Vaupotič je tudi član sveta Moderne galerije, ki je sicer podprl kandidaturo Roberta Simoniška, strokovni svet pa Zdenko Badovinac.

Moderna galerija. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić
Moderna galerija. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Če obnovimo - decembra je vršilec dolžnosti v Moderni galeriji postal Robert Simonišek, ki se je prijavil tudi na zadnji razpis za direktorja. Tako Simonišek kot Vaupotič sta se prijavila že na prejšnji razpis, ki je bil razveljavljen, pred ponovno ponovitvijo razpisa pa je ministrstvo za kulturo spremenilo pogoje v ustanovnem aktu, tako, da jih Vaupotič zdaj izpolnjuje.

Člani sveta Moderne galerije so 30. marca v dopisu ministru Simonitiju opozorili na po njihovem mnenju moralno sporno dejstvo, da je Vaupotič kot član sveta kandidiral za mesto direktorja, ne da bi ostale člane s tem seznanil oz. morebiti odstopil kot član sveta.

"Je pa zadeva po mojem mnenju ne samo moralno sporna, ampak vredna tudi neke presoje s pravnega vidika," je dejal predsednik sveta Igor Španjol.

Vaupotič odgovarja, da ga nihče ni obvestil o morebitni spornosti takšne prijave in da se je zanjo odločil, ker je kot član sveta videl določene probleme, pri katerih lahko pomaga. Kot pravi, se je prijavil, "ker sem videl, da je nek problem, kot član sveta, in se mi je zdelo odgovorno, da če mislim, da lahko nekaj prispevam, sem prispevek ponudil."

Glede spreminjanja ustanovnega akta Moderne galerije pa dodaja, da je danes struktura izobrazbe drugačna, kot je bila v času, ko se je ta akt sprejemal.

V svoji viziji Vaupotič sicer poudarja raziskave modernizmov v odnosu s sodobnejšimi praksami, digitalizacijo in njene odmeve v humanistiki, izpostavlja pa še, da je Moderna galerija do sedaj delovala dobro, kar se odraža tudi v dosežkih v svetovnem merilu in to želi ohranjati.