T. i. holocensko izumiranje vrst je aktualen proces izgube planetarne biotske raznovrstnosti, izumiranja znanih bioloških vrst. "Izumiranje vrst je stalnica našega planeta, nujna za evolucijo in vzpostavitev novih oblik življenja, umetnika Aljaž Celarc in Eva Pavlič Seifert, ki delujeta pod namišljeno identiteto Plateauresidue, pa nam na pričujoči razstavi ponudita izkušnjo šestega velikega izumrtja, v katerem bo izumrlo človeštvo," je zapisala Katja Ogrin, ki skrbi za razstavni program Cankarjevega doma (CD).

Prizor iz videa Terra Ignota, ki ga v Mali galeriji Cankarjevega doma spremlja šest vitrin – po ena za vsako od izumiranj vrst. Foto: Plateauresidue
Prizor iz videa Terra Ignota, ki ga v Mali galeriji Cankarjevega doma spremlja šest vitrin – po ena za vsako od izumiranj vrst. Foto: Plateauresidue

Glede na znanstvene ocene na Zemlji trenutno živi milijarda različnih vrst rastlin in živali. Poznanih, opisanih in katalogiziranih pa je le 1,8 milijona. Že od začetka 20. stoletja vsakodnevno izumre 150 vrst. Do danes naj bi izumrlo že več kot osem milijonov organizmov. Biotska raznovrstnost se tako od začetka 20. stoletja do danes zmanjšuje tisočkrat hitreje kot ob prejšnjih petih velikih izumrtjih, proces pa je v celoti posledica antropogenih sprememb - torej neposrednega delovanja človeka, od podnebnih sprememb do gospodarskega izkoriščanja in uničevanja habitatov.

Špekulativna podoba šestega izumrtja
Umetniški dvojec Plateauresidue (slov. Ostanekplanote) si je v času epidemije zadal izziv, da neposredno v svoji okolici poišče in dokumentira ostanke prejšnjih izumrtij in znake šestega izumrtja. Aljaž Celarc in Eva Pavlič Seifert sta tako obredla vse od industrijskih kamnolomov, kjer je mogoče najti tudi 300 milijonov let stare fosile, do visokogorja, ki ga tvorijo kilometre debele skladovnice apnenca.

Umetniški dvojec Aljaž Celarc in Eva Pavlič Seifert. Foto: Plateauresidue
Umetniški dvojec Aljaž Celarc in Eva Pavlič Seifert. Foto: Plateauresidue

Iz nastalih dokumentarnih posnetkov sta oblikovala špekulativno podobo, kako naj bi bilo videti šesto veliko izumrtje. "Edinstvena kolekcija podob deluje meditativno in atmosferično ter ponuja suspenz, s katerim se vzpostavlja nova izkušnja, ki je povsem drugačna od prevladujočega antropocentričnega družbenega diskurza, muzejskih reprezentacij ali vizualne kulture. To je izkušnja šestega velikega izumrtja, v katerem bo izumrlo človeštvo," so zapisali v CD-ju.

V videu je uporabljena glasba, ki sta jo leta 2020 na albumu Trosi kumulusa v samozaložbi izdala čislana glasbenika Ana Kravanja in Samo Kutin, znana tudi kot člana tria Širom. Multiinstrumentalista uporabljata izključno doma izdelana brenkala, godala in zvočila, z glasom pa oblikujeta izrazito bogate zvočne pokrajine, ki sovpadajo z narativnostjo videa.

Dobrodošli v antropocenu!
Video je na posamezna poglavja razdeljen s citati iz eseja Dobrodošli v antropocenu, ki ga podpisuje arheolog, pedagog in publicist Dimitrij Mlekuž Vrhovnik. (Esej je dostopen na tej povezavi.)

Foto: Cankarjev dom/Aljaž Celarc
Foto: Cankarjev dom/Aljaž Celarc

Video spremlja šest vitrin – po ena za vsako od izumiranj vrst. Premične vitrine, razstavljene na transportnih zabojih, so umetniška gesta zgodovinjenja in materializacije izkušnje šestega izumrtja.

Dvojec Plateauresidue se skozi svoja dela posveča pokrajinski ekologiji in novim medijem, pri čemer išče nove načine ozaveščanja javnosti. Izhodišče umetniške produkcije tega dvojca, ki živi in deluje v Novem Kotu – v zaledju gozdov Goteniške gore in Snežnika –, predstavljajo prav videoinstalacije.

Videoinstalacijo Tera Ignota je v Mali galeriji Cankarjevega doma mogoče obiskati med 18. januarjem in 19. marcem.