Foto: KPK
Foto: KPK

Komisija je predhodni preizkus uvedla na podlagi januarja 2022 prejete prijave. V njej je bila izpostavljena problematika imenovanja direktorja oziroma vršilca dolžnosti direktorja občinske uprave Občine Straža, saj naj bi bila na položaj že petič imenovana žena županovega brata.

Po pregledu dokumentacije so ugotovili, da se je župan s tem znašel v okoliščinah, ki ustvarjajo videz nasprotja interesov in ni storil vsega, da bi se temu izognil. S tem je kršil 37. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Župan: Izpolnjevala je pogoje

Ugotovitve Komisije so pravnomočne, saj župan zoper njih ni sprožil upravnega spora. V pojasnilu komisiji je zapisal, da je v. d. direktorice res njegova svakinja, a da je na občini zaposlena od leta 2011 ter da je izpolnjevala vse pogoje za to mesto. Od maja 2022 pa je mesto direktorice občinske uprave zasedla druga oseba, zato "ni mogoča sprejeti nobenega dodatnega ukrepa za odpravo posledic".

KPK: Nasprotje interesov je le še korak do korupcije

Na KPK-ju so poudarili, da je dokazano nasprotje interesov le še korak do korupcije. "Izogibanje nasprotju interesov je izjemno pomemben institut, saj gre za enega ključnih stebrov delovanja pravne države, zaupanja v demokratične institucije ter v transparentnost, enakopravnost in objektivnost odločanja v javnih zadevah in pri razpolaganju z javnimi sredstvi," so zapisali.

Pri Dušanu Krštincu po njihovih navedbah obstajata oba elementa, ki opredeljujeta nasprotje interesov, torej zasebni interes uradne osebe v pridobitvi nepremoženjske in premoženjske koristi za ženo njegovega brata, in obstoj okoliščin, torej sorodstvenih vezi, ki ustvarjajo videz, da zasebni interes vpliva na nepristransko opravljanje javnih nalog župana.