Aleksandra Vajd ima za sabo vrsto skupinskih in samostojnih predstavitev avtorskih projektov in kuratorskih projektov ter delo sourednice revije Fotograf. Od leta 2013 deluje pod okriljem zasebne galerije Drdova Gallery. Na fotografiji: Aleksandra Vajd: Od znotraj dol in od zgoraj, MG+MSUM, 2023. Foto: +MSUM/z dovoljenjem umetnice
Aleksandra Vajd ima za sabo vrsto skupinskih in samostojnih predstavitev avtorskih projektov in kuratorskih projektov ter delo sourednice revije Fotograf. Od leta 2013 deluje pod okriljem zasebne galerije Drdova Gallery. Na fotografiji: Aleksandra Vajd: Od znotraj dol in od zgoraj, MG+MSUM, 2023. Foto: +MSUM/z dovoljenjem umetnice

V Modernem muzeju Metelkova (+MSUM) je vse nared za naslednjo veliko samostojno razstavo. Kustosa Ana Mizerit in Michal Novotný pripravljata več kot dvajsetletni pregled umetniških del mednarodno priznane slovenske fotografinje Aleksandre Vajd, ki živi in ustvarja med Ljubljano in Prago. Razstava nosi naslov Od znotraj dol in od zgoraj in bo na ogled do 5. maja prihodnje leto.

Vajd omenjajo kot eno najpomembnejših ustvarjalk na področju sodobne fotografije
Na razstavi Od znotraj dol in od zgoraj so predstavljena začetna dela Aleksandre Vajd ter dela iz zbirke Moderne galerije, ki jih umetnica na novo interpretira, saj fotografijo razume v okviru stalnih sprememb. Ne umanjkajo tudi njena novejša dela, ki se nekatera vračajo k samim začetkom medija fotografije in temeljijo na eksperimentalnem pristopu s poudarkom na umetničinih interdisciplinarnih sodelovanjih v dialogu s Hynekom Altom, Jimeno Mendoza in Anetto Mona Chişa.

"Razstava se osredinja na fotografski medij kot tak in sledi vidiku njegovega razvoja in spreminjanja s časom, še zlasti od srede devetdesetih let preteklega stoletja do danes," razstavo opisujeta kustosa. "Poleg orisa tega, kako se je medij spreminjal v obdobju, odkar je v njem začela delati Aleksandra Vajd, in njenih pristopov k njegovi rabi, razstava poudarja tudi umetničino prakso vračanja k izvornim trenutkom njegovega nastanka, k njegovim ontološkim začetkom in k današnji arheologiji fotografskega medija. S tem pristopom se umetnica osredinja na njegove bistvene komponente, ostaline in esenco materije, ki ohranja potencial za preoblikovanje in generiranje v nekaj novega, na kar se nanaša tudi naslov razstave."

Za delo s češkim umetnikom Hynekom Altom je bila Vajd leta 2009 nominirana za prestižno fotografsko nagrado Henkel Art.Award. Na fotografiji: Aleksandra Vajd in Hynek Alt, 2011. Foto: +MSUM/z dovoljenjem umetnice
Za delo s češkim umetnikom Hynekom Altom je bila Vajd leta 2009 nominirana za prestižno fotografsko nagrado Henkel Art.Award. Na fotografiji: Aleksandra Vajd in Hynek Alt, 2011. Foto: +MSUM/z dovoljenjem umetnice

Ob razstavi bo izšel tudi pregledni katalog v sodelovanju z Akademijo za umetnost, arhitekturo in oblikovanje v Pragi
Dodaten vidik umetničinega dela predstavljajo občasna sodelovanja v dialogu z umetnicami in umetniki, ki primarno uporabljajo druge medije in prek tega potiskajo fotografijo onkraj njenih meja, s čimer uvajajo nove, hibridne ali združene artefakte. Na razstavi se tako v skupnih projektih in v dialogu kot metodi umetniške prakse predstavljajo še Hynek Alt, Jimena Mendoza in Anetta Mona Chişa, ki je celotno razstavo postavila tudi v oblikovni kontekst, sporočata kustosa Mizerit in Novotný. "Ne nazadnje razstava izpostavlja tudi umetničino vpetost v pedagoški proces in s tem razstavni prostor spreminja v vključujoč in povezovalen element, oblikovno zasnovan v pričakovanju novih vsebin, ki bodo prostor dopolnile in ga pognale v gibanje."

Na fotografiji: Aleksandra Vajd: Od znotraj dol in od zgoraj, MG+MSUM, 2023. Foto: +MSUM/z dovoljenjem umetnice
Na fotografiji: Aleksandra Vajd: Od znotraj dol in od zgoraj, MG+MSUM, 2023. Foto: +MSUM/z dovoljenjem umetnice

Aleksandra Vajd v samostojnem ustvarjanju raziskuje fotografski medij, o katerem razmišlja izrazito objektno. "Razširja njegove meje, še zlasti z interdisciplinarnimi oblikami vizualnega izražanja, v katerih se fotografija povezuje s sorodnimi praksami. Gledalca ob tem prek fizične in fenomenološke izkušnje sooča z novimi načini prostorske postavitve, katere sestavni elementi so po izvoru fotografski, vizualno in efektno pa kiparski, združeni po načelih potopitvenih prostorskih instalacij. V praksi se umetnica zato vrača k analognim postopkom ter analitičnemu raziskovanju specifik procesa in transformacij, ki se izvajajo ob nastanku fotografije, kar daje njenemu delu eksperimentalen značaj. Zanima se za prikaz analogije tega, kar se dejansko dogaja med samim postopkom izdelave fotografij, ter njenih osnovnih elementov, specifičnih materialov in substanc, delovanja svetlobe in drugih reakcij s področja fotografske kemije, ki se sicer odvijajo v nevidnem procesu. Umetnica jih izpostavi kot splošno temo svojega dela, naredi jih vidne ter z njimi ohranja potencial za oblikovanje in preoblikovanje v novo nastale kontekste in forme, saj ti postanejo gradniki postavitev v galerijskem prostoru."

Najobsežnejša samostojna razstava mednarodno uveljavljene umetnice v Ljubljani
Aleksandra Vajd je študij po Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani nadaljevala na oddelku za fotografijo akademije FAMU v Pragi in med letoma 2004 in 2006 v okviru Fulbrightove štipendije študirala na univerzi State University of New York v New Paltzu. Leta 2007 je prejela priznanje za pomembna umetniška dela na področju fotografije Univerze v Ljubljani in senata Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani (ALUO) in poučevala na ALUO-ju in na Akademiji za vizualne umetnosti A.V.A. v Ljubljani. Od leta 2008 vodi tudi oddelek za likovno umetnost (VU4) na katedri za likovno umetnost (KVU) na Akademiji za umetnost, arhitekturo in oblikovanje – UMPRUM v Pragi.

Razstava Aleksandre Vajd v MSUM