Veleposlanik in ministrstvi nasprotujejo rimski razstavi umetnikov iz nekdanje Jugoslavije

Člani strokovnega sveta so v pismu ministru, na podlagi primerjalne analize odločb ministrstva za kulturo, ki jih je Moderna galerija prejela za leti 2020 in 2021, kolikor se tičeta istih razstav, ki so bile pri obeh svetih potrjene za leto 2020, a zaradi epidemije prestavljene, ugotavljajo, da se je politika ustanovitelja "sledeč mnenju strokovne komisije ministrstva popolnoma spremenila, pravzaprav je diametralno nasprotna".

Na ministrstvu v odzivu pojasnjujejo, da razstava Večje od mene, junaški glasovi iz nekdanje Jugoslavije v muzeju Maxxi leta 2020 ni bila prijavljena v programu galerije, zato strokovna komisija o njej ni presojala. Razstava je bila sicer omenjena med projekti v sklopu programa dela in finančnega načrta Moderne galerije za lani, ni pa torej bila prijavljena v t. i. sklop II niti zanjo niso bila predvidena sredstva ministrstva, zato je Moderna galerija tudi ni prijavila v okviru programa, so navedli na ministrstvu.

Prav tako v tabeli, ki jo je Moderna galerija predložila o načrtovanem oziroma dogovorjenem mednarodnem sodelovanju, ni zapisana. "Iz dokumentacije je torej razvidno, da ni mogla biti predmet presoje strokovne komisije za vizualne umetnosti ali kogar koli drugega, saj je ni nihče ne prijavil ne prosil za sredstva," so še zapisali na ministrstvu. Dodatno so pojasnili, da iz celotne dokumentacije za leto 2020 izhaja, da sta bila komisija in ministrstvo za kulturo zgolj seznanjena z omenjeno razstavo, kamor je bila kot kuratorica povabljena Zdenka Badovinac. Razstava ni bila navedena niti na seznamu celotnega mednarodnega sodelovanje Moderne galerije v letu 2020, so še zapisali na ministrstvu.

Asociacija nasprotuje predlogu kulturnega ministrstva glede komisij

Ministrstvo: komisija zgolj poda mnenje in ni pristojna za odločanje
Projekt za rimski muzej prav tako ni bil prijavljen v predloženem programu dela in finančnem načrtu Moderne galerije za leto 2021. "Ker ni bil prijavljen, tudi ni bil predmet presoje strokovne komisije niti kogarkoli drugega," so sporočili z ministrstva in poudarili, da strokovna komisija zgolj poda mnenje in nima pristojnosti, da bi odločala o tem, kaj bo ministrstvo financiralo in česa ne. Dodali so še, da je bil med prijavljenimi projekti v sklopu II naveden le prenos omenjene razstave v Moderno galerijo konec leta. Strokovna komisija po njihovih besedah nobenega projekta, ki je bil uvrščen v celoletni načrt delovanja, ni izločila ali celo prepovedala, podala je le mnenje.

Veleposlanik in ministrstvi ne podpirajo razstave v Maxxiju

Glede organizacijskega in finančnega vidika pa je v odločbi, kjer Moderni galeriji dodeljuje sredstva, strokovna komisija za vizualne umetnosti očitala površnost v prijavah posameznih projektov. Kot primer nedorečenega in premalo jasno razdelanega projekta je zgolj v enem stavku izpostavila prav prenos razstave Večje od mene. Finančni zahtevek za prenos je bil po navedbah ministrstva 40.000 evrov, komisija pa je v mnenju zgolj zapisala, da pogreša ustrezne argumente in bolj transparentna razmerja, saj ne gre za malo sredstev. Strokovna komisija v mnenju ni zapisala, da razstave ne predlaga v sofinanciranje, ampak je le očitala pomanjkljivosti v prijavi, so sklenili na ministrstvu.

Španjol: strokovna komisija izrecno pohvalila mednarodne projekte
Kustos Moderne galerije Igor Španjol je ob tem pojasnil, da je bila razstava Večje od mene, junaški glasovi iz nekdanje Jugoslavije leta 2020 v programu prijavljena kot mednarodno sodelovanje, za razstavo niso zaprosili za sredstva, saj bi se zgodila v Rimu. Dodal je še, da ne drži trditev, da komisija o razstavi ni presojala – po njegovih besedah je komisija tedaj tudi izrecno pohvalila njihove mednarodne projekte in tedaj se razstava tudi nikomur ni zdela problematična. V programu za leto 2021 so prijavili prenos razstave v Ljubljano in zaprosili za sredstva, je še dejal Španjol.