Odstranjevanje odpadnih gum za tovornjake, ki so v jami ležale kar 40 let. Foto: Marko Pršina
Odstranjevanje odpadnih gum za tovornjake, ki so v jami ležale kar 40 let. Foto: Marko Pršina

Odstranili so vanjo odvržene tovornjakarske pnevmatike, akcijo odstranjevanja smeti iz roških kraških vrtač pa bodo v kratkem nadaljevali. Po podatkih novomeških jamarjev so odpadne pnevmatike v Mali Knežji jami odkrili že pred 40 leti, ob letošnjem jamarskem trekingu okoli Cinkovega križa, ki je potekal v okviru prireditev Poletje na Kočevskem rogu, pa sklenili, da tej črni ekološki točki naredijo konec.

Povezali so se z gozdarji novomeške enote zavoda za gozdove, ki so s pobudo za odstranitev odpadnih pnevmatik seznanili družbo SiDG kot upravljavca državnih gozdov na tem območju, akcija pa je stekla konec oktobra, so dodali. Gume so po odstranitvi predali novomeški komunali, ki jih je odpeljala na ekološko uničenje.

Novim čistilnim akcijam naproti

"Mala Knežja jama ni bila edina onesnažena lokacija na Kočevskem Rogu, je bila pa zagotovo največja. V tem času že poteka popis ostalih lokacij, ki bodo za čiščenje potrebovale podoben pristop. Glede na pridobljene izkušnje je upati, da bodo partnerji s projektom nadaljevali. Naša skupna ugotovitev namreč je, da gre v veliki večini primerov za onesnaženja izpred več desetletij, zato bi bilo smiselno Kočevski Rog dokončno očistiti vse odložene nesnage. Novih onesnaženj zaradi vse večje ozaveščenosti prebivalstva in urejenega načina odvoza komunalnih odpadkov k sreči ni zaznati. Naj tako tudi ostane!" je povedal Marko Pršina iz Jamarskega kluba Novo mesto.

Tudi Toni Turk, vodja območne enote Novo mesto Zavoda za gozdove Slovenije, je napovedal nadaljevanje čiščenja vrtač na Kočevskem Rogu: "Gume so nevaren odpadek, ki nikakor ne sodi v gozd in še huje – v zavarovano naravo podzemnih jam. Gume, ki smo jih odstranili iz Male Knežje jame, niso edine, ki kazijo lepoto narave na Rogu. Čeprav jih ni veliko, jih bomo našli in odstranili. Mogoče bomo našli tudi tiste, ki so jih tja odvrgli, in primerno ukrepali."

Poševna jama

Velika in Mala Knežja jama sicer ležita dober kilometer zahodno od Cinkovega križa v Kočevskem rogu. Glede na vrsto Mala Knežja jama spada med poševne jame, dolga je 40 metrov in globoka dobrih 15 metrov. Njen vhod se odpira na dnu obcestne vrtače, za njim pa se jama pahljačasto razširi in nadaljuje v ogromno enovito dvorano dimenzij 34 krat 24 metrov, s čimer po svoji prostornini sodi med večje enoprostorske jame v Kočevskem rogu.

Ocenjena površina dvorane je 600 kvadratnih metrov. Svetloba, ki prodira skozi jamski vhod, razsvetljuje celoten jamski prostor. Tla so približno enakomerno nagnjena od roba vrtače do sredine jame, proti njenemu dnu se skorajda izravnajo. Večinoma so prekrita s podornimi bloki, utrganimi iz stropa, le v manjšem delu je ilovica. Zasiganost ostenja in tal je skromna, saj je jama večinoma suha. Da je jama življenjski prostor jamskih živali, so prvič opozorili leta 1939.