zlatnik
To je bilo prvo presenečenje, saj so na podlagi predhodnih analiz pričakovali starohaltštatske grobove iz 7. in 8. stoletja pred Kristusom. V večini grobov so našli običajne grobne pridatke, kot so keramične posode in železni kosi orožja, redkost, na katero so naleteli, pa je bil bronast pas, na katerem je bil pritrjen zlatnik. Arheologi so na pomoč poklicali enega največjih poznavalcev numizmatike Petra Kosa, ki je pojasnil, da gre za keltsko imitacijo staterja oz. novca Aleksandra Velikega s podobo Nike in Atene. Datira v 1. polovico 3. stoletja pr. n. št.

Ta zlatnik je tako dragocen tudi v evropskem smislu
"Že zlatnik kot tak je v Sloveniji redka najdba. Kolikor vem, je to tretji zlatnik s slovenskih najdišč, in kot kaže, tudi najstarejši. Zlatniki in tudi druge novčne najdbe so vse prevečkrat plod detektorskih ali vodnih iskanj. Ta zlatnik je tako dragocen tudi v evropskem smislu, ker ima povsem jasne najdiščne okoliščine: zaprta grobna celota, natančno je vidna lega na pasu, še več, na pasu so se ohranili tudi neki organski ostanki, ki se jih bo morebiti dalo radiokarbonsko datirati, kar bo še zvišalo njegovo vrednost in prispevalo k razvoju slovenske in evropske znanosti,"
je pojasnila Lucija Grahek.

Pezdirčeva njiva je bila prvič omenjena leta 1985
Bela krajina je za starejšo železno dobo dolgo veljala za arheološko najbolj temeljito raziskano regijo, predvsem po zaslugi Janeza Dularja. Med najpomembnejša železnodobna najdišča spada tudi Podzemelj. Tamkajšnja Pezdirčeva njiva je bila prvič omenjena leta 1985 v Dularjevi arheološki topografiji Bele krajine. V njej poroča, da so ob gradnji nove ceste naleteli na keramične črepinje, domnevno ostanke žganega groba. Ker o odkritju ni bilo več znanega, najdbe pa so zavrgli, je najdišče Pezdirčeva njiva hitro utonilo v pozabo.

Stroški s takšnimi najdbami letijo v nebo
Pred tremi leti pa je prišlo do spremembe prostorskega načrta, in ko je Pezdirčeva njiva, nekoč kmetijsko območje, postala zazidljivo zemljišče, so zaradi načrtovane gradnje hiše tja prišli arheologi. Zaščitna izkopavanja je v tesnem sodelovanju z Inštitutom za arheologijo ZRC-ja SAZU-ja izvedla ekipa družbe Arheoterra pod vodstvom Miša Otmarja Kovača. Vso terensko delo je po besedah Lucije Grahek financiral lastnik zemljišča, po slovenski zakonodaji bi moral nositi tudi stroške restavriranja, "ki s takimi najdbami letijo v nebo", sredstva sta na koncu zagotovila Dolenjski muzej in ministrstvo za kulturo.

Analiza vseh najdenih predmetov še sledi, takrat bo tudi več jasno o načinih pokopa, saj posmrtnih ostankov v izkopanih grobovih skoraj ni, je dejala raziskovalka. Po končani strokovni obdelavi in znanstveni objavi bodo najdbe predali Belokranjskemu muzeju v Metliki.


Fotografije si lahko ogledate spodaj, v tvitih ZRC Sazuja.

Zlatnik s Pezdirčeve njive